English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Дания
Проект номер: 4523
Свободни места: Запълнени !
Доброволец в Музеи с кафене

Начало на проекта: June 2013
Продължителност на проекта: 3 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти декември 2012 г.
Държава: Дания
Проект номер: 160
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за детска градина за деца на възраст 3-6 години.

Начало на проекта: Август 2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти декември 2012 г.
Urban/Rural development
Държава: Румъния
Проект номер: 3447
Свободни места: Запълнени !
Development cooperation
Държава: Румъния
Проект номер: 4936
Свободни места: Запълнени !
Tasks
1. To prepare and create clinic animation activities for ill children 2. To organize a complex campaign to stimulate the interest of youth and adults to be involved like volunteers in general, but especially in museums 3. To cooperate and organize ACTOR's events to promote a volunteering atitude
Държава: Ирландия
Проект номер: 4943
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще организира образователни и занимателни дейности за тях. Доброволецът трябва да е над 21 години и да има предишен опит с работа с младежи.

Начало на проекта: 19.08.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми март 2013 г.
Държава: Великобритания
Проект номер: 4971
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще участва в много и различни дейности, организирани за тях, ще им разяснява значението на европейското гражданско общество...

Начало на проекта: 01.12.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 11-ти април 2013
Държава: Румъния
Проект номер: 4802
Свободни места: Запълнени !
Sending partners Selection for project
* Vacancy for Volunteer in Romania
* Location: Bucharest, Romania
* Deadline: 22/09/2012
* Start: 01/08/2013
* End: 01/09/2014
Свободни места: може би запълнени
Държава: Македония
Проект номер: 4933
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Macedonia
Държава: Люксембург
Проект номер: 4932
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Luxembourg
Държава: Германия
Проект номер: 4831
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в занимателни и образователни програми за деца и възрастни, които са инвалиди.

Начало на проекта: 06.05.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви февруари 2013 г.
  Страница: 61 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88