English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Унгария
Проект номер: 4939
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организиране на дейности и образователни програми за деца и младежи като например народни танци, спортове на открито, екскурзии, уоркшопи свързани с изкуства...

Начало на проекта: 05.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 15-ти март 2013 г.
Държава: Испания
Проект номер: 3855
Свободни места: Запълнени !
Теми: Youth policies и European awareness
Приемане на документи: от 1-ви април 2011 г. до 28-ми април 2011 г.
Начало на проекта: 1-ви октомври 2012 г
Край на проекта: 1-ви юли 2013 г
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Испания
Проект номер: 3808
Свободни места: Запълнени !
Теми: Youth policies и European awareness
Приемане на документи: от 1-ви април 2011 г. до 28-ми април 2011 г.
Начало на проекта: 1-ви октомври 2012 г
Край на проекта: 1-ви юли 2013 г
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Италия
Проект номер: 4833
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага с градинарска дейност, организиране на екологични дейности относно отглеждането на еко храни. Проектът е с екологична насоченост

Начало на проекта: 03.06.2013
Продължителност на проекта: 7 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
Education through sport and outdoor activities
Държава: Испания
Проект номер: 4668
Свободни места: Запълнени !
Държава: Германия
Проект номер: 4880
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в занимателни, културни и образователни дейности, организирани за младежи в младежки център. Доброволецът трябва да е на възраст 18-24 и да има шофьорска книжка.

Начало на проекта: 02.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 14-ти януари 2013 г.
Държава: Турция
Проект номер: 4841
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на уоркшопи по рециклиране и преизползване на суровините. Доброволецът трябва да желае активно да работи с хора и да участва в дейности навън, по улиците, в училищата.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 2 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 15-ти януари 2013 г.
Държава: Полша
Проект номер: 4898
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работа с младежи и възрастни с увреждания.

Начало на проекта: 01.07.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 13-ти януари 2013 г.
Държава: Литва
Проект номер: 4899
Свободни места: Запълнени !
Проектът е с цел да се помогне на млади майки да развият различни умения и знания. Доброволецът (трябва да е момиче) ще помага в образователни и занимателни дейност, организирани за тях.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти януари 2013 г.
Държава: Литва
Проект номер: 4900
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в образователен център за деца инвалиди.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти януари 2013 г.
  Страница: 63 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86