English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Италия
Проект номер: 5464
Кооператив с нестопанска цел. Инициативите му са насочени към деца (особено тези от 0 до 3 години), хора с увреждания, жени, жертви на насилие или в затруднено положение, и мигранти. Що се отнася до детството, Кооперативът управлява две детски градини. Дейности: - Занимания с деца в детска градина ; - Четене и творчески работилници за малки деца и семейства; - Подкрепа на проекти и събития, свързани с проблемите на половете ; - Организиране на събития за общността ;
- Помощ по време на летни лагери за деца
февруари 2023; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 5085
За този проект организацията домакин си сътрудничи с други две организации : Младежкият център и Историческата мина в града.
С изпълнението на проекта те искат да: - допринесат за преодоляване на езиковите бариери сред жителите на града и околностите му; - допринесат за увеличаване на отвореността на жителите на града към нови, чужди и непознати; - покажат, че средствата от ЕС ще достигнат и до местните общности, а не само до големите агломерации; - предоставят възможности за срещи и разговори с представители на други страни и култури от нашата местна общност; - укрепват уменията за междукултурна комуникация
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Белгия
Проект номер: 5456
Задачи на доброволеца: Помощ на децата от началното училище с домашните; след училищини дейности; анимация; игри; лагери през ваканцята; да предлагайте своите идеи за дейности и да ги организирайте през цялата година ; анимация на игра, готварска работилница; Можете също така да допринесете със задачи, облагодетелстващи цялата база на асоциациата, като помощ за поддръжката на сградата и чистотата, да помагате в организирането на събитията. Сутринта ще участвате и в уроците по френски за чужденци. Първо като обучаващ се и след това, ако желаете, като подкрепа за учене за другите бенефициенти. Следователно вашият работен график ще бъде адаптиран към училищните графици и няма да бъде 9-17.
Начало на проекта: февруари / март 2023; Продължителност: 12 месеца в голям град
Държава: Австрия
Проект номер: 244
Детското селище е социално заведение за младежи. Грижим се за деца и младежи, които не могат да живеят в родното си семейство. Поради неблагоприятните условия на социализация те са в неравностойно положение в много области и се нуждаят от подкрепа. В Детското селище живеят около 40 деца от 7 до 18 години. Персоналът се състои от професионални работници като психолози, учители, социални работници, младежки работници и др. Трима доброволци са настанени в различни къщи. Те помагат (обикновено следобед) на персонала в ежедневните дейности: срещи с деца след училище, готвене, учене, вършене на домакинска работа, игра и прекарване на свободното време, екскурзии и т.н.
Начало на проекта: февруари 2023, Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Белгия
Проект номер: 5455
Доброволецът ще помага в детска градина с много малки деца от 2,5 години до 5 години и начално училище с деца на възраст от 6 до 12 години. Задачите са: Изготвяне на педагогически план и поставяне на учебни цели ; Участие в арт ателиета (рисуване, рисуване, тъкане, разказване на истории, пеене, моделиране на глина) ; Участие в дейности на открито (посещение на фермата, разходка в гората, поддръжка на зеленчуковата градина, готварски работилници) ; Осъществяване на лична инициативи с децата ; събития през уикенда ; инициативи като местни пазари, вечерни събития и малки концерти.
Начало на проекта: февруари / март 2023; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5440
Проектът има за цел да популяризира екологичното образование, както и да насърчи развитието на селските райони, чрез дейностите, които ще бъдат разработени в различните организации и чрез дейностите, фокусирани върху проблемите на устойчивото развитие и опазването на околната среда.
Доброволците ще допринесат за разпространението на добри практики на социално предприемачество и здравословен начин на живот в контакт с природата и с уважение към местните традиции. Основните дейности, в които ще се включат доброволците са следните:
• помощ при проектиране и планиране на дейности за тези, които живеят и работят в селска среда;
• подкрепа за подпомагане на лаборатории и курсове за обучение на деца и възрастни, посветени на опазването на околната среда;
• организиране и провеждане на работилници по екологично образование, творческо рециклиране и др.;
• развитие на културни дейности, базирани на традиционна култура, фолклор и занаяти и занаяти, свързани със селската среда;
Държава: Германия
Проект номер: 1904
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО !!! Доброволецът ще помага в детска градина в Лайпциг. Тя с капацитет 69 деца (3-7 години) включително 3 интеграционни места.
Институцията има образователен фокус върху природата, който ще се развива през следващите години. Реално има три горски дни на половин година и в допълнение детска група сред природата в детската градина. Освен това педагогическата работа е отворена, което означава, че децата сами решават как да прекарат деня и избират любимите си занимания.
Начало на проекта : ноември 2022. Проекта ще приключи на 31ви октомври 2023та.
Държава: Ирландия
Проект номер: 5449
Търсим дългосрочни доброволци, на възраст между 21 и 30 години, които се интересуват от :
- опазване на околната среда и изменение на климата;
- ИТ и/или управление на уебсайтове;
- Интересът към музиката е предимство.
са гъвкави и могат да се приспособят към разнообразието в културите и характерите.
Проектът ще бъде в селските райони на Ирландия.
Продължителност на проекта:над 6 месеца (по избор на доброволеца, до 12месеца)
Държава: Австрия
Проект номер: 4773
Доброволецът ще помага в общностен център, които предлага на жителите на квартала пространство за информация, участие и общност. Основната цел на центъра е да създаде социални мрежи в общността и да насърчи гражданската ангажираност. Организират се различни дейности, за да се споделят идеи, да се мотивират съседите да следват здравословен начин на живот или да се насърчава устойчивостта, например чрез разработване на мрежа за споделяне на храна и кампании срещу разхищението на храна, поддържане на инициатива за градинарство в общността или насърчаване на здравословен и активен живот.
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Белгия
Проект номер: 293
Подкрепете възрастни с увреждания близо до Брюксел. Проекта ще завърши на 30/09/2024
По време на проекта вие ще участвате в ежедневието на центъра и придружавате обитателите му заедно с млад и динамичен екип от професионални работници и други 2 ESC доброволци
Асоциацията е базирана в тих и зелен регион във френскоговорящата част на Белгия (1 час с влак от Брюксел)
Асоциацията улеснява социалния живот на хората с увреждания, като създава различни дейности в областта на спорта, изкуството и културата или природата
  Страница: 5 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88