English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Португалия
Проект номер: 3302
Теми: Anti-discrimination ; European awareness
За повече информация питайте на емайл !
Activity start date: 1st March 2019
Activity end date: 28th February 2020
Activity duration: 12 months
Държава: Португалия
Проект номер: 5168
Доброволец в Португалската асоциация за кариерно развитие.
Начало на проекта: между 01.10.2017 и 01 февруари 2018 (по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 6 месеца
Натиснете "Повече Информация", за да видите цялата информация на английски.
Държава: Португалия
Проект номер: 5258
Проект за доброволци в Португалия.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Чехия
Проект номер: 5287
Проект за доброволци в Чехия.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Чехия
Проект номер: 5286
Проект за доброволци в Чехия.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Хърватска
Проект номер: 5285
Проект за доброволци в Хърватска.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Испания
Проект номер: 5283
Проект за доброволци в Испания.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Латвия
Проект номер: 5274
Проект за доброволци в Латвия.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Испания
Проект номер: 5273
Проект за доброволци в Испания.
За повече информация натиснете бутон "Повече Информация"
Държава: Италия
Проект номер: 5268
Доброволецът ще помага в организацията на един от най-известните литературени фестивали в света.
Начало на проекта: 2019
Продължителност на проекта: 10 месеца
В проекта ще участват 2ма доброволци.

Фестивалът е домакин на световноизвестни писатели и поети, някои от най-интересните гласове от нововъзникващите литератури, есеисти, музиканти, художници и учени, които помагат за по-сложна и необичайна представа за литература.

  Страница: 15 от 67  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67