English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 2366
Свободни места: Запълнени !
3 организации в Италия търсят доброволци:
Държава: Португалия
Проект номер: 5255
Свободни места: Запълнени !
Екологичен проект за доброволци в Португалия.
Налчало: 01.10.2018
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Словакия
Проект номер: 4930
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще организира различни дейности, свързани с изкуство, култура, спорт и т.н.

Начало на проекта: 01.05.2019
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 2ри октомври 2018 г.
Държава: Италия
Проект номер: 5240
Проект за доброволци в Италия.
Доброволчество в Ecovillage
Теми на проекта : Околна среда и опазване на природата
За повече информация питайте на емайл !
Доброволец в младежка организация
Държава: Македония
Проект номер: 162
Избраните доброволци ще отговарят за:
1. Оформление на списание
2. актуализиране на уеб сайт с новини, събития, статии и др;
3. търсите събития да се включат в списанието;
4. Връзка с различни списания със сходни интереси за сътрудничество;
Държава: Румъния
Проект номер: 4753
Арт проект за доброволци в Romania
Държава: Румъния
Проект номер: 5252
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Румъния.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Италия
Проект номер: 5228
Доброволец, който да помага за организирането на екологичен фестивал на езерото Garda (Lago di Garda).
Начало на проекта: 2019.
Продължителност на проекта: 4 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 1719
Свободни места: Запълнени !
Бъдете част от организационния екип на Културен център в университетски град в центъра на Германия. Посрещащата организация е платформа за много културни дейности, като концерти, театрални постановки, музикални продукции и много други.
Начало на проекта: март 2019
Продължителност на проекта: от шест месеца до една година (по избор на доброволеца)
Държава: Италия
Проект номер: 5232
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в център изкуството и култура в Южна Итали, който организира изложби, посещение на територията, представления, концерти, както и други събития и инициативите свързани с изкуството. Доброволците могат да изпълняват следните дейности: приветстват и придружават художниците, артисите, изпълнителите и участниците в проектите, както и да помагат с дейности за организиране и промотирането на инициативите; посещения на училища и други
  Страница: 8 от 62  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62