English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Германия
Проект номер: 5486
Като доброволец ще се присъедините към един от най-големите и разнообразни културни центрове на Бремен. Ще станете част от техния голям, самоуправляващ се екип, който е разделен на по-малки подекипи, например екипът, който работи с деца в театрална група, медийният екип, който предлага курсове за млади хора по видеозаснемане, и музикалният екип, който организира групови лагери на предстоящи любители музиканти от Бремен. Културният център също така организира широка гама от събития – от фестивали за изменението на климата до концерти, лекции и изложби, където ще е необходима вашата подкрепа особено за видимостта – правене на снимки и видео за социалните ни мрежи.
Начало на проекта: 02 май 2024 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 4535
Доброволецът ще помага във ферма. Дейностите със значителна работа около растения, билки и зеленчуци и други задачи свързани с поддръжката на фермата.
В дейности ще се включват и хора с интелектуални затруднения и поведенчески проблеми. По време на проекта ще научите много за техния начин на живот, както и за проблемите на хората с уврежданията и проблемите, пред които е изправена местната общност. Ще научите също как да работите заедно с хора с увреждания и как да повишите уменията им и да насърчите тяхната независимост.
Начало на проекта: март 2024
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5481
Спешен Екологичен Проект: Доброволец който/която да помага в водеща организация във възстановяването на екосистеми, първата общност за възстановяване на екосистеми в света. Ще се извършват дейности за възстановяване на почвата, засаждане на дървета, къмпинг селище, органично земеделие, агролесовъдство в неполивна среда. Система, която работи без намесата на машини и където всички селскостопански суровини са от собствено производство.
Местоположение: сред природата, организацията е разположен във високата степ на югоизточна Испания, на 1200 метра надморска височина, регион Мурсия
Начало на проекта: февруари или юни 2024
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Финландия
Проект номер: 5421
Доброволците ще участват в дейностите на местната младежка работа: младежки къщи, клубове, екскурзии, спорт, дейности сред природата и т.н. Доброволците също ще планират и реализират събития, както и ще работят в местния детски парк. Те ще работят заедно с местните младежи за създаване на дейности и увеличаване на участието. Доброволците ще имат и възможност да реализират свои идеи. В този проект трима доброволци ще работят в малък морски град (25 000 жители). Градът е заобиколен от природа и историята му се корени в ерата на ветроходните кораби. Архипелагът се превърна в популярна дестинация.
Начало на проекта: 2-ри май 2023. Продължителност на проекта: 4 месеца
Държава: Белгия
Проект номер: 5484
Доброволец, който да помага в организация с нестопанска цел за приобщаване на мигранти и осъзнаване на проблемите на миграцията, социалното сближаване и културните различия чрез творчество, изкуство и култура.
Целта е да създадът места за срещи между хора, наскоро пристигнали на територията на Лиеж, и местните хора, чрез демонстриране на техните таланти, ноу-хау и страсти, за да се създаде по-приобщаващо общество. Целева група са възрастните. Доброволец ще наблюдава ръководителите на работолниците: за да се увере, че се чувстват уверени и процъфтяват в ролята си
Начало на проекта: февруари, март или април. Край на проекта: 31.01.2025.
Държава: Словения
Проект номер: 5487
Групов краткосрочен проект за изграждане на социална Екологична ферма, Ежедневен живот във ферма, Пермакултурно земеделие, Естествено строителство, Помощ в местната общност, Устойчивост, Социална пермакултура – живот в общността към устойчив начин на живот, Психично здраве и благополучие във връзка с природата и приключенска педагогика, мрежа от устойчиви инициативи в Словения и Европа
Начало на проекта: средата на май 2024. Край на проекта: средата на юни 2024
Продължителност на проекта: един месец
Държава: Белгия
Проект номер: 5485
Доброволецът ще помага в разработването на иновативни проекти и решения, адаптирани към нуждите на хора с физически, умствени или множествени увреждания, както възрастни, така и деца и техните семейства.
Ще предлага различни дейности като работилници за дърводелство, занаяти, градинарство, музика, спорт ; както и дейности на открито (разходки и екскурзии...).
Ще се организира и базар - място за размяна, където всеки може да дойде и да размени артикули, да изпие чаша кафе или да се полюбува на постоянно показваните изложби на местни художници. Мястото е свързано с общността и насърчава включването. Начало на проекта: февруари или март 2024 ; Продължителност на проекта: до края на януари 2025та
Държава: Хърватска
Проект номер: 486
Доброволец, който да помага в Еко център с 15 други доброволци. Конкретни цели:
- планиране, подготовка и организация на международните проекти
- насърчаване на мобилността на младите хора
- планиране, подготовка и организиране на срещи, семинари, курсове и обучения
- обучение по теория и практическа работа в Пермакултурата
- планиране, подготовка и организация на дейностите на Eko центъра
- създаване и поддръжка на съдържание в социални медии и вестник на проекта
- семинари за здравословна храна
Начало на проекта: 13.03.2024. Край на проекта: 10.05.2024.
Държава: Франция
Проект номер: 5482
Търсим любители на гъбите и природата, които ще работят в този проект за рециклираща икономика, наречена "Зелено кафе"! Нашите съвместни проекти имат за цел да повишат осведомеността за действителния контекст, в който живеем, и да предложат и създадат решения, които да бъдат част от положителна промяна в социален, културен и екологичен аспект. По-специално в този проект ние ще използваме повторно отпадъците, за да създадем нов живот. Ние събираме отпадъци от кафе от кафенета и ресторанти и ги смесваме с мицел, за да отглеждаме гъби. И след прибиране на реколтата, ние използваме тези нови „отпадъци“ в нашата ферма за земни червеи, което е чудесно за създаване на нова и богата почва за растенията.
Начало на проекта: февруари 2024 Продължителност на проекта: 2 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5480
Проект в образователна ферма свързан с яздвне и грижа за коне ; земеделие ; овощна градина ; градинарство ; селско стопанство и опазване на околната среда

Местоположение: сред природата, но на 100км от Барселона
Начало на проекта: 1ви февруари 2024-та година
Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 1 от 87  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87