English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Германия
Проект номер: 4831
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в занимателни и образователни програми за деца и възрастни, които са инвалиди.

Начало на проекта: 06.05.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви февруари 2013 г.
Държава: Словакия
Проект номер: 4909
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата деца и младежи, ще организира различни уоркшопи.

Начало на проекта: 15.07.2013
Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Гърция
Проект номер: 4832
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в обучението на млади хора в различни образователни програми. Проектът е насочен към социални, културни и образователни дейности.

Начало на проекта: 01.07.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4788
Свободни места: Запълнени !
Punt Jove
* Vacancy for Volunteer in Spain
* Location: Tortosa, Spain
* Deadline: 06/10/2012
* Start: 07/01/2013
* End: 07/06/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Полша
Проект номер: 4920
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с бездомни хора.

Начало на проекта: 06.05.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4789
Свободни места: Запълнени !
Cáritas
* Vacancy for Volunteer in Spain
* Location: Tortosa, Spain
* Deadline: 06/10/2012
* Start: 07/06/2013
* End: 07/06/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Чехия
Проект номер: 4887
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца и младежи

Начало на проекта: 06.05.2013
Продължителност на проекта: 4 месеца
Държава: Португалия
Проект номер: 4927
Свободни места: Запълнени !
the volunteers will: - Receive and provide information about hosting organization projects to local people and new associates; - Search and collect information as well as answer to requests of information through other channels of communication such as website, blog, facebook and others; - Collaborate for updating the Association’s website with contents; - Support in daily management and simple administrative procedures of Hhosting organization projects, both indoors and outdoors; - one of the volunteers will help out primarily at the Community Center and the other at the Community Store.
Intergenerational activities
Държава: Полша
Проект номер: 4709
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО !!!

Доброволецът ще помага в дейностите на църква, ще се занимава с благотворителни дейности, срещи, семинари, поддържане на блог, връзки с медиите и т.н....

Начало на проекта: 01.04.2013
Продължителност на проекта: 5 месеца
Държава: Гърция
Проект номер: 4837
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага на младежи да подобрят уменията си в използването на компютър и интернет, информираността си и гражданското си самосъзнание

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 7 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
  Страница: 62 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88