English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Португалия
Проект номер: 3302
Свободни места: Запълнени !
Участие в събития за повишаване на осведомеността в областта на достъпността;
- Подкрепа в създаването и прилагането на действия за повишаване на осведомеността за един от основните фактори за социално изключване на хората с двигателни увреждания (липсата на достъпност);
- Изготвяне на рекламни материали в рамките на действия и събития в областта на достъпността,
- Административна и управленска работа, свързана с проекта за достъпност;
- Подкрепа при провеждането на комуникационна кампания;
- Подкрепа за Деня на достъпността 2021;
- Бенчмаркинг на инициативи за достъпност в Португалия и по света;
- Подкрепа за програмата за набиране на средства по отношение на редовните донори;
- Административна работа в областта на лоялността на редовните донори, а именно пощенски пратки и изследователска работа;
- Принос за изпълнението на проекта „Лице в лице” в областите планиране и логистика, управление на екип, чрез: телефонни контакти, производство на документи, поставяне на реклами за набиране на персонал, онлайн проучвания, разпространение на флаери и плакати, производство на рекламни материали (снимки и видеоклипове) наред с други.
Приветстват се нови перспективи и предложения за проекти от доброволците.
Продължителност на проекта:12 месеца; Начало:1ви март 2021-та година
Държава: Испания
Проект номер: 5234
Свободни места: Запълнени !
Проект за 4 доброволци, които да помагат в младежка организация в селски раьон.
- Седмични срещи на младежки групи (на 13 - 19 години)
- Ежеседмични срещи с групата на младежките лидери (14 - 19 години)
- Седмични срещи на младши групи (8-12 години)
- Уроци по английски с деца в предучилищна възраст (веднъж седмично)
- Младежки фестивал на солидарността (юни 2021 г.)
- Реализиране на вашата собствена (доброволческа) инициатива
- Подготовка на европейски проекти
- младежки инициативи (дебати, лагери, флашмоб, семинари и др.)
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Унгария
Проект номер: 5035
Доброволецът ще помага в създаване на радио предаване на английски с останалите 6 доброволци, на групи.
Програми:
- Новини за световната политика
- Клюки за световната политика
- Гледна точка (Европейски съюз)
- Безплатни теми (Безплатни теми)
- Опит на света
- Езиков урок
Начало: март 2021 г. Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Швеция
Проект номер: 5402
Търсят се 3ма доброволци готови да живеят "simple with less comfort.". Дейности:
- Пермакултурно градинарство / дребномащабно земеделие (някои животни). Почва и оборски тор. Рециклиране на ресурси.
- Естествена сграда с дървени трупи, дърво, камъни, глина, слама. С ръчни инструменти.
- Консервиране на храна, печене.
- Работа в гората.
- Занаятчийство, ако се интересувате
- Приемане, грижа за гостите
- Оцеляване / природни умения / къмпинг.
Държава: Португалия
Проект номер: 4967
Доброволецът ще помага в организация за осъществяването на най-различни дейности, свързани с изкуства, спорт, фестивали, семинари....
Производство на фотографии / късометражни филми за квартала, жителите му, търговия и дейности;
Работа с хора на различни възраси (деца, възрастни хора, инвалиди), в съответствие с интересите на доброволците и местните нужди
Продължителност на проекта: 9 месеца; Начало:1ви март 2021-та година
Държава: Португалия
Проект номер: 5088
Доброволецът ще бъде част от „Екипите на улицата“ в ежедневни маршрути, които обхващат няколко чясти в града, за да срещнете и подкрепите бенефициенти;
- Подкрепете Координационния екип в ежедневните дейности по проекта, като: психосоциална и психологическа подкрепа на бенефициенти, медицински и сестрински грижи, подкрепа при приемането на лекарства с рецепта, насочване към здравни заведения, насочване за скрининг за инфекциозни заболявания и др.
- Последващи действия на бенефициентите към различни социални и здравни структури;
- Подкрепа при комуникацията и артикулирането на казуси с партньорски образувания;
- Участие в срещи на екипи и обсъждане на казуси.
Държава: Германия
Проект номер: 5097
Доброволецът трябва да участва активно в работа на младежка организация. Ще прекарва по-голямата част от проекта в офиса. Сферите, в които работим, са: организиране и планиране на детски и младежки лагери, организация, планиране и провеждане на семинари по различни социално-политически теми, финанси и счетоводство на организацията, работа в Европейския корпус за солидарност като изпращаща организация, връзки с обществеността и социални медии.
Дати на проекта: 1 март 2021 г. - 28 февруари 2022 г.
Продължителност: 12 месеца
Местоположение: Франкфурт на Майн (мегаполис, където живеят хора от над 170 страни)
Държава: Турция
Проект номер: 5084
Свободни места: Запълнени !
Търси се един доброволец за краткосрочен проект в Турция.
Продължителност на проекта: 2 месеца
Местоположение: Младежка организация в Анкара

За повече информация питайте на емайл !
Държава: Гърция
Проект номер: 5335
Свободни места: Запълнени !
Проект за екология ; устойчива еко-общност, екодизайн ; духовно и физическо здраве: практикуване на ненасилствена комуникация, Тай Чи, йога, тайландски масаж, звукотерапия и др.
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: 3 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 980
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: 2021
Продължителност на проекта: 12 месеца
Теми на проекта: обновяване на градина в посетителски център
Дейности:
- Renovation of the buildings
- Gardening
- Organization and participation in cultural events
- Organization and participation in workshops and meetings
За доброволеца:
MANUAL WORK,Wood work NATURE and COLLECTIVE LIFE
  Страница: 14 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86