English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
кулата на средновековен замък
Държава: Словакия
Проект номер: 3632
Доброволци ще помогнат за съживяването на старите руини на замък в източната част на Словакия. Замъкът е бил средновековен замък. Днес под земята са останали само руини. Имайте предвид, че няма да можете да видите замъка. Целта на лагера ще бъде да се изследват основите на кулата на замъка, които се намират под повърхността. Работата ще бъде част от археологическото проучване. Доброволците ще бъдат включени и в ремонтни работи, почистване на района, транспортиране на материали (като пясък, камъни и вода). Не са необходими строителен и археологически опит.
Начало на проекта: август 2024 ; Продължителност на проекта: 2 седмици
Държава: Италия
Проект номер: 5488
Проекта ще позволи на доброволците да подобрят и развият своите знания и нагласи чрез неформални образователни средства като интерактивни семинари, практически лаборатории, информационни дни и т.н., в които доброволеците ще вземе участие и ще подпомогнат организацията домакин.
Доброволците ще се грижат за Еразъм+ дейности на местно и международно ниво. Дейностите ще включват: Изпълнение на Еразъм+ проекти ;
Езикови тандеми за местното население ; Дейности за повишаване на осведомеността на млади хора относно проекти, финансирани от Еразъм+ ; Дейности в селските околности.
Начало на проекта: април 2024 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 243
Доброволецът ще помага в младежки център, ще участва и организира дейности, свързани с изкуство, култура, спорт.
Доброволецът ще помага и в кафене, където е място за срещи на млади хора.
Ще работи с младежи на възраст 12-20 години.
Начало на проекта: възможно най-скоро
Продължителност на проекта до : 31ви август 2024
Държава: Германия
Проект номер: 5491
Дейностите ще включват: - работа в мрежа с други организации в града и околностите, като например с младежки домове, университети, НПО, инициативи, градския съвет и потенциални нови приемащи организации ; - Изнесете презентации за доброволчеството и международната младежка работа; - Организиране на местни дейности и проекти, като действия за почистване, семинари по любимите ви теми и дейности за другите 14 ESC доброволци в Бремен ; - Помощ при поддръжка на уебсайтове, създаване на рекламни материали и др.; - Разработване на свои собствени идеи за проекти и учебни цели; - Организиране на обиколки в Бремен за участници в нашите проекти и подкрепа на екипа с местни действия в Гарлстед и Бремен. Начало на проекта: 6ри септември 2024 г ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5489
Доброволеците ще помагат на асоциация основана преди 50 години от родители на хора с интелектуално функционално разнообразие(хора с умствени увреждания и техните семейства). Асоциацията организира рехабилитационни дейности с физиотерапевти, възпитатели и психолози.
Дейности, в които могат да помагат доброволците: екскурзии; посещения на кино; Екскурзии за разходки и закуски; Готварски/занаятчийски работилници; Релаксиращи вани със соли, есенции и масажи; уикенд разходки по плажа ;Организиране на Коледа, Великден, Свети Валентин, Фалас, Карнавал, Ден на мира
Продължителност на проекта: юни 2024 - юни 2025
Държава: Германия
Проект номер: 5490
Доброволеца ще помага в център за свободното време за хора с увреждания
Начало на проекта: 2ри септември 2024 г
Местоположение: Бремен
Продължителност на проекта: 12 месеца
Координиращата организация от Бремен ще посрещне още 14 други доброволци от различни европейски държави. Те ще бъдат разпределени в други посрещащи организации.
Държава: Германия
Проект номер: 5486
Като доброволец ще се присъедините към един от най-големите и разнообразни културни центрове на Бремен. Ще станете част от техния голям, самоуправляващ се екип, който е разделен на по-малки подекипи, например екипът, който работи с деца в театрална група, медийният екип, който предлага курсове за млади хора по видеозаснемане, и музикалният екип, който организира групови лагери на предстоящи любители музиканти от Бремен. Културният център също така организира широка гама от събития – от фестивали за изменението на климата до концерти, лекции и изложби, където ще е необходима вашата подкрепа особено за видимостта – правене на снимки и видео за социалните ни мрежи.
Начало на проекта: 02 май 2024 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 4535
Доброволецът ще помага във ферма. Дейностите със значителна работа около растения, билки и зеленчуци и други задачи свързани с поддръжката на фермата.
В дейности ще се включват и хора с интелектуални затруднения и поведенчески проблеми. По време на проекта ще научите много за техния начин на живот, както и за проблемите на хората с уврежданията и проблемите, пред които е изправена местната общност. Ще научите също как да работите заедно с хора с увреждания и как да повишите уменията им и да насърчите тяхната независимост.
Начало на проекта: март 2024
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5481
Спешен Екологичен Проект: Доброволец който/която да помага в водеща организация във възстановяването на екосистеми, първата общност за възстановяване на екосистеми в света. Ще се извършват дейности за възстановяване на почвата, засаждане на дървета, къмпинг селище, органично земеделие, агролесовъдство в неполивна среда. Система, която работи без намесата на машини и където всички селскостопански суровини са от собствено производство.
Местоположение: сред природата, организацията е разположен във високата степ на югоизточна Испания, на 1200 метра надморска височина, регион Мурсия
Начало на проекта: февруари или юни 2024
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Финландия
Проект номер: 5421
Доброволците ще участват в дейностите на местната младежка работа: младежки къщи, клубове, екскурзии, спорт, дейности сред природата и т.н. Доброволците също ще планират и реализират събития, както и ще работят в местния детски парк. Те ще работят заедно с местните младежи за създаване на дейности и увеличаване на участието. Доброволците ще имат и възможност да реализират свои идеи. В този проект трима доброволци ще работят в малък морски град (25 000 жители). Градът е заобиколен от природа и историята му се корени в ерата на ветроходните кораби. Архипелагът се превърна в популярна дестинация.
Начало на проекта: 2-ри май 2023. Продължителност на проекта: 4 месеца
  Страница: 1 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88