English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Естония
Проект номер: 5391
Доброволеца ще помага в детска градина. През повечето време той / тя ще работи с деца и ще им помага :
- в ежедневните детски градини и занимания
- подготвяне на класове и тематични дни / седмици
- подготвяне на дейности на открито
- подготовка и организиране на игрови часове
- общуване и игра с деца
Спешен проект. Заминаване веднага.
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: 6,5 месеца
Държава: Румъния
Проект номер: 5337
Проект за социално включване, права на човека и солидарност сред младите хора.
В проекта ще участват 14 доброволци от различни европейски държави.
Проекта цели подпомагане на 260-те местни доброволци да създадат младежки център и да организират дейности, които включват ключови теми на Европа за младите хора в Тимишоара.
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 2517
Доброволец в областта на социалните грижи за възрастни хора и хора с увреждания.
Градчето, където ще се проведе проекта е разположено сред Алпите и Доломитите, обявено за световно наследство от ЮНЕСКО през 2009 г.
Моля, имайте предвид, че ще работите с възрастни хора и че те може да не са толкова автономни, колкото можете да си представите. Всъщност някои от тях имат Алцхаймер или други заболявания.
Начало на проекта: октомври 2020
Спешен проект. Заминаване веднага.
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 2538
Целта на проекта е да популяризира солидарността като противоотрова и лек срещу насилието, като използва работни срещи, свидетели и изследвания като инструменти. Не се изискват специфични умения или квалификации. Проектът за дейностите ще се проведе също в Европейски център за култура и училища.
Спешен проект. Заминаване веднага.
Местоположение: на остров Сицилия
Продължителност: 10 месеца
Държава: Дания
Проект номер: 4947
Доброволецът ще помага в гимназия за фолклорна музика, ще организира различни дейности за младежите

Начало на проекта: 03.08.2021
Продължителност на проекта: до 2ри юли 2022
Държава: Чехия
Проект номер: 5286
Доброволец, който да помага в благотворителност организация, която предлага много дейности за деца в две избрани възрастови групи - като уроци, танцови занимания, уроци по английски, готвене, творческа работилница, компютри. Освен това има веднъж или два пъти месечно тематични сесии, фокусирани върху превенцията от socialpathological phenomena.
Спешен проект ! Заминаване Веднага !
Начало на проекта : октомври 2020г.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 4966
Асоциацията управлява три дневни центъра за деца (на възраст 8-13) от семейства „с проблеми“. Това са места, където децата идват след училище, за да играят, да правят домашни и да участват в социално-терапевтични дейности.
Доброволците работят с професионалния персонал на Асоциацията, помагат в ежедневните дейности, организират дейности за свободното време за деца и тематични работилници.
Начало на проекта: 1ви ноември 2020
Продължителност на проекта: между 9 и 12 месеца (по избор на доброволеца)
Държава: Дания
Проект номер: 4719
Доброволец за кафене за за психично-уязвимите хора и хора с психични заболявания

Дейностите могат да включват сервиране, помощ в кухнята, обща поддръжка в кафенето и офис работа, но ще има и много възможности за доброволеца да реализира собствени идеи, като организиране на различни видове на събитията.

Начало на проекта: 1ви септември 2021
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 3921
СПЕШНО! Доброволецът ще изпълнява задачи в музей, природния парк и в общината. Това е проект, свързан с културата и околната среда
Изисквания: - доброволеца да е на възраст над 20 години.
- Средно ниво на испански език.
- Средно ниво по английски език.
- Интерес към екологични или културни проблеми.
- Ще живеете в малко селце, много изолирано през зимата.
Начало на проекта : гъвкави дати, може да се замине веднага.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5146
Доброволците ще се включат в образователни дейности с деца и възрастни по дейности за учение през целия живот за възрастни.
Основни дейности (Местоположение: близо до Пиза):
- след училищни дейности с деца и млади хора
Както и организиране на игри, дейности на открито и развлекателни дейности преди и след училище.
- От юни до септември доброволците ще се включат активно в летни лагери за местните деца чрез дейности на открито, игри, работни срещи, спорт, пътувания извън града
Начало на проекта: ноември 2020; Продължителност: 12 месеца;
  Страница: 16 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86