English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Австрия
Проект номер: 4964
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца в частно училище.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Чехия
Проект номер: 4973
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, добре е да има интерес в сферата на мултимедията, графичен и фото дизайн и различни видове изкуства.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Австрия
Проект номер: 4962
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в детска градина, ще организира забавни и образователни дейности за децата.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Франция
Проект номер: 1132
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в асоциация, която работи с деца и младежи, ще ги мотивира да бъдат по-самостоятелни, да изразяват своите мнения и желания.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 5016
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация, работеща по проблемите на хора с психични проблеми с цел тяхната социална интеграция

Начало на проекта: септември 15.10.2013
Продължителност на проекта: 8 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Art and culture
Държава: Полша
Проект номер: 3091
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в християнско училище за деца, ще участва в организирането на различни уоркшопи на теми театър, изкуства, пеене и свирене на музикален инструмент, образователни игри, езикови курсове...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Държава: Германия
Проект номер: 5029
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО се търси доброволец за Германия с поне основни познания по немски език! Ще помага в работата с деца от 5 до 11 години, ще организира занимателни уоркшопи за тях.

Начало на проекта: 01.05.2013
Край на проекта: 28.02.2014
Държава: Австрия
Проект номер: 4963
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи в младежки център, ще организира занимателни, образователни или спортни дейности за младежи.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Австрия
Проект номер: 4961
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца и младежи в частно училище.

Начало на проекта: 01.08.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Словения
Проект номер: 5012
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще се организират различни уоркшопи в сферата на спорта, изкуствата, мултимедията и т.н.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 24-ти април 2013
  Страница: 52 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88