English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Австрия
Проект номер: 260
Свободни места: Запълнени !
Продължителност на дейността: 1.1.2021 - 31.12.2021
Място: Виена, Австрия Приемаща организация: Спортен съюз Виена е австрийска национална чадърна организация за спорт с 921 000 членове в над 4.300 спортни клуба в Австрия.
Мисията им е да подкрепят членовете си, за да осигуряват достъп и включване в спорта и за подобряване на здравето на членовете на обществото. Вярват в предаването на етични ценности и толерантност чрез спорт и културни дейности. Ценности като честна игра, междукултурно разбирателство, морален подход към етичен спорт, работа в екип и личностно развитие чрез спорта са централни теми, които разглеждат.
Държава: Франция
Проект номер: 5281
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в Асоциацията на Емаус. Асоциацията се придържа към философията на движението Емаус, основано от Аббе Пиер през 1949 г .:
Помагайки за всеки човек, всяко общество, всяка нация може да живее в съжителство и споделяне. Гостоприемството е една от първите задачи на Емаус.
Той приветства независимо от националността или религията, предимно хора, живеещи в разделени. Организацията позволява на бездомния човек да намери място за почивка, сън, измиване, хранене. Има полезна дейност, работа,
придобиване на знания, възстановяване на живота и разглеждане на ново бъдеще.
Държава: Италия
Проект номер: 5401
Този проект ще помогне на доброволците и младите хора в Месина, Сицилия да подобрят своето личностно развитие и участие в обществото, по-специално:
1) Езици, подобрени знания по английски, италиански и други езици.
2) Информираност за други култури и за европейските ценности.
3) Повишен навик за междукултурен диалог и критично мислене, благодарение на постоянния контакт с други култури и начин на мислене.
4) Чувството за инициатива и овластяване ще бъде развито чрез изпълнение на собствен проект на доброволците и дейности според техните интереси.
5) Медийна грамотност, управление на блог в Wordpress и страници в социалните медии.
Държава: Франция
Проект номер: 1204
Доброволецът ще помага на образователния екип на организация разположена в голям град (на 150км от Париж). Тя осигурява настаняване на млади хора, изправени пред икономически и социални затруднения. Организацията предлага също така различни услуги като компютърна зала, спортни дейности, излети, социална подкрепа и подкрепа за намиране на работа. Очаква се доброволецът да може да участва и да инициира дейности от своите интереси, за да повиши европейската информираност на младежите. Доброволецът ще участва в различни кръжоци (семинари за готвене, ремонт на велосипеди, работилница за сортиране на отпадъци, спорт...).Той/тя може също да предложи семинари,следвайки уменията и интересите на младежите, живеещи в организацията.
Държава: Румъния
Проект номер: 3475
дейности: в детски градини и училища, социални центрове ; Социален театър
представяне на вашата култура чрез артистични дейности и игри на децата
Екип: 20 доброволци от различни националности + 2 координатора
Местоположение: Букурещ
Продължителност на проекта: 8 месеца
Начало на проекта: възможно най-скоро през 2021
Държава: Франция
Проект номер: 5211
Свободни места: Запълнени !
Местоположение: южна Франция
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: Бъди зелен ! 10 месеца
Дейности по проекта: екологичен къмпинг, походи за туристите от април до октомври, екологични образователни дейности, органично земеделие, международни дейности за младежка мобилност като младежки обмени и Европейска доброволческа служба, работни лагери, екологично строителство, дейности за подпомагане за местната общност
Държава: Италия
Проект номер: 5348
Свободни места: Запълнени !
Доброволец който/която да помага в асоциация с нестопанска цел, насочена към възстановяване на коне, които са били изоставени, малтретирани или предназначени за клане. Те търсят доброволци, които да се грижат за конете, да помагат в органичната(био) градина и да участват в работилници за изкуства и занаяти.
Начало на проекта: 1ви септември 2020
Продължителност: 6 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 229
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в академия за танци в Залцбург, която е център за обучение на съвременни танцьори и хореографи,
както и сцена, която осигурява на публиката представления и образование в съвременното танцово изкуство.
философската позиция: правенето на изкуство поражда знания.
Доброволците ще имат възможност да работят с известни и новаторски изпълнители от цял свят.
Начало на проекта : 1ви април 2019.
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Португалия
Проект номер: 3302
Свободни места: Запълнени !
Участие в събития за повишаване на осведомеността в областта на достъпността;
- Подкрепа в създаването и прилагането на действия за повишаване на осведомеността за един от основните фактори за социално изключване на хората с двигателни увреждания (липсата на достъпност);
- Изготвяне на рекламни материали в рамките на действия и събития в областта на достъпността,
- Административна и управленска работа, свързана с проекта за достъпност;
- Подкрепа при провеждането на комуникационна кампания;
- Подкрепа за Деня на достъпността 2021;
- Бенчмаркинг на инициативи за достъпност в Португалия и по света;
- Подкрепа за програмата за набиране на средства по отношение на редовните донори;
- Административна работа в областта на лоялността на редовните донори, а именно пощенски пратки и изследователска работа;
- Принос за изпълнението на проекта „Лице в лице” в областите планиране и логистика, управление на екип, чрез: телефонни контакти, производство на документи, поставяне на реклами за набиране на персонал, онлайн проучвания, разпространение на флаери и плакати, производство на рекламни материали (снимки и видеоклипове) наред с други.
Приветстват се нови перспективи и предложения за проекти от доброволците.
Продължителност на проекта:12 месеца; Начало:1ви март 2021-та година
Държава: Испания
Проект номер: 5234
Свободни места: Запълнени !
Проект за 4 доброволци, които да помагат в младежка организация в селски раьон.
- Седмични срещи на младежки групи (на 13 - 19 години)
- Ежеседмични срещи с групата на младежките лидери (14 - 19 години)
- Седмични срещи на младши групи (8-12 години)
- Уроци по английски с деца в предучилищна възраст (веднъж седмично)
- Младежки фестивал на солидарността (юни 2021 г.)
- Реализиране на вашата собствена (доброволческа) инициатива
- Подготовка на европейски проекти
- младежки инициативи (дебати, лагери, флашмоб, семинари и др.)
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
  Страница: 15 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88