English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Португалия
Проект номер: 3279
Доброволеца ще помага в проект за опазване на природата в Европа.
Той/тя ще имат възможност да учат и да развиват своите умения и компетенции в технически области, като например флора, фауна, опазване на околната среда, образование за околната среда, рециклирането и картографията.
Настаняването е в заслон в планината, но в почивните дни и празниците доброволци могат да използват апартамент на организацията-домакин в близкия град.
Държава: Чехия
Проект номер: 555
Доброволецът ще работи предимно с деца или младежи в град с около 100 000 жители, намиращ се в североизточната част на Чехия. Основни дейности на доброволеца ще се провеждат в младежки център, спортен център и университет. Предвиждат се дейности за свободното време на децата и младите хора. По време доброволческата служба, доброволецът ще може да натрупа знания по управление и логика на проектите като цяло.
Начало на проекта: август 2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Швеция
Проект номер: 5152
Доброволецът ще помага в общината на малко градче в Швеция и по-точно в отдела за заетостта и пазара на труда.
От доброволеца ще се очаква да участва и организира дейности, които са свързани с личностно развитие на участниците. Това може да включва семинари за изграждане на доверие в себе си, помощ в написването на CV, международни и социални обучения и семинари, срещи за личностно развитие и други подобни дейности. Доброволецът също ще помогне на хората с различни видове увреждания да участват в дейности и трудова заетост.
Продължителност на проекта: от август 2017 до май 2018
Държава: Франция
Проект номер: 5154
Доброволецът ще помага в спортен център за почивка във френските Алпи.
Начало на проекта: първата седмица на месец май 2017
Продължителност на проекта: до 20 седмици
Държава: Унгария
Проект номер: 2121
Свободни места: Запълнени !
ПРОЕКТА Е ОДОБРЕН. Който желае заминаването е сигурно !
Дата на заминаване 2-ри Април 2012
Продължителност на проекта: 1 месец

Проект е във ферма в полза на обществото, където:
- във фермата ще се посрещат групи от училищата, на които ще се показват как се отглеждат растения и животни
- друга цел: повишаване на осведомеността по екологични проблеми
- организиране на семейни събития
- организиране на летен лагер за деца и др.
Търсят се 4 доброволеца (2 момичета и 2 момчета), може и приятели.
Проекта е групов, ще бъдете 8 доброволеца. Ще работите заедно и съм сигурен че ще е много забавно !

За този проект се търсят младежи в неравностойно положение.
Държава: Полша
Проект номер: 5161
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в организирането на летни работилници(workshops) за деца и младеж в неравностойно положение.
Начало на проекта: юли 2017
Продължителност на проекта: 2 месеца
Търсят се 10 доброволеца от различни държави.
Държава: Чехия
Проект номер: 567
Свободни места: Запълнени !
Теми на проекта:
Art and culture
Education through sport and outdoor activities
Начало на проекта: June 2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5160
Свободни места: Запълнени !
Организацията работи със семейства с бебета, деца и тинейджъри. Организира летни лагери, между културни четения съвместно местната библиотека. "Бар" за деца и младежи.
Държава: Румъния
Проект номер: 4934
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Romania
Държава: Испания
Проект номер: 5150
Посрещащата организация е създадена и съставенa от майки и бащи. Доброволецът ще помага в организиране на обучения, в които деца се учат как да живеят заедно в естествена среда.
  Страница: 44 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86