English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Исландия
Проект номер: 4741
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Iceland
Краен срок за кандидатстване: 15ти март 2012
Държава: Италия
Проект номер: 2459
Свободни места: Запълнени !
Anti-discrimination
Disability
За повече информация питайте на емайл !

Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Полша
Проект номер: 3072
Прект за доброволец/ка на тема:
1.Development cooperation
2.European awareness

За повече информация питайте на емайл !
Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Германия
Проект номер: 1807
Прект за доброволци за помощ в центът, който работи с млади хора с увредена сетивата.
Необходимо за доброволците да бъдат общителни и да има ентусиазъм и да бъдат толерантни към чужди култури.

Начало на проекта: септември 2012
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 1510
Прект за доброволци в благотворителна организация за трудно чуващи децата и младежи.
Дейности за за свободното време
Доброволците получават възможност да дадат своя принос и да въведат техните собствени идеи и умения, като компютърна грамотност, графичен дизайн, музика и други умения.
Начало на проекта: септември 2012
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Македония
Проект номер: 818
Media and communication/Youth information
European awareness

Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Испания
Проект номер: 4726
Education through sport and outdoor activities
Minorities
Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Полша
Проект номер: 3057
Свободни места: Запълнени !
Търсят се 10 доброволеца.

За повече информация питайте на емайл !
Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Словакия
Проект номер: 4748
3 Vacancies for Project in Slovakia
Държава: Полша
Проект номер: 4739
Проект за доброволци в Poland
  Страница: 75 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86