English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Полша
Проект номер: 139
Европейски младежки информационен център търси EVS доброволец.
Дейности на доброволеца:
- организиране на международни събития - обмени семинари
- организиране на свободното време на децата и младежта като концерти и - други...
- организиране на мероприятия в училище
Теми:
- опазване на околната среда и природата
- заетост и предприемачество
- развитие на обществото
Начало на проекта: 1-5 април 2021; Продължителност на проекта: 8-12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5267
Този проект е доброволна услуга за околната среда в международна еко общност.
Резюме: доброволците ще имат възможността да се запознаят с всички отдели в общност на посрещащата организация: ръководене от неформални екологични образователни центрове (органично земеделие, управление на сухи земи, устойчив живот, екологична поддръжка и технологии, комуникация, образование. След това той/тя трябва да избере отдел, на който иска да помогне с развитието му през следващите месеци. По време на проекта доброволеца ще се научи как да живеете с ниско въздействие върху околната среда. Теми на проекта: ecovillages и sustainability. Проекта ще се проведе в невероятен оазис в пустинните части на Испания.
Начало на проекта:средата на юни 2021; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5411
Свободни места: Запълнени !
Търсим слънчев човек, който обича децата и образованието, който обича да бъде навън и в контакт с природата и животните; лице, готово да помага, където е необходимо. Художествени и спортни компетентции са в плюс. Доброволеца ще помага на персонала и учениците на детската градина в южна Италия. Езикът е важен, така че младият доброволец трябва да има желание да учи италиански език, но за начало е достатъчно да има средно ниво на английски език. Този проект е подходящ за любителите на животните, защото организацията организира дейности, подпомагани от кучета - известни като Pet Therapy.
Работно място е отворено от 01 юни 2021 г., за 9 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5299
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в алтернативно училище. Посрещащата организация работи в образователния сектор - от ранна детска възраст до юношество.
Проекта се нарича : Бягството от цинизма към ангажиране в социална промяна на обществото. Добре е доброволецът да се чувства добре като работи с деца, младежи и възрастни хора, всеки ден. Както и да се вписва в ценностите на Европа като толерантност, междукултурност, участие на гражданите, демокрация;- да бъде отворен с положително отношение; - гъвкавост за адаптиране към възможните промени – инициатива, творчество и уважение към другите и към различните идеи; - мотивирани да работят с хора; - решен да научи повече - комуникативност
Начало на проекта: веднага. Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 5413
център за подпомагане на самотните деца и майки
- организиране на кампании за популяризиране на техните нужди
- семинари за хигиена, социално поведение, сексуално и здравно образование и др.
Начало на проекта: 1ви юни 2021; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5424
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще помагат в организация работеща с хора без дом, търсещи апартамент и/или работа. Работното място се намира в хубав квартал на Тулон. Разполага с голяма градина, използвана за работилници, барбекюта, партита. Хората получават стая, храна и всякаква помощ, от която се нуждаят; те остават няколко дни, няколко седмици, дори няколко месеца или повече ... Организацията домакин има три основни дейности: - социална помощ, при която хората са придружени да намерят къща и работа при професионалисти, - къща, в която хората живеят по време на търсенето си (16 легла + 2 легла за спешни нужди) и социално възстановяване. Семинари: неща втора ръка , фото работилница, вестници, компютърни инициативи, Интернет и комуникация
Продължителност на проекта е 12 месеца; Началото: септември 2021 год.
Държава: Италия
Проект номер: 5377
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще подкрепят мобилността на студенти и учители, които идват в Италия за професионална практика (студентите) и курс за обучение (учителите). Доброволците ще подкрепят дейностите от логистична и мрежова гледна точка.
примерни дейности за доброволеца:
- Свързване с европейски училища, за да установите нови контакти
- Превеждане на документа на неговия майчин език
- Придружаване / направление на учениците през града
- Придружаване учениците към културни посещения
- помощ за организиране на образователни дейности
Дейностите (от януари 2021 до януари 2022) са в голям исторически град в Италия
Държава: Италия
Проект номер: 5399
Свободни места: Запълнени !
Интересувате ли се от междукултурни и социални дейности? Искате ли да откриете италианския език и култура?
Търсим доброволци, които да се присъединят към нашия международен екип и да работят с местни и международни граждани.
Къде: в южната част на Италия, в кампуса на университета в Калабрия.
Кога: започнете от 11 януари 2021 г. за 6-12 месеца.
От ЕС се покрива програма: 100% настаняване, пътни разходи, застраховка, храна и джобни пари и езикови курсове.
Държава: Италия
Проект номер: 5410
Свободни места: Запълнени !
3 проект за 6 доброволци около Бари - Италия.
Проектите:
1. Междукултурен Център и център за мигранти
2. Агро-култура
3. Фестивали
Начало: май 2021 г.
Край: август 2021
Продължителност: 6 месеца
Държава: Словения
Проект номер: 5312
По този проект ще участват 5 доброволци, които ще бъдат ангажирани в работата в 10 местни организации в областта на младежта, образованието и социалните грижи.
Начало на проекта е август 2021 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
През това време доброволците ще имат уникалната възможност да станат активен член на местното общество, да развият своите умения и също така да открият Словения, нейната култура, природа, език, хора, навици ...
  Страница: 13 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88