English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Дания
Проект номер: 624
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: юли 2012
Продължителност на проекта: 8 месеца
Срок за кандидатстване: 27-ти декември 2011
Доброволец за културен център за деца на възраст между 2 и 12 години и техните родители. Този културен център е част от по-голям културен комплекс от пет сгради с различни видове културни дейности.

Доброволецът ще работи заедно с местни професионални художници и дизайнери и ще се учи от тях. Той или тя също така ще научи повече за упревление на проекти. Също така предлагаме добра мрежа с много творчески и ентусиазирани хора.

Ще се радваме ако доброволецът е с талант (танци, театър, изкуство, дизайн или нещо друго) и да желае да развие този талант като работи с деца.
Държава: Германия
Проект номер: 1382
Свободни места: Запълнени !
Прект за доброволец, който да помага в дом за стари хора.
Начало на проекта: септември 2012
Продължителност на проекта: 9 или 12 месеца
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Дания
Проект номер: 597
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за след училищна занималня за деца

Начало на проекта: май 2012
Продължителност на проекта: 8 месеца
European awareness
Държава: Австрия
Проект номер: 210
Свободни места: Запълнени !
Media and communication/Youth information

техническото творчество, дигитални медии

Дейности: комуникация, контрол, база данни, проверка на записи,да участва в организирането на събития
Начало : Май 2012
Държава: Ирландия
Проект номер: 2281
Свободни места: Запълнени !
За повече информация питайте на емайл !

Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Чехия
Проект номер: 4755
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Czech Republic
Краен срок за кандидатстване: 1ви март 2012
Държава: Испания
Проект номер: 4764
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Spain
Urban/Rural development
Държава: Латвия
Проект номер: 2686
Свободни места: Запълнени !
Youth policies
Начало на проекта след 1-ви Август 2012
Държава: Германия
Проект номер: 4769
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: септември 2012
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 3764
Свободни места: Запълнени !
Disability
За повече информация питайте на емайл !

Начало на проекта след 1-ви май 2012
  Страница: 58 от 72  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72