English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Румъния
Проект номер: 4753
Арт проект за доброволци в Romania
Държава: Италия
Проект номер: 5228
Доброволец, който да помага за организирането на екологичен фестивал на езерото Garda (Lago di Garda).
Начало на проекта: 2019.
Продължителност на проекта: 4 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 1719
Свободни места: Запълнени !
Бъдете част от организационния екип на Културен център в университетски град в центъра на Германия. Посрещащата организация е платформа за много културни дейности, като концерти, театрални постановки, музикални продукции и много други.
Начало на проекта: март 2019
Продължителност на проекта: от шест месеца до една година (по избор на доброволеца)
Държава: Италия
Проект номер: 5232
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в център за изкуство и култура в Южна Итали, който организира изложби, посещение на територията, представления, концерти, както и други събития и инициативите свързани с изкуството. Доброволците могат да изпълняват следните дейности: приветстват и придружават художниците, артисите, изпълнителите и участниците в проектите, както и да помагат с дейности за организиране и промотирането на инициативите; посещения на училища и други
Държава: Естония
Проект номер: 706
Местоположение: Талин - столицата на Естония
Начало на проекта: септември или октомври 2018 (по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 9-12 месеца
Project for youth interested in doing EVS especially in organizations working with people with disabilities. Our local partners in this field are biggest inclusion organizations in Estonia and use modern techniques, methods in working with people with disabilities. Good practice for anyone seeking experience in social work/special pedagogy etc.
Проекта е вече одобрен - заминаването е 100% сигурно.
Държава: Австрия
Проект номер: 5279
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Австрия.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Унгария
Проект номер: 2135
Свободни места: Запълнени !
Организацията домакин ще посрещне 10 доброволеца от различни държави в Европа.
- организиране на англоезични творчески кръжоци за деца и млади хора на местно ниво
- подготовка на сесии за младежи в училищата и читалищата
- реализиране на доброволни дейности с участието на местната общност (по екологичен начин на живот)
- подготовка на медийни материали за проекта
- създаване на собствени инициативи
Начало на проекта: февруари 2019.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 148
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център за организиране на семинари, международни обмени, ежедневни дейности и т.н

Начало на проекта: 01.01.2014
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви март 2013
Държава: Дания
Проект номер: 5082
Свободни места: Запълнени !
Проект за двама доброволеца в младежки център в Дания.
Проектът е свързан с човешките права.
Продължителност на проекта: от януари 2019 до август 2019.
Държава: Италия
Проект номер: 5202
The Association frequent activities are:
- helping students from primary and secondary schools
- public library management
- thematic workshops creation
- cultural events organisation
- international mobility projects preparation and management
- UE programs info-day to support public and private organisations that are Terra di Mezzo partners
  Страница: 38 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86