English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Латвия
Проект номер: 4948
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще организира различни занимателни и образователни дейности за деца и младежи

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви март 2013
Държава: Латвия
Проект номер: 4949
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще организира различни занимателни и образователни дейности за деца и младежи

Начало на проекта: 01.12.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви март 2013
Държава: Франция
Проект номер: 1023
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи в асоциация, която промотира европейското гражданско общество и мобилността на младежите в Европа. Ще участва в различни дейности и събития, които се организират.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти март 2013
Държава: Дания
Проект номер: 4954
Свободни места: Запълнени !
Търси се доброволец с опит в работата в кухня, ще помага в приготвянето на вкусна и здравословна храна за ученици

Начало на проекта: 01.04.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти март 2013
Държава: Дания
Проект номер: 4770
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага работа с ученици, ще организира различни развлекателни и образователни дейности за тях, ще допринася за развитието на междукултурен обмен

Начало на проекта: 01.08.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти март 2013
Държава: Дания
Проект номер: 4826
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с младежи, ще организира междукултурни дейности, свързани с танци, музика, спортове...

Начало на проекта: 01.08.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти март 2013
Държава: Германия
Проект номер: 4885
Свободни места: Запълнени !
Проект, започващ през декември 2013

Търси се доброволец, който се интересува от работата с видео, фотография, компютри и въобще медия. Повече информация на английски...
Държава: Германия
Проект номер: 4819
Свободни места: Запълнени !
Свободна позиция за доброволец за замък в Германия
* Location: Germany
* Deadline: 31/12/2012
* Start: 07/01/2013
* End: 31/03/2014
Държава: Литва
Проект номер: 4989
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Литва.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Естония
Проект номер: 4972
Доброволецът ще работи в дневен център за помощ на хора с психически отклонения.

Начало на проекта: 06.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 11-ти април 2013
  Страница: 60 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88