English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Румъния
Проект номер: 5022
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация, която се занимава с образователните методи на неформалното образование сред деца, младежи, безработни.

Начало на проекта: 16.09.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Държава: Литва
Проект номер: 5019
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца, тийнейджъри или възрастни с различни проблеми: психически, социални, образователни...

Начало на проекта: 09.09.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Държава: Литва
Проект номер: 5023
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дом за деца, ще организира различни занимателни, спортни, образователни дейности за тях.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 5003
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът трябва да говори немски език. Ще помага във фондация, занимваща се със съхраняване на културното наследство, запазване на местни обичаи, промотиране на културния туризъм... Доброволецът ще помага в поддържане на уебсайт, кандидатстване за финансиране на проекти, организиране на срещи и събития...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4945
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца и възрастни инвалиди или хора в неравностойно положение

Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Естония
Проект номер: 5010
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в пътуващо кино, ще участва в уоркшопи за правенето на филми. Подходящо за хора, които се интересуват от кино и анимация

Activities start in September 2013 until end of May 2014.


Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Естония
Проект номер: 690
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дневен център за хора с психични проблеми.

Начало на проекта: септември 2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Естония
Проект номер: 4960
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с хора в неравностойно положение: инвалиди, слепи, хора с психически отклонения. Ще организира различни дейности, свързани с изкуства и занаяти.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Литва
Проект номер: 4990
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в асоциация за организирането на културни събития, семинари, срещи и т.н.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Youth policies
Държава: Чехия
Проект номер: 550
Свободни места: Запълнени !
Education through sport and outdoor activities
  Страница: 54 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88