English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Театрален краткосрочен проект
Държава: Норвегия
Проект номер: 4439
Свободни места: Запълнени !
Ancient songs, dances, music, poems, histories, rituals or old traditions forgotten from their own country or minority folk-tribes.

Short-term peoject,
activity period 6.6-7.7.2019.
Държава: Португалия
Проект номер: 3294
Това е дългосрочен финансиран проект за доброволци, които да помагат в дом за хора с увреждания.
Начало на проекта: 1ви април 2012

Еко Ферма
Държава: Холандия
Проект номер: 2936
Свободни места: Запълнени !
Looking for 2 female volunteers.
The “Beekhoeve” is a family run, owned and operated organic dairy farm, based on the countryside of Holland, located about 27 kilometres from the city Utrecht.
The farm is open to occasional volunteers and visitors. The target group involves everyone with an interest in farm work, farm life, nature, the environment and especially organic farming.
The “Beekhoeve” is established in corporation with another non-profit organisation. The main activities of the volunteerс will be assisting with the daily tasks on the farm, such as milking cows, harvesting, etc. Срок за кандидатстване: 4-ти септември 2010
Държава: Германия
Проект номер: 1914
Свободни места: Запълнени !
State School for Visually Impaired at Waldkirch
Project start September 2011, duration 11 months
Държава: Германия
Проект номер: 1655
Свободни места: Запълнени !
Stiftung Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben
Project start September 2011, duration 11 months
Art and culture
Държава: Норвегия
Проект номер: 3004
Свободни места: Запълнени !
Ancient songs, dances, music, poems, histories, rituals or old traditions forgotten from their own country or minority folk-tribes.
Кандидатстване: до 13 Май 2010 Начало на проекта: 1-ви Ноември 2010
Държава: Гърция
Проект номер: 153
Свободни места: Запълнени !
Дейностите, в които доброволците ще участват, са следните:
-Подпомагане в областта на изследванията на информация по различни теми, свързани с младежта в ЕС и в помощ при създаването и обсъждането на нови идеи.
- Арт изложби и културни прояви (в сътрудничество с млади художници, групи от млади хора ).
- Събитията за деца (куклени представления в сътрудничество с професионалисти и младежки групи)
- Подпомагане в производство на печатни материали рекламни събития (плакати, информационни материали, брошури, листовки, покани).
- Подпомагане в градската библиотека
- Подкрепа за създаване и обновяване на интернет страницата на проекта.
Държава: Испания
Проект номер: 169
Свободни места: Запълнени !
Програмата доброволчеството "Стани по-добър с книги" се провежда в болница "Майка и дете" в Malaga.
- Останалите дейности се извършват в рамките на Фондацията: испански имигранти, Международно сътрудничество" Книга за света ",
- Организацията на цифрови и печатни материали, мини-библиотеки
- онлайн ресурси за четене,
- поддръжка на редовното актуализиране на интернет страницата на фондацията.
Доброволец за тийнейджърски програми
Държава: Ирландия
Проект номер: 161
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- работа с млади хора
- административни и практически задачи в офиса
- информация и изготвяне на младежки програми, включително ден на доброволците, работни срещи, кръжоци
- образователни дейности за млади хора от необлагодетелстваните райони или млади хора в неравностойно положение
Лагери за деца и младежи
Държава: Полша
Проект номер: 134
Свободни места: Запълнени !
През лятната ваканция на доброволеца ще има възможност да вземe участие в различни лагери за деца и младежи - като асистент или ръководител на група. Отговорнсти свързани със спорт и / или на музика.
Организиране на всякакви видове летни лагери с деца, пешеходни турове с младежи, кану лагери и ветроходни лагери.

свободни места: 6
Краен срок: 30 октомври 2010
  Страница: 87 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88