English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Португалия
Проект номер: 5164
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в сърф училище в Португалия
Продължителност на проекта: 6 месеца
Начало на проекта: 15.05.2017
Срок за кандидатстване: 23.4.2017
Свободни места: едно
Държава: Италия
Проект номер: 5158
Свободни места: Запълнени !
Доброволчески проект за кандидат имащ интерес към работа с мигранти и бежанци.
Организацията се намира в южната част на Италия.
Начало на проекта: 01.09.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Краен срок за кандидатстване: 20-ти април 2017 г.
Търсят се двама доброволци.
Държава: Италия
Проект номер: 2516
Свободни места: Запълнени !
Социално-образователен център намиращ се в южна Италия(до Бари, петата на ботуша) търси доброволци за 3 различни проекта на възраст от 18-30 години
Доброволците ще бъдат включени в дейностите на местно ниво с деца и юноши.
Начало на проекта: ноември 2017
Държава: Полша
Проект номер: 139
Европейски младежки информационен център търси EVS доброволец.
Дейности на доброволеца:
- организиране на международни събития - обмени семинари
- помагане в издаването на училищни вестници
- организиране на свободното време на децата и младежта като концерти и - други...
- организиране на мероприятия в училище

Начало на проекта: октомври 2017
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 4946
Свободни места: Запълнени !
Проекта е одобрен: Заминаването е 100% сигурно.
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще ги запознава с техните права и задължения като европейски граждани и ще промотира европейската доброволческа програма сред тях.

Начало на проекта: 1-ви юни 2013
Проекта ще продължи до 31-ви март 2014
Държава: Италия
Проект номер: 5157
Организацията където ще помага доброволеца е жизнено пространство за съвместна работа, сътрудничество и социални иновации в южната част на Италия. Това е сдружение с повече от 100 души и много дейности, управлявани от ден за ден: от селското стопанство, за реконструкция на сграда, изучаването на езици с неформални методи, създаване на занаятчийски продукти, съвместна работа за семейства и т.н. Организацията помага на хора за изпълнение на техните собствени проекти, като се започне от "професионална мечта" до създаване на фирма.
Начало на проекта: септември 2017 Продължителност на проекта: 12 месеца
Търсят се двама доброволци.
Държава: Португалия
Проект номер: 3279
Доброволеца ще помага в проект за опазване на природата в Европа.
Той/тя ще имат възможност да учат и да развиват своите умения и компетенции в технически области, като например флора, фауна, опазване на околната среда, образование за околната среда, рециклирането и картографията.
Настаняването е в заслон в планината, но в почивните дни и празниците доброволци могат да използват апартамент на организацията-домакин в близкия град.
Държава: Чехия
Проект номер: 555
Доброволецът ще работи предимно с деца или младежи в град с около 100 000 жители, намиращ се в североизточната част на Чехия. Основни дейности на доброволеца ще се провеждат в младежки център, спортен център и университет. Предвиждат се дейности за свободното време на децата и младите хора. По време доброволческата служба, доброволецът ще може да натрупа знания по управление и логика на проектите като цяло.
Начало на проекта: август 2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Швеция
Проект номер: 5152
Доброволецът ще помага в общината на малко градче в Швеция и по-точно в отдела за заетостта и пазара на труда.
От доброволеца ще се очаква да участва и организира дейности, които са свързани с личностно развитие на участниците. Това може да включва семинари за изграждане на доверие в себе си, помощ в написването на CV, международни и социални обучения и семинари, срещи за личностно развитие и други подобни дейности. Доброволецът също ще помогне на хората с различни видове увреждания да участват в дейности и трудова заетост.
Продължителност на проекта: от август 2017 до май 2018
Държава: Франция
Проект номер: 5154
Доброволецът ще помага в спортен център за почивка във френските Алпи.
Начало на проекта: първата седмица на месец май 2017
Продължителност на проекта: до 20 седмици
  Страница: 30 от 76  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76