English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Холандия
Проект номер: 2942
Организацията търси 2ма доброволеца, които да помагат в био (organic) ферма.
Начало на проекта: веднага след като е безопасно да се пътува в Европа
Проекта е вече финансиран. Продължителност на проекта: 12 месеца
Двамата доброволци трябва да са от един пол и да пристигнат на една и съща дата.
Целта на проекта е образователна - деца и възрастни да се включат по-активно в устойчивото управление на природната среда. Друга цел е да се развиват дейности за свободно време.
Дейности: Училищни образователни посещения във фермата и в заобикалящата я природа. Доброволеца ще помага и с ежедневните задължения във фермата: доене на крави, производство на био сирене, масло кисело мляко и други.
Държава: Испания
Проект номер: 5382
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Испания.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Полша
Проект номер: 5009
Доброволецът ще помага в местната общинска детска градина за деца на възраст от 3 до 6 години. Като доброволец ще подпомагате основно учениците и учителите в ежедневните им дейности. Освен това ще имате възможност да развивате дейности за насърчаване на международна среда и собствена култура. Тези дейности могат да включват - танци или пеене, арт проект, обучението на малчуганите за вашите собствени традиции. Така доброволчеството насърчава децата да опознават чужд език и култура.
Начало на проекта: септември 2020 г.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3196
Доброволецът ще помага в офиса на голяма доброволческа организация, координираща различни проекти в Краков. В тези проекти участват 14 доброволеца от различни държави в Европа.
дейности и задачи - създаването на флаери и други материали, които информират за организациите и техните проекти, както и рекламират свободните места за доброволци; срещи за училищата и детските градини, в които ще се правят презентации (самостоятелно или заедно с други доброволци); - превеждане или коригиране на текстове; - създадене на бюлетин за другите; - английския клуб за разговори, задачите ви ще са да подготвите уроци от 45 минути. в който ще говорите с участниците по определена тема.
Начало на проекта: септември 2020 г. Продължителност на проекта: от 10 месеца.
графичния дизайн в близост до Амстердам
Държава: Холандия
Проект номер: 5099
Свободни места: Запълнени !
Проекта е за доброволци имащи интерес към графичния дизайн
Дейности: графичен дизайн, създаване на плакати и други реклами
Посрещащата организация се занимава с организиране на концерти, музикални и културни събития, фестивали, визуални изкуства, семинари, майсторски класове и международни обмени.
Заминаване за Холандия: 1ви май 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца
видео обработка и създаване на рекламни клипове
Държава: Холандия
Проект номер: 5113
Свободни места: Запълнени !
Проектът е за доброволци, имащи интерес към видео обработка и визуални изкуства
Дейности: видео обработка, заснемане, създаване на рекламни клипове за сайта на посрещащата организация и други проекти, свързани с видео. Посрещащата организация се занимава с организиране на концерти, музикални и културни събития, фестивали, визуални изкуства, семинари, майсторски класове и международни обмени.
Начало на проекта: 1ви септември 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Хърватска
Проект номер: 5371
Проект свързан с Капоейра. (Капоейрата e бразилско бойно изкуство. Първоначално практикувана от черните роби в Бразилия. В африканските култури танц и борба трудно могат да бъдат разделени едни от други.)
Не е нужно да бъдете Еди Гордо за да участвате.
Приемащата организация се занимава със спорт, социална и културна област и има много проекти за младежи.
Цели на проекта: да носи солидарност, активно участие, стимулира доброволчество
Начало на проекта: 3ти септември 2020
Продължителност на проекта: 11 месеца ; Местоположение: Загреб
Държава: Португалия
Проект номер: 5373
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за възстановяване на диви животни.
Търси се момче или момиче с интереси към диви животни и птици.
Местоположението на проекта е в Природен парк, така че този проект е идеален за тези, които обичат да са в контакт с природата.
Центърът се намира в лагуна (естуар), разположена, в южната част на Португалия, е система от бариерни острови, които комуникират с океана през шест входа.
Продължителност на проекта: 1 година ; Проекта е вече одобрен !
Начало на проекта: веднага - 1ви август (или когато най-рано се намерят доброволци, които са свободен да заминат за този проект)
Държава: Холандия
Проект номер: 5326
Свободни места: Запълнени !
Позиция: обслужване на клиентите (Customer Service)
Доброволеца ще помага на организация, която се занимава с организиране на концерти, музикални и културни събития, фестивали, визуални изкуства, семинари, майсторски класове и международни обмени.
Организацията търси доброволец с висока енергия, много ентусиазиран и с усет към обслужването на клиентите.
Задачи: работа в различните отдели на концертните зала (барове / гардеробна и т.н.).
Начало на проекта: 1ви септември 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 2450
Свободни места: Запълнени !
Екологичен проект в парк на Юнеско във Верона. Подпомагане на мониторинга на околната среда (преброяване на растителност и фауна), хранене на елени и други животни. Посрещане на посетители развеждането им из археологически обект в центъра на Верона. В крайна сметка ще станете активен член на посрещащата организация, помагайки й в конференции, срещи, екологични удари, представления, еднодневни екскурзии и т.н.
Начало на проекта: 15ти юли 2020
Край на проекта: 30ти април 2021
  Страница: 23 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88