English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Словения
Проект номер: 5487
Групов краткосрочен проект за изграждане на социална Екологична ферма, Ежедневен живот във ферма, Пермакултурно земеделие, Естествено строителство, Помощ в местната общност, Устойчивост, Социална пермакултура – живот в общността към устойчив начин на живот, Психично здраве и благополучие във връзка с природата и приключенска педагогика, мрежа от устойчиви инициативи в Словения и Европа
Начало на проекта: средата на май 2024. Край на проекта: средата на юни 2024
Продължителност на проекта: един месец
Държава: Белгия
Проект номер: 5485
Доброволецът ще помага в разработването на иновативни проекти и решения, адаптирани към нуждите на хора с физически, умствени или множествени увреждания, както възрастни, така и деца и техните семейства.
Ще предлага различни дейности като работилници за дърводелство, занаяти, градинарство, музика, спорт ; както и дейности на открито (разходки и екскурзии...).
Ще се организира и базар - място за размяна, където всеки може да дойде и да размени артикули, да изпие чаша кафе или да се полюбува на постоянно показваните изложби на местни художници. Мястото е свързано с общността и насърчава включването. Начало на проекта: февруари или март 2024 ; Продължителност на проекта: до края на януари 2025та
Държава: Франция
Проект номер: 5482
Търсим любители на гъбите и природата, които ще работят в този проект за рециклираща икономика, наречена "Зелено кафе"! Нашите съвместни проекти имат за цел да повишат осведомеността за действителния контекст, в който живеем, и да предложат и създадат решения, които да бъдат част от положителна промяна в социален, културен и екологичен аспект. По-специално в този проект ние ще използваме повторно отпадъците, за да създадем нов живот. Ние събираме отпадъци от кафе от кафенета и ресторанти и ги смесваме с мицел, за да отглеждаме гъби. И след прибиране на реколтата, ние използваме тези нови „отпадъци“ в нашата ферма за земни червеи, което е чудесно за създаване на нова и богата почва за растенията.
Начало на проекта: февруари 2024 Продължителност на проекта: 2 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5480
Проект в образователна ферма свързан с яздвне и грижа за коне ; земеделие ; овощна градина ; градинарство ; селско стопанство и опазване на околната среда

Местоположение: сред природата, но на 100км от Барселона
Начало на проекта: 1ви февруари 2024-та година
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5479
Доброволецът ще подкрепя неправителствена организация във Фаенца и местната общност, помагайки в различни местни фолклорни събития, насърчавайки европейски възможности за младежта, солидарност и творческо мислене. Организацията домакин търси 2 доброволци между 18 и 30 години. Пише че не подбира доброволците според тяхния предишни знания или опит, а само според мотивацията.
Местоположение: Faenza, която е близко до Апенинските планини и Адриатическо крайбрежие. Равена, главен град Болония
Продължителност на проекта: 6 месеца; Начало на проекта: 2024

Държава: Италия
Проект номер: 5343
Доброволеца ще помага в Къщата на пеперудите и в дейностите по екологично образование: подпомагане на персонала по време на обиколки с екскурзовод, образователни семинари и събития, особено през летния сезон; ще участвате в създаването, планирането и реализирането на събития; подпомагане на персонала при посрещането на посетителите и беседите при посещението; ще помагате в поддръжка на тропически оранжерии и на музея; помощ при отглеждане и грижа за насекоми и други безгръбначни и гръбначни животни
Дейностите по проекта: образование в областта на околната среда.
Начало на проекта: февруари или март 2024
Продължителност на проекта: 8 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5483
Проект за:Мотивиране на местните общности чрез международно доброволчество
Начало: февруари или март 2024 (СПЕШНО !); край декември 2024 г. Местоположение: социално-културния център в Неапол ; Целите на проекта са:
1. Да подпомага дейностите, посветени на децата и да допринася за културната програма на центъра
2. Да улесни познаването на културите на европейските доброволци и мигрантските общности, присъстващи в територия чрез развлекателни и агрегационни дейности;
3. Да подобри комуникационните умения, вербални и невербални езици, чрез формални, неформални и неофициални дейности;
4. Развиване на инициатива и активно участие в живота на местната общност
Държава: Хърватска
Проект номер: 486
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в Еко център с 15 други доброволци. Конкретни цели:
- планиране, подготовка и организация на международните проекти
- насърчаване на мобилността на младите хора
- планиране, подготовка и организиране на срещи, семинари, курсове и обучения
- обучение по теория и практическа работа в Пермакултурата
- планиране, подготовка и организация на дейностите на Eko центъра
- създаване и поддръжка на съдържание в социални медии и вестник на проекта
- семинари за здравословна храна
Начало на проекта: 13.03.2024. Край на проекта: 10.05.2024.
Държава: Белгия
Проект номер: 5093
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за младежка организация във френско говорящата част на Белгия. Доброволецът ще се занимава главно с промотиране, подготовка, изпълнение и следпроектна дейност на доброволческите проекти на организацията (младежки обмен, международни летни лагери, културни събития, доброволчество в чужбина и други..). Организацията насърчава социалното приобщаване и отвореността към всякакви различия и затруднения (умствени (mental disabilities), социални, културни, образователни ...). Доброволецът ще бъде особено отговорен да им помогне да се интегрират в групата.
Начало на проекта: 1ви февеуари 2024; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Финландия
Проект номер: 5477
Асоциацията домакин цели да насърчава развитието на хората с увреждания, техните семейства и цялото общество. Работилница на открито - предоставя на възрастни с интелектуални затруднения среда, която създава плодородна почва за учене чрез конкретна работа. Седем малки групи работят по много различни начини. В градини и гори при сезонни задачи. Работата включва информационно обучение, курсове и посещения на компании и организации в индустрията.
Начало на проекта: декември 2023. Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 2 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88