English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 5488
Проекта ще позволи на доброволците да подобрят и развият своите знания и нагласи чрез неформални образователни средства като интерактивни семинари, практически лаборатории, информационни дни и т.н., в които доброволеците ще вземе участие и ще подпомогнат организацията домакин.
Доброволците ще се грижат за Еразъм+ дейности на местно и международно ниво. Дейностите ще включват: Изпълнение на Еразъм+ проекти ;
Езикови тандеми за местното население ; Дейности за повишаване на осведомеността на млади хора относно проекти, финансирани от Еразъм+ ; Дейности в селските околности.
Начало на проекта: април 2024 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 243
Доброволецът ще помага в младежки център, ще участва и организира дейности, свързани с изкуство, култура, спорт.
Доброволецът ще помага и в кафене, където е място за срещи на млади хора.
Ще работи с младежи на възраст 12-20 години.
Начало на проекта: възможно най-скоро
Продължителност на проекта до : 31ви август 2024
Държава: Германия
Проект номер: 5491
Дейностите ще включват: - работа в мрежа с други организации в града и околностите, като например с младежки домове, университети, НПО, инициативи, градския съвет и потенциални нови приемащи организации ; - Изнесете презентации за доброволчеството и международната младежка работа; - Организиране на местни дейности и проекти, като действия за почистване, семинари по любимите ви теми и дейности за другите 14 ESC доброволци в Бремен ; - Помощ при поддръжка на уебсайтове, създаване на рекламни материали и др.; - Разработване на свои собствени идеи за проекти и учебни цели; - Организиране на обиколки в Бремен за участници в нашите проекти и подкрепа на екипа с местни действия в Гарлстед и Бремен. Начало на проекта: 6ри септември 2024 г ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5489
Доброволеците ще помагат на асоциация основана преди 50 години от родители на хора с интелектуално функционално разнообразие(хора с умствени увреждания и техните семейства). Асоциацията организира рехабилитационни дейности с физиотерапевти, възпитатели и психолози.
Дейности, в които могат да помагат доброволците: екскурзии; посещения на кино; Екскурзии за разходки и закуски; Готварски/занаятчийски работилници; Релаксиращи вани със соли, есенции и масажи; уикенд разходки по плажа ;Организиране на Коледа, Великден, Свети Валентин, Фалас, Карнавал, Ден на мира
Продължителност на проекта: юни 2024 - юни 2025
Държава: Германия
Проект номер: 5490
Доброволеца ще помага в център за свободното време за хора с увреждания
Начало на проекта: 2ри септември 2024 г
Местоположение: Бремен
Продължителност на проекта: 12 месеца
Координиращата организация от Бремен ще посрещне още 14 други доброволци от различни европейски държави. Те ще бъдат разпределени в други посрещащи организации.
Държава: Германия
Проект номер: 5486
Като доброволец ще се присъедините към един от най-големите и разнообразни културни центрове на Бремен. Ще станете част от техния голям, самоуправляващ се екип, който е разделен на по-малки подекипи, например екипът, който работи с деца в театрална група, медийният екип, който предлага курсове за млади хора по видеозаснемане, и музикалният екип, който организира групови лагери на предстоящи любители музиканти от Бремен. Културният център също така организира широка гама от събития – от фестивали за изменението на климата до концерти, лекции и изложби, където ще е необходима вашата подкрепа особено за видимостта – правене на снимки и видео за социалните ни мрежи.
Начало на проекта: 02 май 2024 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 4535
Доброволецът ще помага във ферма. Дейностите със значителна работа около растения, билки и зеленчуци и други задачи свързани с поддръжката на фермата.
В дейности ще се включват и хора с интелектуални затруднения и поведенчески проблеми. По време на проекта ще научите много за техния начин на живот, както и за проблемите на хората с уврежданията и проблемите, пред които е изправена местната общност. Ще научите също как да работите заедно с хора с увреждания и как да повишите уменията им и да насърчите тяхната независимост.
Начало на проекта: март 2024
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5481
Спешен Екологичен Проект: Доброволец който/която да помага в водеща организация във възстановяването на екосистеми, първата общност за възстановяване на екосистеми в света. Ще се извършват дейности за възстановяване на почвата, засаждане на дървета, къмпинг селище, органично земеделие, агролесовъдство в неполивна среда. Система, която работи без намесата на машини и където всички селскостопански суровини са от собствено производство.
Местоположение: сред природата, организацията е разположен във високата степ на югоизточна Испания, на 1200 метра надморска височина, регион Мурсия
Начало на проекта: февруари или юни 2024
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Финландия
Проект номер: 5421
Доброволците ще участват в дейностите на местната младежка работа: младежки къщи, клубове, екскурзии, спорт, дейности сред природата и т.н. Доброволците също ще планират и реализират събития, както и ще работят в местния детски парк. Те ще работят заедно с местните младежи за създаване на дейности и увеличаване на участието. Доброволците ще имат и възможност да реализират свои идеи. В този проект трима доброволци ще работят в малък морски град (25 000 жители). Градът е заобиколен от природа и историята му се корени в ерата на ветроходните кораби. Архипелагът се превърна в популярна дестинация.
Начало на проекта: 2-ри май 2023. Продължителност на проекта: 4 месеца
Държава: Белгия
Проект номер: 5484
Доброволец, който да помага в организация с нестопанска цел за приобщаване на мигранти и осъзнаване на проблемите на миграцията, социалното сближаване и културните различия чрез творчество, изкуство и култура.
Целта е да създадът места за срещи между хора, наскоро пристигнали на територията на Лиеж, и местните хора, чрез демонстриране на техните таланти, ноу-хау и страсти, за да се създаде по-приобщаващо общество. Целева група са възрастните. Доброволец ще наблюдава ръководителите на работолниците: за да се увере, че се чувстват уверени и процъфтяват в ролята си
Начало на проекта: февруари, март или април. Край на проекта: 31.01.2025.
  Страница: 1 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88