English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Великобритания
Проект номер: 5229
Свободни места: Запълнени !
Проектът ще събере 18 млади хора от шест държави-членки на ЕС в значими дългосрочни доброволчески дейности. Доброволците ще живеят, учат и работят заедно с хора със специални нужди. Цели: - Засилване на социалното включване на хората с увреждания; - насърчаване на принципите за равно третиране, равни възможности и недискриминация; - да даде възможност на доброволците да развият умения и компетентност, която ще улесни тяхното активно гражданство, работоспособност и преход към пазара на труда; - да повиши осведомеността по въпросите за околната среда и значението на биологичното разнообразие.
Начало на проекта: 2022 ; Местоположение: Северна Ирландия
Държава: Испания
Проект номер: 5441
Доброволецът ще помага в кампании за опазване околната среда, както и задачи за научен мониторинг: Преброяване на птици, научно опръстеняване на птици, изграждане на гнездови кутии, развитие на екологични научни изследвания чрез мониторинг на популациите на птиците(Орнитология), както и на други видове животни. Дейности: екологично образование, мониторинг на гнездата, проучвания за изменението на климата, въвеждане на данни, дейности по управление на природния парк и организиране на семинари. Задачи по поддръжка на къщата и градината и посрещане на гости. Повечето задачи са на открито, така че трябва да имате желание да работите на открито в тежки условия и да можете да ходите по стръмни планински планини. Начало на проекта: ноември 2022. Прод.една година
Държава: Франция
Проект номер: 5333
СПЕШНО !!! Доброволеца ще спомага за развитието на културната отвореност на младите ученици и студенти от селските райони и насърчаването им към Европейско гражданството и толерантност
Търсят се 2 доброволеца за 6 различни проекта, всеки от които е на различна тематика: горско училище, управление на горите, управление на природните местообитания и дивата природа, опазване на природата, екология, театър, музика, изкуство, рисуване, туризъм, грижа за възрастни хора или хора с увреждания, земеделие, икономика, социални дейности и други
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5398
Свободни места: Запълнени !
Доброволчески екип за бране на маслини и екологично строителство.
Организацията домакин координира неформалните образователни проекти за млади хора за околната среда, междукултурната и социалната осведоменост.
Тя работи с училищна ферма, първата образователна ферма в Италия, с над 30 -годишен опит в работата с деца и хора от всички възрасти. Фермата произвежда органичен зехтин, етерични масла от различни ароматни билки и предлага екологично образование за групи от всички възрасти.
Търсят се 12 доброволци, които ще подкрепят служителите в дейностите на ферма.
Продължителност на проекта: От 29 октомври до 17 декември 2022 г.
Държава: Финландия
Проект номер: 832
Свободни места: Запълнени !
Търсим доброволец, който да помага с нашата коучинг програма: това са 1-5 дневни лагери, насочени към млади хора, които са кандидатствали по програми за младежка заетост. Целта на коучинга е да укрепи самочувствието на младите хора, социалните умения и да им даде положителен опит чрез учене чрез преживяване. Правим много дейности сред природата и на открито, както и работилници за ръчно изработени предмети и творчески упражнения. Организираме програми като стрелба с лък, SUP-сърф, пътуване до острова, кръжоци за сапун, работилница за мотивация и т.н. Доброволецът ще работи подпомагайки лагерите и в същото време ще може да донесе свои собствени компетенции в разработването на нови интересни програми за коучинга. Продължителност на проекта: 01.02.2023 to 31.10.2023
Държава: Белгия
Проект номер: 5095
Свободни места: Запълнени !
Целта на този проект е да се даде възможност на младежи между 15 и 20 години в ситуация на опасност от изключване от училище, за да имат период за преосмисляне на бъдещето си. Проектът цели да им даде възможност за участие в работилници за ръчно производство или социални дейности, които да са полезни за местната общност (дейности за околната среда, дейности за изграждане и боядисване в градски паркове, дейности по поддръжката, подобряване на градските отворени пространства, дейности за помощ на възрастните хора, деца на бежанци, изграждане на музикални инструменти за развиващите се страни ...). Процеса на участие на младежите в тези дейности да даде възможност заангажираната атмосфера да се отрази положително на бъдещето им. Проект:18 февруари 2023 г. - 31 януари 2024 г
Държава: Белгия
Проект номер: 5460
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага (12 месеца през 2023та) в културен център с концертна зала със 150 места, както и пространства за празненства (бар, многофункционално пространство…). Дейности: помощ при посрещане на гостите по време на събития и тематични вечери (кино клуб, обучения и др.), вечери, тематични таверни, развлечения ; организиране на настолни игри в сряда следобед ; Подпомагане на управлението и анимирането на бара в петък или по време на събития. ; Участие в „медийното отразяване“ на събитията и дейностите чрез заснемане на снимки и видеоклипове от събития и ежедневието на центъра.; пермакултурна градина; посрещане на артисти и създаване на сцена и декорация на представленията ; дърводелство, заваряване, електроника, crafting, DIY; уебсайт, социални мрежи
Държава: Полша
Проект номер: 3043
Свободни места: Запълнени !
Организацията търси някой, който обича да работи с деца и младежи, е активен и независим, обича да реализира собствени проекти и работилници.
Начало на проекта: октомври 2022
Продължителност на проекта: 9 месеца

- assisting in coordination of youth exchange projects and international workcamps
- assisting in organization, preparation and creating of different kinds of seminars, workshops
and trainings on regional, and international level
- assisting in office work (especial correspondence, public relations, updating of our homepage
and local web-forum, edition of newsletter, creation of posters and information sheets etc.
- organization of outdoor activities for children (in summer camps, forrest activities or on
playground)
- Assisting and conducting environmental activities for children in nature and forest
- Conducting "European workshop" in school, kindergarten and therapie center for disabled people
Държава: Италия
Проект номер: 2516
Свободни места: Запълнени !
Социално-образователен център намиращ се в южна Италия(до Бари, петата на ботуша) търси доброволци за 3 различни проекта на възраст от 18-30 години
Доброволците ще бъдат включени в дейностите на местно ниво с деца и юноши.
Начало на проекта: ноември 2022
Държава: Румъния
Проект номер: 4820
Свободни места: Запълнени !
Доброволци от Германия, Португалия, Италия и България заедно ще организират карнавал. От всяка държава ще има по двама доброволеца.

Начало на проекта: 1-ви август 2022
Проекта ще продължи до 30-ти октомври 2023
Проекта е одобрен: Заминаването е 100% сигурно.
Продължителност на проекта: 8 месеца
  Страница: 10 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88