English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Холандия
Проект номер: 2897
Свободни места: Запълнени !
Looking for 2 male volunteers

Stichting Buitengebied is an ecological farm, based in the North of the Netherlands, close to Drogeham, a small village with ca. 1800 inhabitants.
It is not only a farm; they organize business meetings, school activities and family activities at the farm. On a regular basis some schools come to visit the farm and stay about 4 days. The farm organizes all kind of activities so the kids will learn all about the life in and around a farm.
Държава: Германия
Проект номер: 1812
Свободни места: Запълнени !
Institution for people with mental and multiple disabilities
Начало на проекта: декември 2011 г
Продължителност на проекта: от 10 до 12 месеца
Район: планински
Държава: Германия
Проект номер: 1640
Свободни места: Запълнени !
Haus Fichtenhalde Offenburg
Project start September 2011, duration 11 months
Държава: Германия
Проект номер: 1748
Свободни места: Запълнени !
Foundation St. Franziskus, School for the Blind and Visually
Impaired at Baindt
Project start September 2011, duration 11 months.
Държава: Германия
Проект номер: 1916
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за Дом за стари хора

Начало на проекта: януари 2012
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Исландия
Проект номер: 4440
Свободни места: Запълнени !
Име на проекта: "Посланик на околната среда"
Доброволец в екологичен проект:
- Екология
- Опазване на околната среда
Начало на проекта: април 2012
Продължителност на проекта: 7 месеца
Training Coordinator
Държава: Холандия
Проект номер: 2896
Свободни места: Запълнени !
Looking for one volunteer.

Our organization is a non-profit organization based in The Netherlands with the mission: to connect people’s personal development with the needs and values of the international community. To do this, we create individual and group volunteer programs throughout the world.
Our office is made up of international young people, committed to supporting their peers. We offer a one year volunteer placement in Culemborg, a quiet town 20 minutes from the student city of Utrecht.
Държава: Италия
Проект номер: 150
Свободни места: Запълнени !
Информационни дейности: срещи с ученици, насърчаване на младежки дейности
- провеждане на радио-програма с музика и новини за младежта
- създаване на месечно издание за младежта теми.
- Културни прояви: организиране на тематични дебати с филми
- Креативност образователни семинари
- семинари за изучаване на местната история чрез игри
- семинари по екологични теми, организирани в сътрудничество с местните училища и асоциации;
- неформалното образование (живопис, фотография, видео)
- Спортни дейности
Краен срок: 30 октомври 2010
Държава: Словакия
Проект номер: 3694
Основните задачи на доброволеца ще бъдат:
- да си сътрудничат с работници и доброволци в офиса на организацията
- да организиране дейности в младежкия клуб на ромите в село 1км от града
- посещениея на информационни центрове и училища в региона
- да организиране дейности съответстващи хобита и интересите на доброволеца
Държава: Дания
Проект номер: 634
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за културен център за Средновековието в Дания за студенти и туристи

Начало на проекта: май 2012
Продължителност на проекта: 6 месеца
Период за приемане на документи: от 1-ви август 2011 г. до 1-ви октомври 2011 г.
  Страница: 80 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86