English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Германия
Проект номер: 1916
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за Дом за стари хора

Начало на проекта: януари 2012
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Исландия
Проект номер: 4440
Свободни места: Запълнени !
Име на проекта: "Посланик на околната среда"
Доброволец в екологичен проект:
- Екология
- Опазване на околната среда
Начало на проекта: април 2012
Продължителност на проекта: 7 месеца
Training Coordinator
Държава: Холандия
Проект номер: 2896
Свободни места: Запълнени !
Looking for one volunteer.

Our organization is a non-profit organization based in The Netherlands with the mission: to connect people’s personal development with the needs and values of the international community. To do this, we create individual and group volunteer programs throughout the world.
Our office is made up of international young people, committed to supporting their peers. We offer a one year volunteer placement in Culemborg, a quiet town 20 minutes from the student city of Utrecht.
Държава: Италия
Проект номер: 150
Свободни места: Запълнени !
Информационни дейности: срещи с ученици, насърчаване на младежки дейности
- провеждане на радио-програма с музика и новини за младежта
- създаване на месечно издание за младежта теми.
- Културни прояви: организиране на тематични дебати с филми
- Креативност образователни семинари
- семинари за изучаване на местната история чрез игри
- семинари по екологични теми, организирани в сътрудничество с местните училища и асоциации;
- неформалното образование (живопис, фотография, видео)
- Спортни дейности
Краен срок: 30 октомври 2010
Държава: Словакия
Проект номер: 3694
Основните задачи на доброволеца ще бъдат:
- да си сътрудничат с работници и доброволци в офиса на организацията
- да организиране дейности в младежкия клуб на ромите в село 1км от града
- посещениея на информационни центрове и училища в региона
- да организиране дейности съответстващи хобита и интересите на доброволеца
Държава: Дания
Проект номер: 634
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за културен център за Средновековието в Дания за студенти и туристи

Начало на проекта: май 2012
Продължителност на проекта: 6 месеца
Период за приемане на документи: от 1-ви август 2011 г. до 1-ви октомври 2011 г.
Държава: Румъния
Проект номер: 141
Свободни места: Запълнени !
The most important tasks in our project is to promote entrepreneurship based on traditional culture. Volunteers will work with craftsmen, artists, manufacturers, that produce natural food, handmade products, that develop customs, traditions. They will be involved in promotion campaigns, on site documentation, maps, brochures, shows, etc.
Държава: Германия
Проект номер: 1817
Свободни места: Запълнени !
Проект за насърчаване на независимостта на деца и младежи, които се нуждаят от помощ в тяхното възпитание.
- работа с младежи
- работа в детските градини
- дейности за свободното време
Начало на проекта: декември 2011 г
Продължителност на проекта: от 10 до 12 месеца
Район: малко село близо до границата с Дания
Държава: Германия
Проект номер: 1913
Свободни места: Запълнени !
Fröbelschule Cumbach

Application deadline for volunteers: 14. January 2011

One of our standards is the volunteers should speak German. The colleagues in the project don’t speak foreign languages that’s why.
Държава: Германия
Проект номер: 4435
Свободни места: Запълнени !
Fröbelhaus Rudolstadt

One of our standards is the volunteers should speak German. The colleagues in the project don’t speak foreign languages that’s why.
  Страница: 82 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88