English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Гърция
Проект номер: 4804
Vacancy for Volunteer in Greece
* Contact person: Youth Information Center of KordelioEvosmos
* Organisation: Youth Information Center of Evosmos
* Location: Thessaloniki, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 01/02/2013
* End: 30/06/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Румъния
Проект номер: 4785
# Vacancy for Volunteer in Romania
# Location: Șoarș commune, Brașov county, Romania
# Deadline: 31/12/2012
# Start: 01/01/2013
# End: 31/12/2013
Свободни места: да
Държава: Румъния
Проект номер: 4786
Master stonecutter

* Vacancy for Volunteer in Romania
* Location: Șoarș commune, Brașov county, Romania
* Deadline: 31/12/2012
* Start: 01/01/2013
* End: 31/12/2013
Свободни места: да
Държава: Румъния
Проект номер: 4784
# Vacancy for Volunteer in Romania
# Location: Șoarș commune, Brașov county, Romania
# Deadline: 31/12/2012
# Start: 01/01/2013
# End: 31/12/2013
Свободни места: да
Държава: Чехия
Проект номер: 4783
# Vacancy for Volunteer in Czech Republic
# Contact person: Anna Jelínková
# Dum deti a mladeze Blansko
# Location: Blansko, Czech Republic
# Deadline: 31/12/2012
# Start: 01/01/2013
# End: 31/12/2013
Свободни места: да
Държава: Полша
Проект номер: 3143
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за работа с деца.
ПРОЕКТА Е ОДОБРЕН. Който желае заминаването е сигурно !
Дата на заминаване 6-ти май 2012
Продължителност на проекта: 9 месец

Tasks for the volunteer:
- regular working hours in the kindergarten in the reception centre
- designing games and activities for children and teenagers
- developing the strategy of integrating refugees in the society of the country they arrive in
- visiting local schools to present ‘passages’ simulation game and lead discussions about human rights and refugees
- creating lesson plans, leading group discussions
- leading workshops about refugees in the volunteer’s native tongue
- organization of special events in and outside the refugee centre
- extra activities for refugees designed by the volunteer in accordance with his/her interests
- learning Polish/Russian
- regular meetings with the project coordinator
- participating in training sessions
Държава: Румъния
Проект номер: 167
Свободни места: Запълнени !
Екологичен проект в два природни парка
СПЕШНО се търи доброволец!!! предпочитат момиче
Проект е вече одобрен, доброволеца може да замине началото на Януари!
Дейности:
1 - повишаване на осведомеността на младежите, хората от общността и местните власти за важността на опазването на околната среда.
Начини за включване на младите хора в еко кампании. Неформалното методи: зелен театър, фото-глас.
2 - дейности, свързани с екологичните ценности: екскурзии, лагери за младежи и деца, доброволчество за еко-проекти, свързани с околната среда.
3 - фотографска работа в природните резервати в района и в два природни парка: реализация на анкити, документация, информация.
Държава: Дания
Проект номер: 624
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: юли 2012
Продължителност на проекта: 8 месеца
Срок за кандидатстване: 27-ти декември 2011
Доброволец за културен център за деца на възраст между 2 и 12 години и техните родители. Този културен център е част от по-голям културен комплекс от пет сгради с различни видове културни дейности.

Доброволецът ще работи заедно с местни професионални художници и дизайнери и ще се учи от тях. Той или тя също така ще научи повече за упревление на проекти. Също така предлагаме добра мрежа с много творчески и ентусиазирани хора.

Ще се радваме ако доброволецът е с талант (танци, театър, изкуство, дизайн или нещо друго) и да желае да развие този талант като работи с деца.
Държава: Германия
Проект номер: 1382
Свободни места: Запълнени !
Прект за доброволец, който да помага в дом за стари хора.
Начало на проекта: септември 2012
Продължителност на проекта: 9 или 12 месеца
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Дания
Проект номер: 597
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за след училищна занималня за деца

Начало на проекта: май 2012
Продължителност на проекта: 8 месеца
  Страница: 72 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86