English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Румъния
Проект номер: 4696
Свободни места: Запълнени !
Проектът "Насладете се на Духа на доброволеца" е посветена на Европейската година на доброволчеството.
Проекта е одобрен, но доброволката не е успяла да замине за Румъни по здравословни причини.
Начало на проекта: Възможно най-скоро.
Продължителност на проекта: 9 месеца

Целта на проекта е да донесе информираност на младежите за възможнстта за доброволчески дейности и реалността на доброволческата дейност като цяло за младите хора.

По проекта ще работите заедно още 3 момичета доброволки от Италия, Естония и Португалия.

Задачите на доброволците ще бъдат:

- посещение на интензивен курс за румънски език

- Участие на доброволеца в действия организирани от него по личната инициатива и чрез собствения си опит

- Насърчаване на доброволческата дейност, чрез ролеви модел

- Участие в обучения, организирани от румънската Национална агенция

- Работа в екип с една други доброволци, местни младежи доброволци и ментор
Държава: Италия
Проект номер: 4703
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за different fields: social, environment, sustainable tourism and culture

Project will start in february 2012 until october 2012
European awareness
Държава: Румъния
Проект номер: 3531
Свободни места: Запълнени !
The general objective of the project aims towards Development of activities that stimulate the personal development of both volunteers as well as the target group.

To increase the cooperation between Roma and Romanian Youngsters, raise local institutions awareness towards the Roma issues and further responsabilise them, break prejudices and raise tolerance. The methods that are to be used during the project will focus on sport activities and non formal outdoor activities (games, camping, etc). An innovative method to be implemented is theatre forum.
Държава: Исландия
Проект номер: 132
Свободни места: Запълнени !
Име на проекта: "Водач на международен работен екологичен лагер"

Доброволец в екологичен проект:
- Екология
- Опазване на околната среда
Начало на проекта: април 2012
Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Гърция
Проект номер: 4691
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за младежки център
Начало на проекта: 1 Февруари 2012
Държава: Гърция
Проект номер: 4692
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за младежки център с младежи на 15 - 30 години
Начало на проекта: 01 Май 2012
Държава: Гърция
Проект номер: 4693
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за Дневен център за младежи
Начало на проекта: 1 Февруари 2012
Държава: Гърция
Проект номер: 4694
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да създава информираност за младите хора чрез изкуството и да мотивира местните младежи да участват активно в изграждането на обществото.
Начало на проекта: 1 Февруари 2012
Държава: Гърция
Проект номер: 4695
Свободни места: Запълнени !
Естествен земеделие и екологичното съзнание.
Начало на проекта: 01 Май 2012
Държава: Испания
Проект номер: 4609
Свободни места: Запълнени !
Търсим доброволец с познания и опит за устойчиво развитие.
Начало на проекта: 1 януари 2012 г.
  Страница: 79 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86