English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Австрия
Проект номер: 248
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в след училищни дейности за 14 деца на възраст между шест и осем години. Дейносите ще се провеждат във Виена от понеделник до петък от 12:00 до 17:30. Има двама щатни лица, които имат педагогическа подготовка и също посещават някои външни обучения, като Монтесори-курсове и др. И двамата са много сърдечни, търпеливи и компетентни хора, които правят всичко възможно осигуряват приятна и топла атмосфера, а също и подкрепят международните доброволци по най-добрия начин.
Държава: Австрия
Проект номер: 211
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в асоциация за деца на студенти. Дейностите се провеждат в кампуса на университет разположен в 9-ти район във Виена. Предложени дейности : Всеки доброволец носи свои собствени знания и опит от културния си произход. Това може да бъде музика, танци, приказки, постъпления от готвене, игри, спорт и т.н. Ще работите с децата в свободното им време; ако е необходимо ще помогнете с домашните ; посещаване на редовните програмни срещи на персонала и децата, където програмата на дейностите е определена; ще бъдете част от екипа: срещи на екипи, веднъж седмично и срещи с родители веднъж месечно.
Начало на проекта : 1ви септември 2020 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 208
Свободни места: Запълнени !
Посрещащата организация е център за млади хора на възраст между 15 и 21 години със специални образователни потребности. Целта е те да бъдат интегрирани на пазара на труда. Центърът работи в групи до седем души с постоянен треньор и обучавамет около 30 младежи всяка година.
Местоположение: Виена
Начало на проекта : 1ви септември 2020.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 249
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в организацията, която предлага ранна грижа за деца. Дейностите са за 14 деца между 1 и 6 години. Доброволецът може да се храни с децата, за които ще има прясно сготвена биологична храна, приготвена от кубинският готвач в организацията. Доброволецът ще бъде включен във всички ежедневни дейности, като ядене, правене на домашни работи, игра или почистване, сутрешния кръг, както полагащите се грижи за поддържане на мястото за хранене. Всеки следобед може да има различен фокус, като: музика, традиции / навици, игри, готвене, език и т.н.). Друга възможност би била прожектиране на някакъв ваш специален талант. Начало : 01.09.2020. Продължителност: 12 месеца във Виена
Държава: Италия
Проект номер: 5347
Доброволеца ще помага в сертифицирана биологична ферма, разположена в южната част на Италия. Гостите на която, могат да се почувстват по-близко до природата, чрез предлаганите социални и образователни дейности за деца и мигранти, а местната продукция се култивира органично. Фермата търси доброволци, които да участват в селскостопански дейности и работилници с деца и посетители.
Начало на проекта: юли 2020 - СПЕШНО !!! Проекта е вече одобрен !
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 4944
Доброволецът ще помага в специално училище. В момента училището е разположено в две сгради: едната за по-младите (5-12 години), другата за по-големите ученици и младежите (11-24 години). Доброволците ще подпомагат учители и терапевти, работещи с деца и младежи с разнообразни видове умствени и физически увреждания. По време на проекта доброволците ще се запознаят с различни методи на терапия и работа с увреждания, ще реализират свои собствени проекти и значително ще увеличат своите умения за работа в между-културна среда.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Начало на проекта: септември 2020 г.
Държава: Германия
Проект номер: 1918
Доброволецът ще помага в детска градина в Лайпциг с 30 деца на възраст от 1 до 3 години и с 90 деца на възраст от 3 до 6 години. Той/Тя ще работи съвместно с възпитателите, като подкрепя ежедневната им работа. Освен че помага на децата да опознаят света, той / тя ще има възможност да разработят свои собствени интересни проекти и дейности за деца.
Начало на проекта: юли 2020 (по-късно по избор на доброволеца)
Детската градина не е затворена през лятото.
Държава: Полша
Проект номер: 4997
Доброволецът ще помага в детска градина, ще организира занимателни дейности за децата.

Начало на проекта: септември 2020
Продължителност на проекта: 9 месеца


Държава: Чехия
Проект номер: 5341
Доброволецът ще помага в скаутски център за екологично образование. Лятната доброволческа дейност се състои от различни дейности: работа и развитие на центъра, подпомагане на програми (напр. Пещерни), работа в градината и къмпинга, помощ в кухнята, почистване, грижа за гостите и работа в инфор-магазина ; проекти за опазване на природата и скаутски къмпинг
Начало на проекта : юли, август или септември 2020
Продължителност на проекта: 4 седмици
Държава: Германия
Проект номер: 1979
Доброволецът ще помага в детска градина.
Профил на доброволеца:
- да има интерес в работа с деца и младежи
- активен и заинтересован от социална и културна работа
Начало на проекта: октомври 2020
Продължителност на проекта: 1 година
Местоположение: Лайпциг
  Страница: 22 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88