English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
младежки център
Държава: Словения
Проект номер: 5044
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, където децата прекарват свободното си време след училище.
Възрастта на младежите е между 6 и 18 години.
Начало на проекта: септември 2017
Продължителност на проекта: 11 месеца
Доброволецът ще има възможност да помага в организирането и реализирането на различни дейности (работилници, курсове, индивидуално подпомагане, спорт, игри, пиеси, презентации, лекции, летни лагери, еднодневни екскурзии).
Краен срок за кандидатстване: 15 декември 2016
На тази организация в Словения, Активни Идеи преди е изпращала и други доброволци. Винаги са били много доволни !
Държава: Великобритания
Проект номер: 4829
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в хостел за временно настаняване на бездомни семейства - майки с деца.

Начало на проекта: 01.07.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 02.02.2017 г.
Държава: Великобритания
Проект номер: 4830
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в хостел за бездомни хора, които имат проблеми с алкохола. Ще взема участие в дейности за тяхното интегриране в обществото

Начало на проекта: 01.07.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 2-ри февруару 2017 г.
Държава: Франция
Проект номер: 5138
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци за проект свързан с театър във Франция.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Полша
Проект номер: 5133
Полска организация търси доброволец за ЕДС проект с продължителност 12 месеца.
Проектът е одобрен, така че веднага ще разберете дали сте одобрени или не.
Име на проекта: "ЕДС доброволците като пример за добър принос на културните различния на хората"
Целта на проекта е:
- промяна на начина на мислене на жителите на нашата общност към чужденци от "чужденец, подозрителен, заплашва" да "добре познат, харесван, полезен" чрез ежедневната работа на доброволци с хора с увреждания и младежи.
- промяна към положително мислене на възгледите към живота на а-социалните хора, които не разполагат с надежда за по-добро бъдеще. Както за полските младежи, така и за доброволците.
- осведоменост за проблемите на хора от проблемни семейства, бедни, деморализирани. Показване на възможностите за промени.
- насърчаване за активно участие в живота на общността на местно ниво
Държава: Холандия
Проект номер: 5132
Доброволецът ще помага в читалище (community center) в Амстердам.

Дейностите варират от езикови курсове, музикални паралелки, готварски групи, дискусионни групи, творчески курсове.
Таргет група: мигранти

Начало на проекта: 01.09.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
графичния дизайн, фотография, видео обработка и електронни медии
Държава: Ирландия
Проект номер: 5104
Свободни места: Запълнени !
Посрещащата организация търси двама доброволци да работят в младежки информационен център, проектът ще се съсредоточи главно върху графичния дизайн и работа с електронни медии, но има много възможности за работа с млади хора, за придобиване на нови умения и развиване на индивидуални проекти. Дейности: графичен дизайн, създаване на плакати, клипове и фотография за проектите ни. Ръководене и координиране на програмите ни за млади хора. Отговаряне на ежедневните запитвания от младежите. Културното многообразие, младежки медии и младежки семинари, както и други общи офис задължения, като завършване на различни доклади, рекламни материали, съобщения за пресата и т.н.
Държава: Германия
Проект номер: 5100
Свободни места: Запълнени !
Проект за немскоговорящи доброволци в младежка образователна институция в Германия с различни целеви групи: училищни класове, деца и младежки групи от града и общината, междукултурни срещи, насърчаване на физическата активност, намаляване на стреса, здравословно хранене, дейности на открито сред природата, екологично образование, извън класни дейности, дейности за следобедните часове, по време на празниците, в събота и неделя.
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2016
Държава: Гренландия
Проект номер: 5120
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Гренландия.
Първата седмица от проекта ще бъде обучение в Дания.
За повече информация питайте на емайл !
Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2019
Държава: Словения
Проект номер: 4457
Свободни места: Запълнени !
Доброволец ще помага на Дневен център за деца и младежи на възраст от 6 до 15 години.

Дейности за доброволеца могат да бъдат различни:
- Организиране на ежедневни кръжоци в съответствие с неговите / нейните интереси (готвене, спортни игри, изкуство, занимания на открито, културна програма ...) - Индивидуални уроци с деца (да помага с домашните, практикуване на английски език, разговори, за игри) - реализиране на неговите / нейните собствени дългосрочни проекти - Планиране и организация на ваканционни дейности - организиране на "ден с отворени врати" за родители, деца и партньор на организацията.

Начало на проекта април 2016
  Страница: 48 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88