English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Хърватска
Проект номер: 4714
Краткосрочен проект за доброволец в Екологичен център в западна Хърватска.
По този проект ще бъдат посрещнати 14 доброволеца от различни държави от Европа. Дейности:
- подготовка на еднодневен пролетен фестивал
- подготвяне и участие в образователни събития - 2 младежки лагера и 5 посещения
- обучение по теория и практическа работа в Пермакултурата
- създаване и поддържане на съдържание в социалните медии (Facebook, Instagram и уеб страница)
- семинари за здравословна храна
Продължителност на проекта: 2 месеца, Начало октомври 2020. Спешен проект !
Държава: Италия
Проект номер: 5375
Проект за доброволци в социално-културен център в Болоня(около 400 000 жители).
Целите на центъра са:
- Да насърчава и стимулира интеграцията между поколенията,
- Да осъществява чрез своите дейности истински културни, развлекателни, изследователски и образователни резултати, от които ще се възползва цялата местна общност (училища, асоциации, отделни граждани)
- Да се ​​поддържа сензорните, езиковите, творческите, интелектуалните и самостоятелните умения на възрастните хора чрез адаптирани дейности и инициативи;
Продължителност на проекта: от януари 2021 до януари 2022.
Държава: Испания
Проект номер: 4632
Доброволец, който да помага в проект за солидарност.
Кандидатът трябва да разбира колко е важно да работи в мултикултурен контекст и с хора, изложени на висок риск от социално изключване.
Въпреки че региона е една от испанските общности с най-добра икономическа ситуация, нивото на безработица се е утроило през последните седем години, а социалното изключване също се е увеличило с 42%.
Столовата на организацията осигурява средно 50 души на ден с храна.
Начало на проекта: 2020.
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 5384
тема: еко клубове, театър, срещи със възрастни хора, провеждане на самостоятелно проектирани еко семинари с групи с деца.
Присъединете се към организаторите за да изживеете едно страхотно приключение в един от най-хубавите градове в Полша!
Начало на проекта : октомври 2020.
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4941
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с младежи на възраст от 13 до 35 години в 4 различни общини на регион Каталуния.
Градът на посрещащата организация се намира на 40 минути от Барселона.
Доброволеца трябва да има интерес към ИТ комуникация, аудиовизуални обработка, фотография, заснемане и редактиране на видеоклипове за дейностите на проекти
Начало на проекта: октомври 2020
Спешен проект. Заминаване веднага.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5212
Свободни места: Запълнени !
1) дейности в областите "Младежко участие" и "Образование, комуникация и връзки с обществеността" и "Промоция на Еразмус +"
2) работа в сътрудничество с различни местни неправителствени организации, работещи с групи в неравностойно положение като бежанци, малцинства, хора с функционално различия.
Основни дейности: Участие в подготовката и реализацията на дейности (като младежки срещи, работилници, семинари и работни срещи) с деца и младежи, включително групи в неравностойно положение или малцинства.
Начало на проекта: януари 2020
Продължителност на проекта: 1 година
Държава: Испания
Проект номер: 5318
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в проект, който цели да стимулира младежките дейности и да предложи образователна подкрепа за деца с висока степен на отпадане от училище.
Дейности: работни срещи и обучения за младежи и непълнолетни деца. Работа с непълнолетни деца с по-малко възможности.
Начало на проекта: ноември 2019.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Местоположение: Малага
Държава: Испания
Проект номер: 5320
Свободни места: Запълнени !
Организация в Барселона търси доброволец с добри комуникационни и дигитални умения.
Дейности: Комуникационна поддръжка на посрещащата организация. Създаване на брошури и други дигитални материали за промотиране на дейностите на организацията.
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: 5 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5336
Свободни места: Запълнени !
Доброволец/ка за проект при който ще се работи с ръчни и електрически инструменти. Цели на проекта:
За насърчаване и улесняване на международните мобилност на младежите (особено за групи с по-малко възможности).
Разширяване на проекти за социално сътрудничество и доброволчество (местно и международно).
насърчаване активно критическо мислене и анализ; гражданство и демокрация на участието.
Засилване на ценностите на толерантност, човешко достойнство, солидарност и сътрудничество, социални справедливост и интеграция.
Насърчаване на здравословния начин на живот и опазването на околната среда чрез устойчив развитие.
Начало на проекта: юни 2020 (надяваме се до тогава ситуацията с Корона вируса да е по-добре)
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Словакия
Проект номер: 5383
Проект за двама доброволци, които имат интерес към изкуство, култура и развитието на гражданското общество. Посрещащата организация се намира в исторически градски център. Тя организирата над 200 събития всака година. Асоциацията има пространство, където се организират концерти, театрални и танцови представления, дискусии, работилници, арт излълнения и фестивали.
Начало на проекта : октомври 2020.
Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 19 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88