English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Румъния
Проект номер: 143
Свободни места: Запълнени !
Румънска организация търси доброволец за период за най-малко 6 месеца.
Тема: Art and culture
Той трябва да знае сценични изкуства, жонглиране, изпълнения пой и други забавления свързани с уличните изкуства. Бихме искали той да създаде кръжоци по улични изкуства, където да обучава другите доброволци в нашия младежки център.
Държава: Австрия
Проект номер: 231
Свободни места: Запълнени !
Start october 2011, duration 10-12 months
Държава: Латвия
Проект номер: 2673
Свободни места: Запълнени !
Един доброволец с интерес и опит в театъра
Един доброволец с интерес и опит във създаване на видео

Начало на проекта: 01 април 2012
Продължителност на проекта: 11 месеца
Development cooperation
Държава: Литва
Проект номер: 2783
Свободни места: Запълнени !
A volunteer will assist teachers in the daily pedagogical process. The main activities, which we could offer for the volunteer, will be in assisting teachers in artistic education as our school focuses on students’ artistic development.
Държава: Испания
Проект номер: 4607
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за дневен център за бездомни хора, имигранти и наркотично зависими хора.

Начало на проекта: 1-ви декември 2011 г
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 4704
Свободни места: Запълнени !
It is mostly about working with immigrants (refugees and asylum seekers) and other disadvantaged people.

he volunteer should have the following characteristics:

- female (in order to satisfy the gender equality)
- age possibly between 26-30
- preferably NOT from France, Sweden or Armenia as the other EVS volunteers of the project are from these countries
Държава: Германия
Проект номер: 4675
Свободни места: Запълнени !
Sprachbehinderteneinrichtung Dresden (centre for children with speech impairments)
Application deadline for volunteers: 14. October 2011
Latest Proposal deadline: 01. November. 2011
Intended project start: 01. February 2012

the volunteers should speak German
Education throu
Държава: Германия
Проект номер: 4676
Свободни места: Запълнени !
Kindergarten Regenbogen (kindergarten)
Application deadline for volunteers: 14. October 2011
Latest Proposal deadline: 1. November 2011
Intended project start: 01. February 2012

the volunteers should speak German
Art and culture
Държава: Гърция
Проект номер: 2068
Свободни места: Запълнени !
Регулярни дейности на доброволеца:
- Работа в младежки център
- Семинари за деца и млади хора
- Концерти, изложби, спектакли, тематични вечери
- Срещи, конференции, дискусии и кръгли маси, семинари
- Местни, регионални и трансгранични туристически дейности
- Подкрепа за регионални неправителствени организации и мрежи на неправителствени организации на регионално и трансгранично ниво
- Младежки дейности (информационни, образователни, доброволчеството, обмени, срещи)
- Събиране на данни на културното наследство и използването му за устойчивото развитие на региона

Начало на проекта: Март 2012
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 2523
Свободни места: Запълнени !
Пороект за доброволец против дискриминацията.
  Страница: 78 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86