English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Унгария
Проект номер: 4689
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за културен център
European awareness
Държава: Испания
Проект номер: 3733
Свободни места: Запълнени !
Тема: Европейски политики за младите хора
Приемане на документи: от 1-ви ноември 2011 г. до 22-ми декември 2011 г.
Начало на проекта: 1-ви юни 2012 г
Край на проекта: 1-ви март 2013 г
Държава: Латвия
Проект номер: 2698
Disabled children and youth and their families
summer camps
dance and movement therapy;
creative workshops
Държава: Унгария
Проект номер: 4750
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Hungary
Държава: Германия
Проект номер: 4749
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Germany
Държава: Румъния
Проект номер: 4751
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Romania
Държава: Гърция
Проект номер: 4738
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Greece
Държава: Естония
Проект номер: 4754
Свободни места: Запълнени !
Tasks
The volunteer is expected to teach English to kids in the kindergarten To assist in decorating the kindergarten To cooperate with a partnering organization working in youth field
Държава: Румъния
Проект номер: 4706
Начало на проекта: Март 2012 г.
Край на проекта: Декември 2012 г.

Свободни места за 10 доброволеца.
Държава: Италия
Проект номер: 2482
Свободни места: Запълнени !
Starting date: 15/02/2012 (minimum 9 months, it is possible to stay longer)
Requirements: two clubby and outgoing boys, driving license appreciable. The volunteers will share a room and will live in the community in Milan with guys.
  Страница: 55 от 66  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66