English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Хърватска
Проект номер: 4999
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще организира образователни дейности за младежи.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Франция
Проект номер: 5006
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Франция.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Франция
Проект номер: 5005
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Франция.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Франция
Проект номер: 5004
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Франция.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Франция
Проект номер: 4448
Свободни места: Запълнени !
Място : Алпите, между Лион и Женева
Start: Септември 2013 за 10 месеца

Доброволецът ще работи в екип с още няколко доброволеца и ще участва активно в проектите на местни организации: благотворителни асоциации, общини, социални центрове, екологични организации и т.н...
Държава: Полша
Проект номер: 4958
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в библиотека и ще участва в образователни и занимателни дейности, които се организират.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 30-ти март 2013
Държава: Унгария
Проект номер: 4994
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в екологичен проект, ще участва в образователни уоркшопи, ще помага в административната работа в офиса.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви март 2013
Държава: Литва
Проект номер: 4976
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в образователен център за деца инвалиди.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 8 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви април 2013 г.
Държава: Литва
Проект номер: 4978
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в културен център, ще се включва в дейности, свързани с различни изкуства, арт-фестивали и т.н.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 2 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви април 2013 г.
Държава: Литва
Проект номер: 4979
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дневен център за деца.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви април 2013 г.
  Страница: 57 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86