English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Youth policies
Държава: Чехия
Проект номер: 550
Свободни места: Запълнени !
Education through sport and outdoor activities
Държава: Германия
Проект номер: 4884
Свободни места: Запълнени !
Проект, свързан със спортни дейности, започва в началото на ноември 2013

Търси се доброволец над 18 годишен с основни познания по немски, силно мотивиран. За повече информация, пишете на имейл
Държава: Германия
Проект номер: 4987
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца и младежи в неравностойно положение.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013

Държава: Германия
Проект номер: 4986
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки хостел, ще популяризира младежките международни обмени.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013

Държава: Германия
Проект номер: 4984
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в образователен проект за деца и младежи, ще взема активно участване в организацията на проекта.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013
Държава: Германия
Проект номер: 4982
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще организира междукултурни и образователни събития за младежи.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013
Държава: Германия
Проект номер: 4985
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в заснемането на филми, театрални представления, събития в областта на културата и изкуствата. Трябва да се интересува от кино и медия.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми април 2013
Държава: Франция
Проект номер: 5002
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи в център за млади хора, ще помага в организиране на дейности, свързани с изкуства, култура и др.

Начало на проекта: 01.09.2013
Край на проекта: 31.08.2014
Kраен срок за кандидатстване: 05.04.2013
Държава: Естония
Проект номер: 4870
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организиране на уоркшопи и най-различни дейности за хора с психически проблеми.

Начало на проекта: 01.07.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4871
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за работа с хора с психически проблеми. Ще помага в дейности като музикална терапия, уроци по готварство, образователни програми, театър, рисуване, боулинг... Целта е да се помогне на хората с психически проблеми да бъдат активни и да подобрят ежедневието си.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
  Страница: 55 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88