English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Хърватска
Проект номер: 4850
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в промотирането на доброволчеството и активното участие в гражданското общество чрез различни похвати на мултимедията. Ще помага за организирането на международен доброволчески лагер.

Начало на проекта: 7.01.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви декември 2012 г.
Държава: Ирландия
Проект номер: 4842
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага за интегрирането на хора с проблеми, например бездомници, алкохолици. Ще участва в организирането на различни занимателни и образователни дейности за тях

Начало на проекта: 01.07.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 2-ри януари 2013 г.
Държава: Румъния
Проект номер: 4844
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в изграждането на постоянен лагер в историческа местност в Трансилвания. Дейностите ще бъдат основно на открито.

Начало на проекта: 01.01.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви декември 2012 г.
Държава: Румъния
Проект номер: 4846
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в изграждането на постоянен лагер в археологическа и исторически важна местност. Строителство по средновековни методи, трябва да има готовност за дейности навън.

Начало на проекта: 01.01.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ти декември 2012 г.
Държава: Италия
Проект номер: 4881
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работа с инвалиди, ще участва в организирането на уоркшопи за изкуства, музика, дейности на открито...

Начало на проекта: 05.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви декември 2012 г.
Държава: Турция
Проект номер: 4883
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в екологична ферма

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 28-ми декември 2012 г.
Държава: Холандия
Проект номер: 4728
Свободни места: Запълнени !
Urban/Rural development
European awareness

Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Холандия
Проект номер: 4852
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът(да е момче) ще помага в няколко различни организации. Ще работи в екип с още няколко доброволеца. Дейностите ще включват например: работа с деца в основно училище чрез спорт, почистване на клетките на птици в резерват за птици, помагане на инвалиди...

Начало на проекта: 01.05.2013
Продължителност на проекта: 4 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ти декември 2012 г.
Организацията желае доброволеца да е момче.
Държава: Дания
Проект номер: 607
Свободни места: Запълнени !
Danish folk high school with an international profile
Art and culture
Начало на проекта: Август 2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
кандидатстване: between 1st of February and 25th of March 2013
Държава: Дания
Проект номер: 4878
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще организира и участва в различни дейности за работа с младежи в младежки център.

Начало на проекта: Май 2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти декември 2012 г.
  Страница: 59 от 79  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79