English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Белгия
Проект номер: 5094
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще имат възможност да участват в цялостните дейности на посрещащата организация: художествено ателие, спортни дейности, организиране на културни събития и дейности за свободното време в младежки клуб.
Младежкият център за следучилищни дейности е отворен почти всеки ден от седмицата. Младежкият център организира повече от 10 музикални концерти всяка година, както и различни обучения (магия, барабани, фотография ...) съответстващи на празнчните периоди за учениците.
Срок за кандидатстване: 4-ти септември 2016
Държава: Полша
Проект номер: 4911
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в специализирано училище за младежи с увреждания.

Начало на проекта: 01-ви септември 2016
Край на проекта: 30-ти юни 2017
Продължителност на проекта: 10 месеца
Доброволческия проект ще се проведе в Краков, Полша.
Държава: Германия
Проект номер: 4981
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането и подготовката на различни проекти, семинари, международни обмени за младежи

Начало на проекта: 01.10.2016
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2016
Държава: Унгария
Проект номер: 5074
Свободни места: Запълнени !
Търсим доброволец между 18 и 30 години, който да се занимава с екологични дейности в Унгария.

Начало на проекта: 15-20-ти юли 2016
Продължителност на проекта: 2 месеца.
Проекта покрива транспорт до Унгария и обратно, настаняване, храна, Wifi и други.
Държава: Унгария
Проект номер: 5035
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Унгария.
Making Radio show in English with the other 6 volunteers, in groups. Programmes: - World politics news - World politics gossip - Point of View (European Union) - Free Topics (Free topics) - Experience of the World - Language lesson
Start: 01/02/2016
End: 31/01/2017
Държава: Полша
Проект номер: 5008
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за социална интеграция, ща работи с хора в затруднено положение, инвалиди, бездомни, алкохолици, дълго време безработни...

Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2016
Държава: Испания
Проект номер: 5030
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с инвалиди и хора в неравностойно положение. Трябва да има поне минимални познания по испански език.

Начало на проекта: 03.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 5014
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на най-различни дейности за хора с психически проблеми. От доброволеца се изискват поне минимални знания по испански.

Начало на проекта: 03.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 4905
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в различни проекти, свързани с младежи, деца или хора в неравностойно положение, възрастни хора и т.н.

Начало на проекта: 03.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013 г.
Държава: Унгария
Проект номер: 5043
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО - кандидатстване до 22-ри юли!!!

Доброволецът ще организира дейности в младежки център: уоркшопи, игри, културни събития, танци...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 2 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 22-ри юли 2013
  Страница: 29 от 69  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69