English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Франция
Проект номер: 5151
Свободни места: Запълнени !
Посрещащата организация ще даде възможност на доброволеца да разбере ценностите на нов вид образование - чрез междукултурен подход, чрез различни видове дейности на доброволците: организиране на културни събития, анимация за деца и възрастни, насърчаване на доброволчеството чрез споделяне на преживяното от доброволеца, кулинарни работилници, цирково изкуство, музика, спорт, танци, фестивали, фотографски работилници, насърчаване на писането и четенето и други.
2-3 дена всяка седмица доброволеца ще има възможност да помага и в други организации - културни центрове, училища, център за след-училищни дейности за деца от 6 до 18 години, музикални училища, театър. Търсят се 4 доброволеца.
Начало на проекта: септември 2020 година.Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Гърция
Проект номер: 2075
Свободни места: Запълнени !
Организацията търси доброволци за 8 различни проекта:
- електронен дизайнер
- дигитални технологии
- кино изкуство
- международен офис асистент по проекта
- център за спасяване на кучета
- младежки център
- екологичен образователен център
- дневен център за деца с аутизъм
Държава: Франция
Проект номер: 5075
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в регионален младежки информационен център, в който младите хора могат да получат информация за своето обучение, места за настаняване, свободно време и др. Центърът развива и различни дейности за Европа и програми за мобилност като Eurodesk и информационен център Europe Direct. Доброволецът ще участва в различни видове информационни дейности: 1. Участва в провеждането на събития за Европа и европейското гражданство (в училища като европейски посланици 2. Подкрепа на младежи, желаещи да бъдат доброволци ; 3. Създаване на информационни документи (страници на уебсайтове, актуализиране на фейсбук, видео и др.) 4. Проекти с френски доброволци.
Начало на проекта: септември 2020. Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5372
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за настаняване и дневни грижи за възрастни с увреждания. Центърът се намира в северна Франция в предградията на град с повече от 200 000 жители с всички удобства. Недъзите могат да бъдат различни и тежки. Кандидатите трябва да знаят, че обикновено е малко шокиращо в началото, но след кратко време опитът е много обогатяващ, като се научат как да общуват с тях. Доброволецът ще участва в развлекателни дейности като арт работилници, компютърни работилници, Snoezelen, излети, игри ... Той / тя ще работи с друг европейски доброволец и двама ръководители на дейности.
Държава: Франция
Проект номер: 1195
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в средно училище за ученици на възраст между 11 и 15 години, което се намира в малко градче.
Доброволецът може да участва в образователни проекти по различни теми, като създаване на изкуство, равенство между половете, медийно образование, училищни тормози, опазване на околната среда и т.н. Доброволецът може също да предложи клубове за подкрепа на езиковото обучение или да организира културно обучение като филмов клуб. Доброволецът също може да предложи свои собствени дейности.
Начало на проекта: септември 2020
Край на проекта: юни 2021
Държава: Франция
Проект номер: 982
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в средно училище за ученици на възраст между 11 и 15 години, което се намира в центъра на град с над 200 000 жители с всички удобства.
доброволецът може да участва в образователни проекти по различни теми като равенство между половете, медийно образование, тормоз в училище, опазване на околната среда и др. Доброволецът може също да предложи клубове за подкрепа на езиковото обучение или да организира културно обучение като филмов клуб. Доброволецът също може да предложи свои собствени дейности.
Начало на проекта: октомври 2020
Край на проекта: юни 2021
Държава: Италия
Проект номер: 5374
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Болоня(около 400 000 жители) столица на региона Емилия-Романя.
Доброволците ще бъдат включени в европейска среда и ще имат шанса да се запознаят с това как европейските институции (Европейска комисия, Съвет на Европа, ..) и програми, работещи с конкретно позоваване на младежките политики и възможности.
По-специално, доброволците ще бъдат включени в дейности, свързани с работилници, обучения, семинари, посветени на млади хора и възрастни.
Дати на проекта: от септември 2020 до септември 2021
Държава: Италия
Проект номер: 5134
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в местен театър, който се намира в град на 30 километра от Болоня.
Проектът включва участието на доброволци в културните дейности на общината, които се организират в театъра, Водната кули и 5-те местни музея.
Дати на проекта: от ноември 2020 до ноември 2021
Организацията търси двама доброволци.
Теми на проекта: творчество и култура, изкуство, театър, развитие на селските райони
В проекта ще участват 20 доброволци от различни държави от цяла Европа.
Държава: Испания
Проект номер: 5163
Екологични дейности, устойчиво развитие и екологично образование, организиране на летни лагери за деца и младежи. Работа в национален парк.
Начало на проекта: септември 2020;
Продължителност на проекта: 9 месеца.
Държава: Испания
Проект номер: 5284
Доброволците ще изпълняват различни задачи в областта на комуникацията, повишаването на осведомеността, социалната работа, международната мобилност, образованието и обучението, набирането на средства и динамиката на общността. Дейностите могат да бъдат леко променени в зависимост от интересите и профила на доброволеца. Доброволците трябва да знаят испански език на ниво B1.
Начало на проекта: 1ви септември 2020
Продължителност на проекта: 1 година
Краен срок за кандидатстване 15ти юли 2020
  Страница: 19 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86