English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Македония
Проект номер: 815
Свободни места: Запълнени !
Дейности на доброволеца:
- работа с младежи на възраст 14-18 години.
- проект за насърчаване на доброволчеството
- дейности свързани с фотография, видео, издателска дейност и т.н.
- насърчаване на доброволчеството сред млади хора с увреждания;

Начало на проекта: май 2012 г.
Продължителност на проекта: от 6 до 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4498
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за библиотека в Испания
Продължителност: 12 месеца
Проекта е за 2012-2013 година
Държава: Испания
Проект номер: 4499
Свободни места: Запълнени !
Youth Information Point

Продължителност: 11 месеца
Проекта е за 2012-2013 година
Държава: Германия
Проект номер: 1854
Свободни места: Запълнени !
Institution for mentally handicapped children
- working and living with children and youngsters in the living community
- helping with every-day activities
- organizing leisure-time activities
Duration in Months: 10-12
Държава: Германия
Проект номер: 1733
Свободни места: Запълнени !
Aim of the work is to reintegrate mentally ill people into a professional and a socially fulfilling life. Decentralized institution with seven workshops.
- assist and support team in daily work
- organize leisure-time activities
- also possible to initiate and conduct own project
Duration in Months: 10-12
Държава: Румъния
Проект номер: 142
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца инвалиди в румънската столица Букурещ.
Държава: Австрия
Проект номер: 226
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за радио некомерсиална медия и журнализъм
start: 01.03.2012,
duration till december 2012)
Държава: Германия
Проект номер: 1776
Свободни места: Запълнени !
Екология и работа с младежи.
Държава: Румъния
Проект номер: 3442
Свободни места: Запълнени !
Tasks
Volunteer tasks: Activity nr 1: After School class “My Art Class” Tasks: -develop a curriculum for the chosen group of working in a musical / or Art (painting, drawing, hand-crafts, origami, textiles, theatre, etc) after school (through German; English; French language); -establishing non-formal activity plan for each session of work in the musical/or Art after-school class (non-formal materials, non-formal approach with the musical/art teacher mentor); -common evaluation with the project coordinator of the after school musical/art session;
Държава: Италия
Проект номер: 149
Свободни места: Запълнени !
- помагане в Управление на информационен център( обслужващ персонал, фронт-офис дейности, приемане и информации за посетителите. Организация и управление на културни събития и дейности по околна среда.
- дейности с конна терапия.
- Дейности в училищата: екологично образование (кръжоци, неформални дейности)
- организиране на няколко международни лагери през юли и август
Краен срок: 30 октомври 2010
  Страница: 60 от 65  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65