English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 5014
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на най-различни дейности за хора с психически проблеми. От доброволеца се изискват поне минимални знания по испански.

Начало на проекта: 03.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 4905
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в различни проекти, свързани с младежи, деца или хора в неравностойно положение, възрастни хора и т.н.

Начало на проекта: 03.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013 г.
Държава: Унгария
Проект номер: 5043
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО - кандидатстване до 22-ри юли!!!

Доброволецът ще организира дейности в младежки център: уоркшопи, игри, културни събития, танци...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 2 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 22-ри юли 2013
Държава: Дания
Проект номер: 5038
If you can find a volunteer with the following characteristics:
- Male
- With practical skills (experience with e.g. woodwork, carpentry, tools)
- Interested in environmental issues such as e.g. sustainability or ecology
- Want a long term vacancy on a danish folk high school together with a lot of danish a foreign youngsters (18-25)
Project start august/september 2013 and end june 2014 (11month)
Държава: Чехия
Проект номер: 5036
Свободни места: Запълнени !
Deadline: 05/05/2013
Start: 01/03/2014
End: 28/02/2015

EVS - Youngsters and Seniors Together
Държава: Португалия
Проект номер: 4925
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Portugal
Държава: Австрия
Проект номер: 5027
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът трябва да има интерес в областта на телевизията, създаването на филми, предавания, както и да бъде креативен в тази област.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Държава: Австрия
Проект номер: 4964
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца в частно училище.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Чехия
Проект номер: 4973
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, добре е да има интерес в сферата на мултимедията, графичен и фото дизайн и различни видове изкуства.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Чехия
Проект номер: 5024
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът трябва да е креативен и да се интересува от снимане на филми и като цяло медия. Ще се заснемат кратки филмчета по най-различни събития в младежки клуб.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
  Страница: 33 от 72  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72