English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Чехия
Проект номер: 4815
Country: Czech Republic
Place: Prague
project starting in April 2013 and lasting 12 months.
Youth for Environmen
Държава: Латвия
Проект номер: 4796
* Vacancy for Volunteer in Youth center in Latvia
* Contact person: Liene Dembovska
* Deadline: 25/09/2012
* Start: 01/04/2013
* End: 01/03/2014
Свободни места: може би запълнени
Държава: Чехия
Проект номер: 4790
Vacancy for Volunteer in Czech Republic
* Location: Svitavy, Czech Republic
* Deadline: 01/10/2012
* Start: 01/02/2013
* End: 30/01/2014
Свободни места: може би запълнени
Държава: Унгария
Проект номер: 4791
Creating Waves
* Vacancy for Volunteer in Hungary
* Location: Hollókő, Hungary
* Deadline: 01/10/2012
* Start: 01/05/2013
* End: 31/10/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Италия
Проект номер: 4792
* Vacancy for Volunteer in Italy
* Location: cremona, Italy
* Deadline: 01/10/2012
* Start: 04/02/2013
* End: 04/11/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Унгария
Проект номер: 4794
# Vacancy for Volunteer in Hungary
# Location: Budapest, Hungary
# Deadline: 30/09/2012
# Start: 01/10/2012
# End: 31/08/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Испания
Проект номер: 4797
# Vacancy for Volunteer in Spain
# Location: Vic - Barcelona, Spain
# Deadline: 25/09/2012
# Start: 04/01/2013
# End: 06/08/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Полша
Проект номер: 4803
Volunteer in Baptist Church in POLAND - Going together realizing our dreams
* Vacancy for Volunteer in Poland
* Contact person: Mariusz Socha
* Organisation: Baptist Church in Zielona Gora
* Location: Zielona Góra, Poland
* Deadline: 30/09/2012
* Start: 01/05/2013
* End: 31/08/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Латвия
Проект номер: 4800
Volunteer in Latvia day centre
Vacancy for Volunteer in Latvia
* Contact person: Sergejs Andrejevs
* Organisation: Day centre Saurieši
* Location: Saurieši, Latvia
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 01/02/2013
* End: 01/10/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Гърция
Проект номер: 4812
Cooperative Learning Technology Education Sports
* Vacancy for Volunteer in Greece
* Contact person: Psoras Dimitrios
* Organisation: Experimental Technology Education Sports
* Location: Vrontados, Greece
* Deadline: 24/09/2012
* Start: 07/01/2013
* End: 07/01/2014
Свободни места: може би запълнени
  Страница: 72 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88