English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Green Hostels
Държава: Исландия
Проект номер: 4441
Свободни места: Запълнени !
Доброволец в екологичен проект:
- Екология
- Опазване на околната среда
Three places available; starting in May 2011, for 10 to 12 months.
Държава: Франция
Проект номер: 4449
Свободни места: Запълнени !
Място : LYON
Start: September 2011 for 10 months

The volunteer and his team realize activities in partnership with and in support to local organisations- charity associations, municipalities, shelters, social centers…- to which an additionnal help is always welcome.
Държава: Франция
Проект номер: 4450
Свободни места: Запълнени !
Място : Saint-Etienne, 60 km SO from Lyon
Start: September 2011 for 10 months

Activities of the volunteer:

The volunteer and his team realize activities in partnership with and in support to local organisations- charity associations, municipalities, shelters, social centers…- to which an additionnal help is always welcome.
Държава: Чехия
Проект номер: 4461
Свободни места: Запълнени !
We organize summer camps for kids, we need help–teaching kids to take care of the animals and things around the yard. Also help to prepare games, fun for kids, etc.etc.We want to prepare and create more environmental activities. We would like to heightened awareness about food and healthier lifestyles.
Държава: Грузия
Проект номер: 137
Свободни места: Запълнени !
assistance in Youth information Centre
informing the local youngsters about different youth opportunities
Държава: Мексико
Проект номер: 138
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- Социални дейности
- Опазване на околната среда
Доброволец в младежки център за дебати
Държава: Украйна
Проект номер: 158
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще работи в няколко направления:
- Развитие на младежки инициативи в училищни клубове
- Насърчаване на програмата за доброволци в Европа
- Развитие на личен проект на доброволеца

Профил на доброволеца:
- Млади хора 18-30 години
- Гражданите на ЕС
- С английски език
- Желание за работа с млади хора, отворени и толерантни, готови за среща с културните различия
- Независими, готови за среща с живота в Източна Европа :)
- Желание да учат руски
Държава: Турция
Проект номер: 4433
Свободни места: Запълнени !
We are specially searching table tennis volunteers
Театрален краткосрочен проект
Държава: Норвегия
Проект номер: 4439
Свободни места: Запълнени !
Ancient songs, dances, music, poems, histories, rituals or old traditions forgotten from their own country or minority folk-tribes.

Short-term peoject,
activity period 6.6-7.7.2011.
Финансиран проект
Държава: Португалия
Проект номер: 3294
Home for disabled people.

  Страница: 65 от 67  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67