English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Португалия
Проект номер: 5373
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за възстановяване на диви животни.
Търси се момче или момиче с интереси към диви животни и птици.
Местоположението на проекта е в Природен парк, така че този проект е идеален за тези, които обичат да са в контакт с природата.
Центърът се намира в лагуна (естуар), разположена, в южната част на Португалия, е система от бариерни острови, които комуникират с океана през шест входа.
Продължителност на проекта: 1 година ; Проекта е вече одобрен !
Начало на проекта: веднага - 1ви август (или когато най-рано се намерят доброволци, които са свободен да заминат за този проект)
Държава: Холандия
Проект номер: 5326
Свободни места: Запълнени !
Позиция: обслужване на клиентите (Customer Service)
Доброволеца ще помага на организация, която се занимава с организиране на концерти, музикални и културни събития, фестивали, визуални изкуства, семинари, майсторски класове и международни обмени.
Организацията търси доброволец с висока енергия, много ентусиазиран и с усет към обслужването на клиентите.
Задачи: работа в различните отдели на концертните зала (барове / гардеробна и т.н.).
Начало на проекта: 1ви септември 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 2450
Свободни места: Запълнени !
Екологичен проект в парк на Юнеско във Верона. Подпомагане на мониторинга на околната среда (преброяване на растителност и фауна), хранене на елени и други животни. Посрещане на посетители развеждането им из археологически обект в центъра на Верона. В крайна сметка ще станете активен член на посрещащата организация, помагайки й в конференции, срещи, екологични удари, представления, еднодневни екскурзии и т.н.
Начало на проекта: 15ти юли 2020
Край на проекта: 30ти април 2021
Държава: Гърция
Проект номер: 5324
Свободни места: Запълнени !
Доброволчески дейнсоти в Атина:
- подготовка на месечни семинари за правата на човека
- личен проект в зависимост от хобитата, интересите и нуждите на доброволеца и местните младежи
- работилници(кръжоци) с тийнейджърите в местна община
- помощ за офис дейностите на посрещащата организаци
- създаване на онлайн материали за насърчаване на доброволчеството, солидарността и активното участие на младежите
Начало на проекта: 1ви август 2020 ; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 3711
Доброволецът ще помага в благотворителна организация работеща с хора с увреждания, възрастни хора или хора с HIV.
Начало на проекта: септември 2020 ( или след това по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 9 месеца
Местоположение: организацията има представителства на три места в Испания - единият от тях е 50 км южно от Мадрид, другият е до друг областен град. Третия център е в малко планинско туристическо селце.
Държава: Германия
Проект номер: 1629
Доброволеца ще помага в детска градина в югозападната част на Лайпциг. Концепцията на детската градина се основава на дългогодишен културно-педагогически опит с „работа с книги”, децата се настаняват в творческа обстановка и посещават веднъж седмично работилница за книги, специално помещение за производство на малки книги от рисувани илюстрации. Доброволецът ще работи съвместно с възпитателите, като подкрепя ежедневната им работа с деца на възраст от 3 до 6 години. Освен че помага на децата да опознаят света, той / тя ще има възможност да разработят свои собствени интересни проекти и дейности за деца.
Начало на проекта: май или юни 2020 (по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 4911
Доброволецът ще помага в обучителен комплекс на 12 километра от Краков, включващ: гимназии, техникум, професионално училище и общообразователно училище. Основна задача на доброволеца ще бъде да подкрепя учениците и учителите в различни дейности. Доброволецът ще участва активно в ежедневния училищен живот, като същевременно ще насърчава европейското гражданство, толерантността и позитивното отношение към новите култури, езици и идеята за доброволен труд. Доброволецът ще помага на учители в организиране на дейности и семинари за тийнейджърите в Интернет; промотиране на образователния комплекс; организ. на специални събития; организиране и участие на училищни екскурзии.
Начало на проекта: 1ви септември 2020 г. Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3198
Доброволеца ще помага в училище за интегриране - основно и средно. Училище е разположено на около 20 км от Краков. То е интеграционно, защото има ученици с и без увреждания. Размерът на класовете и дейностите на класовете варират. Като доброволец ще помагате на учителите и преподавателите с техните класове. Очаквайте да готвите много традиционни полски ястия, но и да научите как да приготвяте собствените си традиционни ястия, както и да правите много занаяти като великденски кошници и подаръци за майчин ден. Физическата терапия, физическото възпитание и часовете по английски са само няколко примера за други класове, на които бихте могли да помогнете.
Начало на проекта: септември 2020 г. Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3197
Доброволецът ще живее в Краков и ще помага в аутизъм център. Това е образователен център, включващ детска градина, основно училище, средно училище и професионален център за хора на възраст между 4 и 25 години с аутизъм. По време на вашата доброволческа дейност тук ще имате възможност да работите в различни класове, с различни възрастови групи, различни етапи на аутизъм и различни дейности. Има 4 ученици в клас, за да се осигури личен подход към всеки ученик.
Задачите на доброволеца ще бъдат да помага учителите и децата по време на часовете им, което би могло да бъде художествена работилница, клас по чужди езици, музика, терапия с животни, физическо възпитание, ходене до басейна и др.
Начало на проекта: септември 2020 г. Продължителност на проекта: от 10 месеца.
Държава: Полша
Проект номер: 5379
Доброволецът ще подпомага педагозите в ежедневните им дейности в детската градина. Доброволецът насърчава децата да опознават чужди езици и култури и да се изразяват, като използват жестове и изражения на лицето. Доброволецът ще работи в млад екип от педагози, който подкрепя доброволеца. Ще има и възможност да се реализират собствени идеи на практика и да се реализират собствени дейности с културен опит и национален произход.
Начало на проекта: септември 2020 г. Продължителност на проекта: 10 месеца
  Страница: 22 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86