English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Литва
Проект номер: 5110
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО! Заминаване веднага!
Доброволецът трябва да замине в края на септември.
Позиция: търси се 1 доброволец за работа в специализирано училище за деца с увреждания.
Продължителност на проекта: 8 месеца
Начало на проекта: първата седмица на януари 2017
Държава: Литва
Проект номер: 5116
Свободни места: Запълнени !
Търсят се двама доброволци за уникален клуб за деца и младежки, създаден от полицията във Вилнюс, Литва.
Основната задача на този клуб е ранна превенция от наркоманията и престъпността, чрез организиране на социални дейности за свободното време на деца и тийнейджъри.
Начало на проекта: 09 януари 2017
Продължителност на проекта: 8 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 4673
Свободни места: Запълнени !
Одобрен проект!
Доброволец за център за деца с ментални увреждания
- работа с деца и младежи
- помощ във всекидневните дейности
- организиране на дейности за свободното време
Начало на проекта: 01 юли 2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви февруари 2017
По принцип този проект е за Италиански доброволци, но ако не намерят кандидат, може и Българин/ка да участва. Така че ако някой се интересува моля да пише.
Държава: Чехия
Проект номер: 5007
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на различни дейности за деца и младежи в няколко младежки клуба и музей.

Начало на проекта: 01.10.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 04.12.2016
младежки център
Държава: Словения
Проект номер: 5044
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, където децата прекарват свободното си време след училище.
Възрастта на младежите е между 6 и 18 години.
Начало на проекта: септември 2017
Продължителност на проекта: 11 месеца
Доброволецът ще има възможност да помага в организирането и реализирането на различни дейности (работилници, курсове, индивидуално подпомагане, спорт, игри, пиеси, презентации, лекции, летни лагери, еднодневни екскурзии).
Краен срок за кандидатстване: 15 декември 2016
На тази организация в Словения, Активни Идеи преди е изпращала и други доброволци. Винаги са били много доволни !
Държава: Великобритания
Проект номер: 4829
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в хостел за временно настаняване на бездомни семейства - майки с деца.

Начало на проекта: 01.07.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 02.02.2017 г.
Държава: Великобритания
Проект номер: 4830
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в хостел за бездомни хора, които имат проблеми с алкохола. Ще взема участие в дейности за тяхното интегриране в обществото

Начало на проекта: 01.07.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 2-ри февруару 2017 г.
Държава: Франция
Проект номер: 5138
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци за проект свързан с театър във Франция.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Полша
Проект номер: 5133
Полска организация търси доброволец за ЕДС проект с продължителност 12 месеца.
Проектът е одобрен, така че веднага ще разберете дали сте одобрени или не.
Име на проекта: "ЕДС доброволците като пример за добър принос на културните различния на хората"
Целта на проекта е:
- промяна на начина на мислене на жителите на нашата общност към чужденци от "чужденец, подозрителен, заплашва" да "добре познат, харесван, полезен" чрез ежедневната работа на доброволци с хора с увреждания и младежи.
- промяна към положително мислене на възгледите към живота на а-социалните хора, които не разполагат с надежда за по-добро бъдеще. Както за полските младежи, така и за доброволците.
- осведоменост за проблемите на хора от проблемни семейства, бедни, деморализирани. Показване на възможностите за промени.
- насърчаване за активно участие в живота на общността на местно ниво
Държава: Холандия
Проект номер: 5132
Доброволецът ще помага в читалище (community center) в Амстердам.

Дейностите варират от езикови курсове, музикални паралелки, готварски групи, дискусионни групи, творчески курсове.
Таргет група: мигранти

Начало на проекта: 01.09.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 46 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86