English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Полша
Проект номер: 4958
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в библиотека и ще участва в образователни и занимателни дейности, които се организират.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 30-ти март 2013
Държава: Унгария
Проект номер: 4994
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в екологичен проект, ще участва в образователни уоркшопи, ще помага в административната работа в офиса.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви март 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4955
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в библиотека, също така ще организира занимателни и образователни дейности за децата, които ходят там.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви март 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4956
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата в обществена библиотека, също ще организира занимателни дейности за децата, които я посещават

Начало на проекта: 01.01.2014
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви март 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4966
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи от проблемни семейства, ще организира игри и уоркшопи за тях.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви март 2013
Държава: Литва
Проект номер: 4976
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в образователен център за деца инвалиди.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 8 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви април 2013 г.
Държава: Литва
Проект номер: 4978
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в културен център, ще се включва в дейности, свързани с различни изкуства, арт-фестивали и т.н.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 2 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви април 2013 г.
Държава: Литва
Проект номер: 4979
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дневен център за деца.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви април 2013 г.
Държава: Литва
Проект номер: 4977
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за бездомни хора

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 8 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви април 2013 г.
Държава: Холандия
Проект номер: 5000
Доброволецът ще има възможност да избира от около 20 различни проекта, към които да се включва с участие.

Заминаване за Холандия: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 14-ти април 2013
  Страница: 36 от 67  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67