English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Гърция
Проект номер: 4811
3D Technology Education Sports
* Vacancy for Volunteer in Greece
* Contact person: Psoras Dimitrios
* Organisation: Experimental Technology Education Sports
* Location: Vrontados, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 01/02/2013
* End: 31/01/2015
Свободни места: може би запълнени
Държава: Гърция
Проект номер: 4810
New Media and Sport Adventure
* Vacancy for Volunteer in Greece
* Contact person: Psoras Dimitrios
* Organisation: Experimental Technology Education Sports
* Location: Vrontados, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 01/02/2013
* End: 30/09/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Гърция
Проект номер: 4809
Chios NEW Computer Adventure
* Vacancy for Volunteer in Greece
* Contact person: Psoras Dimitrios
* Organisation: Experimental Technology Education Sports
* Location: Vrontados, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 01/03/2013
* End: 28/02/2014
Свободни места: може би запълнени
Държава: Гърция
Проект номер: 4808
Chios Adventure
* Vacancy for Volunteer in Greece
* Location: Vrontados Chios, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 01/02/2013
* End: 01/10/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Гърция
Проект номер: 4807
Walkabout Computers
* Vacancy for Volunteer in Greece
* Location: Vrontados Chios, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 07/01/2013
* End: 07/09/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Гърция
Проект номер: 4805
Computer Adventure
* Vacancy for Volunteer in Greece
* Location: Vrontados Chios, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 07/01/2013
* End: 07/08/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Гърция
Проект номер: 4804
Vacancy for Volunteer in Greece
* Contact person: Youth Information Center of KordelioEvosmos
* Organisation: Youth Information Center of Evosmos
* Location: Thessaloniki, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 01/02/2013
* End: 30/06/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Румъния
Проект номер: 4785
# Vacancy for Volunteer in Romania
# Location: Șoarș commune, Brașov county, Romania
# Deadline: 31/12/2012
# Start: 01/01/2013
# End: 31/12/2013
Свободни места: да
Държава: Румъния
Проект номер: 4786
Master stonecutter

* Vacancy for Volunteer in Romania
* Location: Șoarș commune, Brașov county, Romania
* Deadline: 31/12/2012
* Start: 01/01/2013
* End: 31/12/2013
Свободни места: да
Държава: Румъния
Проект номер: 4784
# Vacancy for Volunteer in Romania
# Location: Șoarș commune, Brașov county, Romania
# Deadline: 31/12/2012
# Start: 01/01/2013
# End: 31/12/2013
Свободни места: да
  Страница: 73 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88