English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Германия
Проект номер: 1655
Свободни места: Запълнени !
Stiftung Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben
Project start September 2011, duration 11 months
Държава: Германия
Проект номер: 1914
Свободни места: Запълнени !
State School for Visually Impaired at Waldkirch
Project start September 2011, duration 11 months
Държава: Италия
Проект номер: 2428
Свободни места: Запълнени !
The volunteers will be engaged in the project 'Migrazioni e cittadinanza' which includes as main activities both information and non formal education activities addressed to young people between 15 and 30 years old and support and cultural promotion activities addressed to immigrants and refugees living in the city of Catania.
Art and culture
Държава: Норвегия
Проект номер: 3004
Свободни места: Запълнени !
Ancient songs, dances, music, poems, histories, rituals or old traditions forgotten from their own country or minority folk-tribes.
Държава: Гърция
Проект номер: 153
Свободни места: Запълнени !
Дейностите, в които доброволците ще участват, са следните:
-Подпомагане в областта на изследванията на информация по различни теми, свързани с младежта в ЕС и в помощ при създаването и обсъждането на нови идеи.
- Арт изложби и културни прояви (в сътрудничество с млади художници, групи от млади хора ).
- Събитията за деца (куклени представления в сътрудничество с професионалисти и младежки групи)
- Подпомагане в производство на печатни материали рекламни събития (плакати, информационни материали, брошури, листовки, покани).
- Подпомагане в градската библиотека
- Подкрепа за създаване и обновяване на интернет страницата на проекта.
Държава: Испания
Проект номер: 169
Свободни места: Запълнени !
Програмата доброволчеството "Стани по-добър с книги" се провежда в болница "Майка и дете" в Malaga.
- Останалите дейности се извършват в рамките на Фондацията: испански имигранти, Международно сътрудничество" Книга за света ",
- Организацията на цифрови и печатни материали, мини-библиотеки
- онлайн ресурси за четене,
- поддръжка на редовното актуализиране на интернет страницата на фондацията.
Доброволец за тийнейджърски програми
Държава: Ирландия
Проект номер: 161
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- работа с млади хора
- административни и практически задачи в офиса
- информация и изготвяне на младежки програми, включително ден на доброволците, работни срещи, кръжоци
- образователни дейности за млади хора от необлагодетелстваните райони или млади хора в неравностойно положение
Лагери за деца и младежи
Държава: Полша
Проект номер: 134
Свободни места: Запълнени !
През лятната ваканция на доброволеца ще има възможност да вземe участие в различни лагери за деца и младежи - като асистент или ръководител на група. Отговорнсти свързани със спорт и / или на музика.
Организиране на всякакви видове летни лагери с деца, пешеходни турове с младежи, кану лагери и ветроходни лагери.

свободни места: 6
Краен срок: 30 октомври 2010
Държава: Словения
Проект номер: 151
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще работят в младежки център с деца на възраст 10-18
Дейности: снимане на късометражни филми и разработват свои собствени проекти.

Краен срок: 30 октомври 2010
Доброволец в център за свободното време
Държава: Словакия
Проект номер: 159
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- Редовни дейности в различни клубове, като клубове по спорт (тенис, тенис на маса, футбол, хандбал, гимнастика и бойно изкуство), клуб по танци (хип-хоп, брейкденс, латино, черно отдолу танци и мажоретен състав), клуб по езици (английски, Немски) и клуб по околната среда (ние имаме около 553 членове в момента);
- Организация на много събития (например Хелоуин, Свети Никола ден, Великден), спортни състезания, изложби и пътувания за деца;
- дейности като летни лагери, спортни състезания или специални работни групи;
- Индивидуална работа с талантливи деца, подкрепа на хората с неравностойно положение (на ромската общност и хората с увреждания);
- педагогически надзор в празнични и почивни дни.
  Страница: 65 от 66  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66