English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Румъния
Проект номер: 4912
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в проект, целящ да промотира и изясни доброволчеството сред младежите в Европа.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 24-ти януари 2013 г.

Държава: Полша
Проект номер: 4922
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи в малко село, ще организира различни занимателни уоркшопи.

Начало на проекта: 03.06.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти януари 2013 г.
Държава: Дания
Проект номер: 4719
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за кафене за за психично-уязвимите хора и хора с психични заболявания

Дейностите могат да включват сервиране, помощ в кухнята, обща поддръжка в кафенето и офис работа, но ще има и много възможности за доброволеца да реализира собствени идеи, като организиране на различни видове на събитията.

Начало на проекта: юни/юли 2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти декември 2012 г.
Държава: Италия
Проект номер: 4843
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за образоване и интегриране на проблемни младежи, извършили дребни престъпления.

Начало на проекта: 06.05.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви януари 2013 г.
Държава: Германия
Проект номер: 1388
Свободни места: Запълнени !
Дати на проекта:
1st volunteer: 01.05.13-30.04.14
2nd volunteer: 01.10.13-30.09.14
Продължителност на проекта: 12 месеца
Задачи: Организацията работи с младежи с увреждания. Доброволец ще организира най-вече дейности за свободното време. Доброволец ще има възможност да помага в училища с младежи с увреждания.
Изисквания: Посрещащата организация желае да бъде домакин на доброволци без предишен опит в областта на социалнаните дейности. Кандидатите трябва да са наясно, че организацията се намира в селски район.
Държава: Англия
Проект номер: 4575
Свободни места: Запълнени !
Теми: Environment и Minorities
Място: Лондон
Начало на проекта: пролетта на 2019 г
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Полша
Проект номер: 4892
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в екологичен проект, свързан с Натура 2000
Доброволецът трябва да е момиче.

Начало на проекта: 01.05.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви януари 2013 г.
Държава: Германия
Проект номер: 4940
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на семинари и курсове за деца и младежи. Доброволецът трябва да се интересува от работа с деца, минимални познания по немски език са необходими.

Начало на проекта: 02.05.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 28-ми февруари 2013 г.
Държава: Унгария
Проект номер: 4939
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организиране на дейности и образователни програми за деца и младежи като например народни танци, спортове на открито, екскурзии, уоркшопи свързани с изкуства...

Начало на проекта: 05.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 15-ти март 2013 г.
Държава: Испания
Проект номер: 3855
Свободни места: Запълнени !
Теми: Youth policies и European awareness
Приемане на документи: от 1-ви април 2011 г. до 28-ми април 2011 г.
Начало на проекта: 1-ви октомври 2012 г
Край на проекта: 1-ви юли 2013 г
За повече информация питайте на емайл !
  Страница: 42 от 67  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67