English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 5303
Доброволецът ще се научи да се занимава с растения, животни, социално земеделие иновативни подходи за работа по личностно развитие, способност за откриване на контакт с природата, естествени цикли и възстановяване на здравните отношения с другите и околната среда.
Начало на проекта : юли 2019
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 4873
Доброволецът ще помага в организация за социално-културни дейности (на остров Сицилия), която координира 10 по-малки взаимно-свързани организации - предимно младежки, културни или обществени центрове. Организацията домакин се занимава с насърчаване, проектиране, управление на местни, регионални, национални и европейски инициативи, насочени към подобряване и насърчаване на гражданската активност и демократичните процеси, автономност, еманципация, равнопоставеност и достойнство.
Начало на проекта: октомври 2019. Продължителност на проекта: 10 месеца;
Краен срок за кандидатстване: 30-ти април 2019 г.
Държава: Финландия
Проект номер: 5305
Екологичен проект за доброволци в еко-селище. Целта на организацията домакин е да насърчава холистичния екологичен начин на живот и глобалното устойчиво развитие, както и да насърчава общността. Изпълнението на тези цели е основна част от ежедневието в селището, където асоциацията оперира и която действа като дом на своите членове и доброволци. На практика, екологията и устойчивото развитие се осъществяват чрез екологично строителство, био земеделие, чисто хранене и екологичен начин на живот.
Начало на проекта : 20ти май 2019
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5302
Доброволец за екологичен департамент в градска общината с дейности към проекта: 1. Повишаване на осведомеността за екологичните проблеми в местните магазини и жителите на общината. 2. Събиране на отпадъци. 3. Контрол и наблюдение на територията на общината. 4. Административни задачи. 5. Услуги за вредители и повторно залесяване.
Начало на проекта: 1ви май 2019.
Продължителност на проекта: 1 година
Държава: Италия
Проект номер: 5299
Проект за двама доброволци за проект в Италия. Целите на проекта са:
- подобряване на интеграцията и връзките между различните възрастови групи и култури;
- мотивационен стимул за постигане на проактивен общ граждански смисъл;
- повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда и устойчивото развитие;
- насърчаване на изкуствата (музика, изобразително изкуство, литература, театрални и аудиовизуални проекти);
- предлагат извънкласна подкрепа;
- управление на ежедневните възможности за отдих и образование за всеки гражданин;
- насърчаване на активното гражданство и принципите на европейската общност.
Начало на проекта: 1ви Юни 2019.
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1012
Доброволецът ще помага в дом за деца на възраст от 6 до 18 години. В дома са настанени 48 деца. Социални служби за деца, някои от тях са непълнолетни бежанци, пристигнали без родителите си във Франция. Ролята на дома е да защитава децата, като им предоставя жизнена среда под формата на образователно училище.
Начало на проекта : август 2019
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5308
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще участват в дейности на местно ниво в общината и кметството на малък град. Дейности: - организиране на развлекателни дейности за възрастни хора, като игри с думи, участие в бинго или коледна игра; Средно училище: предоставяне на подкрепа на учители по английски език; Начално училище: осигуряване на подкрепа в клас с едно момче на 6-годишна възраст със синдром на Даун;Културен център: Подкрепа в библиотеката с играчки, организиране на дейности за деца / младежи по време на свободното време, кръжоци и рисуване, помагане на деца за домашните им; образование за възрастни: компютърна поддръжка, уроци по английски език - основни познания. Начало на проекта : септември 2019
Държава: Испания
Проект номер: 170
Свободни места: Запълнени !
дейности:
- Насърчаване на междукултурни участия и обучения
- информиране на местните младежи по европейските програми
- разработване на европейски програми.
- организира семинари и информационни срещи, свързани с Европа, европейското гражданство
- Кампании за насърчаване на доброволческата дейност
- информиране чрез уеб сайта на организацията и електронния бюлетин.
- Информация и повишаване-разяснителни кампании за Европа.
- подкрепа за езици и училище
- работа с деца и подпомагане на ученици
Държава: Испания
Проект номер: 4599
Свободни места: Запълнени !
Доброволец в училище в Malaga.
Доброволците ще имат възможността да общуват с голям брой млади хора от много различен произход и това ще предостави на доброволците истински възглед за младите хора в Испания.
Дейности: планиране и провеждане на дейности за свободното време в училищата.
Предпочитат се доброволци, които говорят испански и италиански.
Начало на проекта : 15ти септември 2019.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Дания
Проект номер: 614
Доброволеца ще помага в морски зоопарк с над 250 различни вида.
Теми на проекта ; опазваме на животни / Околна среда
Начало на проекта : 1ви септември 2019.
Продължителност на проекта: 11 месеца
  Страница: 2 от 67  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67