English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Ирландия
Проект номер: 2256
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: Февруари 2012 г.
Край на проекта: ноември 2012 г.

Селекция на доброволеца ще се осъществи чрез телефонно или скайп интервю

Задачи на доброволеца:
- Подкрепа за управление и координация на програми за млади хора.
- Справяне с ежедневните заявки от младежи, свързани с всички аспекти на техните запитвания
- Поддържане на връзки със съответните отдели и клонове по отношение на различни заявки за младежта.
- помощен отбор за поддържането на добри отношения с младите хора.
- Да окаже помощ с личностното развитие, младежки медии и уовкшопи
- Общи Офис задължения, в т.ч. завършване на различни доклади, рекламни материали, прессъобщения и т.н.
- Създаване на изследвания, при които е се изисква работа с различни приложения, т.е. Word, Internet Explorer, Media приложения
Държава: Австрия
Проект номер: 231
Свободни места: Запълнени !
Start october 2011, duration 10-12 months
Държава: Латвия
Проект номер: 2673
Свободни места: Запълнени !
Един доброволец с интерес и опит в театъра
Един доброволец с интерес и опит във създаване на видео

Начало на проекта: 01 април 2012
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 4495
Tasks of volunteer:
-Collecting and editing material for our periodic newspaper
-Helping in project writings and management
-Development and promotion of Nemere Trail (the second greenway for bicycles in Covasna county)
-Helping in organizing 2% campaign
-Helping in organizing a photo exhibition (in winter)
-Visiting our partner organizations and promoting volunteering within EVS program
- Helping in the organizing and in the carrying out the 3. Spring Green Days in March, 2012
- Cleaning of the city - event for the day of the Earth, apr.22, 2012
- Participating on different voluntary activities (collecting used cooking oil, activities for young people and children, lectures in schools and daycares, projections of documentaries in various places, presenting the foreign culture and traditions to youth, etc.)
- Helping in organizing sport events that draw the attention to a healthier life style, like: the Critical Mass, the Family Running Day, the 24 hours Running, bicycle beauty contest, chess championship and several bicycle tours.
Държава: Испания
Проект номер: 4607
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за дневен център за бездомни хора, имигранти и наркотично зависими хора.

Начало на проекта: 1-ви декември 2011 г
Продължителност на проекта: 9 месеца
Development cooperation
Държава: Литва
Проект номер: 2783
Свободни места: Запълнени !
A volunteer will assist teachers in the daily pedagogical process. The main activities, which we could offer for the volunteer, will be in assisting teachers in artistic education as our school focuses on students’ artistic development.
Държава: Германия
Проект номер: 4675
Свободни места: Запълнени !
Sprachbehinderteneinrichtung Dresden (centre for children with speech impairments)
Application deadline for volunteers: 14. October 2011
Latest Proposal deadline: 01. November. 2011
Intended project start: 01. February 2012

the volunteers should speak German
Education throu
Държава: Германия
Проект номер: 4676
Свободни места: Запълнени !
Kindergarten Regenbogen (kindergarten)
Application deadline for volunteers: 14. October 2011
Latest Proposal deadline: 1. November 2011
Intended project start: 01. February 2012

the volunteers should speak German
Държава: Италия
Проект номер: 4704
Свободни места: Запълнени !
It is mostly about working with immigrants (refugees and asylum seekers) and other disadvantaged people.

he volunteer should have the following characteristics:

- female (in order to satisfy the gender equality)
- age possibly between 26-30
- preferably NOT from France, Sweden or Armenia as the other EVS volunteers of the project are from these countries
Art and culture
Държава: Гърция
Проект номер: 2068
Свободни места: Запълнени !
Регулярни дейности на доброволеца:
- Работа в младежки център
- Семинари за деца и млади хора
- Концерти, изложби, спектакли, тематични вечери
- Срещи, конференции, дискусии и кръгли маси, семинари
- Местни, регионални и трансгранични туристически дейности
- Подкрепа за регионални неправителствени организации и мрежи на неправителствени организации на регионално и трансгранично ниво
- Младежки дейности (информационни, образователни, доброволчеството, обмени, срещи)
- Събиране на данни на културното наследство и използването му за устойчивото развитие на региона

Начало на проекта: Март 2012
Продължителност на проекта: 9 месеца
  Страница: 60 от 69  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69