English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 4891
Свободни места: Запълнени !
Проектът е на Канарските острови, Испания. Доброволецът ще помага в организирането на фестивали, лагери, уоркшопи с културна и артистична насоченост за младежи.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 8-ми януари 2013 г.
Държава: Дания
Проект номер: 617
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за център, който предоставя природни и културни преживавания за студенти и туристи.

Начало на проекта: August 2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти декември 2012 г.
Държава: Австрия
Проект номер: 4537
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в дейности, организирани от младежка католическа организация като например летни лагери, занимателни дейности за деца и т.н.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми януари 2013 г.
Държава: Испания
Проект номер: 4853
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център.

Начало на проекта: 06.05.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 14-ти декември 2012 г.
Държава: Испания
Проект номер: 4856
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за хора с психични проблеми. Ще участва в организирането на различни дейности за тях

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 8 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 14-ти декември 2012 г.
Държава: Холандия
Проект номер: 4782
Свободни места: Запълнени !
# Vacancy for Volunteer in Netherlands
# Location: Rotterdam, Netherlands
# Deadline: 15/01/2013
# Start: 01/06/2013
# End: 02/09/2013
Държава: Белгия
Проект номер: 4798
Свободни места: Запълнени !
Abling disabled people
* Vacancy for Volunteer in Belgium
* Location: Merelbeke - Gent, Belgium
* Deadline: 25/09/2012
* Start: 07/01/2013
* End: 30/08/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Австрия
Проект номер: 4879
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще участва и организира дейности, свързани с изкуство, култура, спорт. Ще работи с младежи на възраст 12-20 години.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми януари 2013 г.
Държава: Австрия
Проект номер: 4547
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с младежи, ще участва в организирането на различни културни, музикални, образователни дейности.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми януари 2013 г.
Държава: Португалия
Проект номер: 4886
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва активно в културни, социални и компютърни дейности, организирани в младежки център.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми януари 2013 г.
  Страница: 65 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86