English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 4653
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: юни 2012
Продължителност на проекта: 9 месеца
Задачи на доброволеца:
- Участие в срещо на различните групи: здравеопазване, хора с по-малко възможности ...
- Подпомагане на организирането на вътрешни курсове за обучение (подготовка на документи и материали).
- Редактиране на седмичен бюлетин и актуализиране на интернет страницата.
- Поддръжка на ЕДС информационен офис
- Разпространение на информация за ЕДС. Създаване на рекламни кампании, лекции, срещи с асоциации, обществени услуги за младите хора в офиса и в университетите и институтите. * Работа в рамките на кампания "Насърчаване на асоциации сред младежите" Задачите на доброволците в тази кампания ще бъдат фокусирани върху създаването на материали, динамиката на намеса, сесии, управляващ анализ на резултатите на цялата програма. Доброволци ще получите предварително обучение.
- Участие в семинари, курсове, семинари, обмен със теми, свързани с младежта.
Имайте предвид, че това е най-вече офис работа с компютър.
Държава: Естония
Проект номер: 666
Media and communication/Youth information
Art and culture
За повече информация питайте на емайл !

Начало на проекта след 1-ви май 2012
Media and communication/Youth information
Държава: Чехия
Проект номер: 506
Education through sport and outdoor activities
Location: Prague
Themes: Art and culture, Environment, Youth leisure, Media and communications

За повече информация питайте на емайл !
Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Унгария
Проект номер: 4689
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за културен център
European awareness
Държава: Испания
Проект номер: 3733
Свободни места: Запълнени !
Тема: Европейски политики за младите хора
Приемане на документи: от 1-ви ноември 2011 г. до 22-ми декември 2011 г.
Начало на проекта: 1-ви юни 2012 г
Край на проекта: 1-ви март 2013 г
Държава: Латвия
Проект номер: 2698
Disabled children and youth and their families
summer camps
dance and movement therapy;
creative workshops
Държава: Унгария
Проект номер: 4750
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Hungary
Държава: Германия
Проект номер: 4749
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Germany
Държава: Румъния
Проект номер: 4751
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Romania
Държава: Гърция
Проект номер: 4738
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Greece
  Страница: 76 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86