English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 4872
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще се занимава с младежка политика в младежки информационен център

The activities will start June 6th 2013 for 9 months
Държава: Румъния
Проект номер: 4929
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще популяризира доброволческата служба сред младежите, ще организира междукултурни дейности и дейности, подтикващи към активно гражданско общество.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви януари 2013 г.
Държава: Италия
Проект номер: 4917
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за Дом за възрастни хора
свободни места: 4
Местоположение: в малко градче Villanuova на 30 минути от Brescia.
---------------------------------
Продължителност на проекта: 9 месеца
Дати за добрволческа дейност: от 7-ми май 2013 до 07 Февруари 2014
Държава: Италия
Проект номер: 4926
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в проект за екологичния начин на живот
Държава: Италия
Проект номер: 4443
Доброволец за организация занимаваща се със социални услуги и първа помощ
свободни места: търси се един доброволец
Местоположение: в малко градче на 30 минути от Brescia
Продължителност на проекта: 9 месеца
Дати за добрволческа дейност: от 07.01.2012 до 06.10.2012
Срок за кандидатстване до 24-ти септември 2012
Държава: Латвия
Проект номер: 4923
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в проект за екологично образование, ще промотира екологичния начин на живот, ще организира различни дейности, свързани с екология и устойчиво развитие.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 22-ри януари 2013 г.
Държава: Гърция
Проект номер: 4889
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в проект за интернет-радио, ще се правят културни, спортни и образователни програми за младежи.

Начало на проекта: 01.07.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 18-ти януари 2013 г.
Държава: Slovakia
Проект номер: 4821
Vacancy for Volunteer in Slovakia
Location: Pliešovce, Slovakia
Deadline: 28/10/2012
Start: 01/03/2013
End: 31/10/2013
Държава: Македония
Проект номер: 4685
Доброволец за младежки център с младежи на 13 - 20 години
# Deadline: 25/09/2012
# Start: 01/01/2013
# End: 31/12/2013
Държава: Словения
Проект номер: 4818
Vacancy for Volunteer in Slovenia
Location: Sevnica, Slovenia
Deadline: 01/10/2012
Start: 01/01/2013
End: 31/12/2013
  Страница: 71 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88