English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Литва
Проект номер: 4977
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за бездомни хора

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 8 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви април 2013 г.
Държава: Холандия
Проект номер: 5000
Доброволецът ще има възможност да избира от около 20 различни проекта, към които да се включва с участие.

Заминаване за Холандия: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 14-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4988
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в училище за младежи в неравностойно положение.

Начало на проекта: 09.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 28-ми март 2013


Държава: Чехия
Проект номер: 511
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в клуб за деца и младежи, ще организира всякакви занимателни дейности за тях.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви март 2013
Държава: Румъния
Проект номер: 4942
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще помага в организиране на уоркшопи, свързани с изкуства, дейности на открито и т.н.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти март 2013 г.
Държава: Латвия
Проект номер: 4948
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще организира различни занимателни и образователни дейности за деца и младежи

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви март 2013
Държава: Латвия
Проект номер: 4949
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще организира различни занимателни и образователни дейности за деца и младежи

Начало на проекта: 01.12.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви март 2013
Държава: Франция
Проект номер: 1023
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи в асоциация, която промотира европейското гражданско общество и мобилността на младежите в Европа. Ще участва в различни дейности и събития, които се организират.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти март 2013
Държава: Дания
Проект номер: 4954
Свободни места: Запълнени !
Търси се доброволец с опит в работата в кухня, ще помага в приготвянето на вкусна и здравословна храна за ученици

Начало на проекта: 01.04.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти март 2013
Държава: Дания
Проект номер: 4770
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага работа с ученици, ще организира различни развлекателни и образователни дейности за тях, ще допринася за развитието на междукултурен обмен

Начало на проекта: 01.08.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти март 2013
  Страница: 58 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86