English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Белгия
Проект номер: 314
Име на проекта: Образование на гражданско общество, което опазва околната среда.
Брой доброволци: търси се един доброволец
Целта на проекта е да се промотира природата и културното наследство на Mozet. Да се промотират възобновяеми източници на енергия. Организиране на обучения по устойчиво развитие. Повишаване на знанията на обществото за богатството на природните ресурси около мястото на проекта.
Други дейности за организиране на летни лагери и посещения на училища.
Таргет група: деца, младежи и възрастни.
Държава: Португалия
Проект номер: 5164
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в сърф училище в Португалия
Продължителност на проекта: 6 месеца
Начало на проекта: 15.05.2017
Срок за кандидатстване: 23.4.2017
Свободни места: едно
Държава: Италия
Проект номер: 5158
Свободни места: Запълнени !
Доброволчески проект за кандидат имащ интерес към работа с мигранти и бежанци.
Организацията се намира в южната част на Италия.
Начало на проекта: 01.09.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Краен срок за кандидатстване: 20-ти април 2017 г.
Търсят се двама доброволци.
Държава: Румъния
Проект номер: 4946
Свободни места: Запълнени !
Проекта е одобрен: Заминаването е 100% сигурно.
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще ги запознава с техните права и задължения като европейски граждани и ще промотира европейската доброволческа програма сред тях.

Начало на проекта: 1-ви юни 2013
Проекта ще продължи до 31-ви март 2014
Държава: Италия
Проект номер: 5157
Организацията където ще помага доброволеца е жизнено пространство за съвместна работа, сътрудничество и социални иновации в южната част на Италия. Това е сдружение с повече от 100 души и много дейности, управлявани от ден за ден: от селското стопанство, за реконструкция на сграда, изучаването на езици с неформални методи, създаване на занаятчийски продукти, съвместна работа за семейства и т.н. Организацията помага на хора за изпълнение на техните собствени проекти, като се започне от "професионална мечта" до създаване на фирма.
Начало на проекта: септември 2017 Продължителност на проекта: 12 месеца
Търсят се двама доброволци.
Държава: Португалия
Проект номер: 3279
Доброволеца ще помага в проект за опазване на природата в Европа.
Той/тя ще имат възможност да учат и да развиват своите умения и компетенции в технически области, като например флора, фауна, опазване на околната среда, образование за околната среда, рециклирането и картографията.
Настаняването е в заслон в планината, но в почивните дни и празниците доброволци могат да използват апартамент на организацията-домакин в близкия град.
Държава: Чехия
Проект номер: 555
Доброволецът ще работи предимно с деца или младежи в град с около 100 000 жители, намиращ се в североизточната част на Чехия. Основни дейности на доброволеца ще се провеждат в младежки център, спортен център и университет. Предвиждат се дейности за свободното време на децата и младите хора. По време доброволческата служба, доброволецът ще може да натрупа знания по управление и логика на проектите като цяло.
Начало на проекта: август 2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Швеция
Проект номер: 5152
Доброволецът ще помага в общината на малко градче в Швеция и по-точно в отдела за заетостта и пазара на труда.
От доброволеца ще се очаква да участва и организира дейности, които са свързани с личностно развитие на участниците. Това може да включва семинари за изграждане на доверие в себе си, помощ в написването на CV, международни и социални обучения и семинари, срещи за личностно развитие и други подобни дейности. Доброволецът също ще помогне на хората с различни видове увреждания да участват в дейности и трудова заетост.
Продължителност на проекта: от август 2017 до май 2018
Държава: Франция
Проект номер: 5154
Доброволецът ще помага в спортен център за почивка във френските Алпи.
Начало на проекта: първата седмица на месец май 2017
Продължителност на проекта: до 20 седмици
Държава: Унгария
Проект номер: 2121
Свободни места: Запълнени !
ПРОЕКТА Е ОДОБРЕН. Който желае заминаването е сигурно !
Дата на заминаване 2-ри Април 2012
Продължителност на проекта: 1 месец

Проект е във ферма в полза на обществото, където:
- във фермата ще се посрещат групи от училищата, на които ще се показват как се отглеждат растения и животни
- друга цел: повишаване на осведомеността по екологични проблеми
- организиране на семейни събития
- организиране на летен лагер за деца и др.
Търсят се 4 доброволеца (2 момичета и 2 момчета), може и приятели.
Проекта е групов, ще бъдете 8 доброволеца. Ще работите заедно и съм сигурен че ще е много забавно !

За този проект се търсят младежи в неравностойно положение.
  Страница: 45 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88