English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 5248
Проект за доброволци в Италия.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Португалия
Проект номер: 3302
Теми: Anti-discrimination ; European awareness
За повече информация питайте на емайл !
Activity start date: 1st March 2019
Activity end date: 28th February 2020
Activity duration: 12 months
Държава: Полша
Проект номер: 5247
Проект за доброволци в Полша.
За повече информация питайте на емайл !
activities:workshops, trainings, meetings ; short movies ; workshops and meetings in art high school
11 months.
Duration of all activities: 09.2018 - 10.08.2019
Държава: Латвия
Проект номер: 5250
Проект за доброволци в Латвия в Youth center.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Швеция
Проект номер: 5249
Проект за доброволци в Швеция.
Аfter school activities for young people aged 10-18 years old
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Франция
Проект номер: 5233
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в туристически информационен център в южна Франция. Търсят се младежи с интереси към журналистиката, туризъма, изработване на репортажи за месните забележителности; видео заснемане и обработка.
Начало на проекта: 1ви октомври 2018.
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 5236
Проект за доброволци в Румъния за предотвратяване на явлението "тормоз" сред децата / младежите в училищата
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Хърватска
Проект номер: 5242
Проект за доброволци в Хърватска.
Теми на проекта: disadvantaged and vulnerable groups such as refugees/asylum seekers, people with disabilities, elderly people and youth.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Полша
Проект номер: 5241
Еко проект за доброволци в Полша.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Испания
Проект номер: 3718
Свободни места: Запълнени !
Проект доброволци в Испания за насърчаване на активно европейско гражданство в образованието на децата
За повече информация питайте на емайл !
  Страница: 10 от 62  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62