English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Гърция
Проект номер: 4836
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага на младежи да подобрят уменията си в използването на компютър и интернет, информираността си и гражданското си самосъзнание

Начало на проекта: 01.05.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
Държава: Гърция
Проект номер: 4834
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът помага за развиването на образователни и културни проекти

Начало на проекта: 10.05.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
Държава: Гърция
Проект номер: 4839
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага на младежи да подобрят уменията си в използването на компютър и интернет, информираността си и гражданското си самосъзнание

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
Държава: Гърция
Проект номер: 4838
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага на младежи да подобрят уменията си в използването на компютър и интернет, информираността си и гражданското си самосъзнание

Начало на проекта: 01.05.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
Държава: Гърция
Проект номер: 4835
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага на млади хора да развият своите умения в сверата на спорта, технологиите, образованието

Начало на проекта: 01.07.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
Държава: Гърция
Проект номер: 4840
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага на младежи да подобрят уменията си в използването на компютър и интернет, информираността си и гражданското си самосъзнание

Начало на проекта: 01.07.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
Държава: Румъния
Проект номер: 4893
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в популяризиране на доброволчеството и гражданското самозъснание сред младежите чрез неформално обучение.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 22-ри януари 2013 г.
Държава: Румъния
Проект номер: 4895
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в социални и образователни дейности за младежи.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти януари 2013 г.
Държава: Полша
Проект номер: 4910
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца и младежи бежанци, ще участва в различни дейности, организирани за тях.

Начало на проекта: 06.05.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 22-ри януари 2013 г.
Държава: Румъния
Проект номер: 4912
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в проект, целящ да промотира и изясни доброволчеството сред младежите в Европа.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 24-ти януари 2013 г.

  Страница: 63 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88