English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Естония
Проект номер: 4960
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с хора в неравностойно положение: инвалиди, слепи, хора с психически отклонения. Ще организира различни дейности, свързани с изкуства и занаяти.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013

Коментари:

Tasks
Working with disabled people in different centres in Tallinn. Creative workshops at TPIK, english language discussion groups with blind people, arts and crafts workshops with mentally disabled people – 9 months starting in September 2013 until end of May 2014.
Posted by: activeideas
22.03.2013, 14:38
Добави нов коментар:
Вашето име: