English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 3826
Свободни места: Запълнени !
Място: Каталония; Заминаване за Испания: април 2021-та година
Целта на проекта: Да се насърчи социалната интеграция, равенство и солидарност между младите хора чрез социални дейности, артистични дейности, дейности свързани с опазването на околната среда, организиране на културни и спортни събития. Проекта цели интеграцията да бъде в общността на местно, национално или международно ниво.
• Да се насърчи участието на младите хора, насърчаване на толерантността, междукултурното и социална отговорност
• Да обучава гражданите да бъдат социално активни и наясно със социалните нужди на другите ; Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 197
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в частно училище, което предлага алтернативно образование за деца на възраст 6-14 години, базирани на принципи на прогресивното образование, особено чрез методите на Монтесори за ненасилие
и комуникация. Училището се посещават от 60 деца. Търсят се доброволци, които да подкрепят учителите в класните стаи, да помагат на децата с техните задачи и подготвят учебни материали. Освен това училището се опитва да задълбочи контактите и да засили общите дейности с други образователни институции и създаване на център за прогресивно образование в региона и отвъд близката граница до Словения. Местоположение: между Марибор и Грац
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5419
Организацията домакин има 2 проекта за доброволци в Испания:
- Проект 1: Младежи и музика
- Проект 2: Pазвитие на селските райони
Проектите е трябвало да започнат през месец март, но тъй като все още не са намерили доброволец, всеки желаещ може да започне през август 2021.
Начало на проекта: възможно най-скоро. Продължителност на проекта: 5 месеца
Вижте подробно дейностите в бутон "Повече Информация"
Държава: Австрия
Проект номер: 205
Доброволеца ще помага в частно училище, което предлага алтернативно, училището всъщност е неправителствена организация създадена от самите родители на децата в училището. Екипа е от осем учители, които отговаря за образованието на 85 деца. Училището работи по педагогически принципи (Монтесори, Пиаже), което означава, че работата е ориентирана към нуждите и желанията на децата. Методите за обучение се основават на „практическа“ работа и на проекти. Един от принципите на нашето училище е „учене чрез правене”.
Начало на проекта: септември 2021. Местоположение: Грац
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 202
Доброволеца ще помага в основно и средно училище, което предлага алтернативно образование за ученици на възраст 6-14 години. Училището преподава главно според методите на Мария Монтесори и Питър Петерсен Йенаплан. Един от най-важните ни принципи са: не-насилствената комуникация, уважението към развитието на детето, уважението към всяко човешко същество и към творчеството.

Начало на проекта: есента на 2021
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Словения
Проект номер: 151
Обикновено доброволците по този проект осъществяват собствени дейности с помощта на наставник (техния координатор), което включва планиране на организирането и изпълнението на проекта. Доброволческите проекти са насочени към общността, особено към младите хора на възраст от 15 до 30 години. С висок приоритет са дейности, които насърчават солидарността. Поради COVID-19 всички дейности на посрещащата организация с млади хора и за тях са прехвърлени онлайн, за това доброволците ще подготвят най-вече онлайн дейности за млади хора (семинари, интерактивни игри), като по желание доброволецът ще работи и по различни проекти в организацията домакин както и други локални организации.
Начало на проекта: 1 ви май 2021. Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4801
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в благотворителна организация, която работи с уязвими групи от хора и местни жители на Каталония като цяло. Организацията работи с деца от 6 до 12 години, младежи на възраст от 12 до 25 години и жени от всички възрасти, предимно от Мароко, Гамбия и Сенегал.
Продължителност на проекта: 7 месеца
Начало на проекта: 2021
Местоположение: Каталония
Доброволците (9 на брой) ще работят в различни организации, но ще са в близки градове, другия е по проект с номер 4499 !
Държава: Румъния
Проект номер: 4495
По време на проекта доброволците ще участват в различни дейности:
- насърчаване на неформалното учене и доброволчеството в общността
- след училищни дейности с деца: кръжоци, спорт, арт работилници и др.
- да разработят нови програми заедно с местните доброволци в темата за спорта
- организиране на културни събития, включително презентации на страната, традиционни танци и музика, кино вечери в общността и околните села и др.
- разработване и разпространение на различни статии и материали за уеб и Facebook страницата на проекта, създаване на видеоклипове, материали, статии, снимки и др.
- организиране на пешеходни екскурзии до близките планини под ръководството на координатора. Начало на проекта: юли или септември 2021
Държава: Италия
Проект номер: 5264
Свободни места: Запълнени !
Проект за двама доброволци за област в Италия пострадала от земетресение.

- работа с деца и младежки
- видеосъздаване в зоните след земетресението

Начало на проекта: ноември 2018.
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1078
Едно от най-важните неща, които правим в центъра, е просто да участваме в ежедневието обмен, който се случва, когато хората от различни социални и културни среди живеят заедно. Има около 20 души, които живеят и работят в центъра, и още 10, които идват да работят само през деня. Центърът е дом на тийнейджъри и възрастни, които са изправени пред социални и професионални проблеми и които често имат трудности при функционирането в обществото и може би нямат подкрепа от своите семействa. Дейности: - Дърворезба; - Обновяване на местното наследство (фонтани, антични бани и др.); - Обновяване на центъра (зидария, дърводелство и др.); - Екологични проекти (градинарство и др.).
Начало на проекта: 1ви май 2021. Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 12 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88