English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Лихтенщайн
Проект номер: 4875
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на най-различни дейности, свързани с култура, изкуство, околна среда...

Начало на проекта: 01.05.2019
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти декември 2018 г.
Държава: Австрия
Проект номер: 4773
Доброволецът ще помага с работата с младежи в младежки център, ще участва в различни уоркшопи, семинари, образователни дейности и т.н.

Начало на проекта: 01.05.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 16-ти декември 2012 г.
Доброволец в детска градина
Държава: Дания
Проект номер: 608
Свободни места: Запълнени !
Детска градина за деца на възраст 3-6 години.

Начало на проекта: 1-ви Септември 2012
Продължителност на проекта: 7 месеца
Доброволеца ще е настанен в приемно семейство.

ПРОЕКТА Е ОДОБРЕН !!!
Държава: Германия
Проект номер: 1521
Доброволеца ще работи в гимнастически салон
Deadline in Spring 2013
Държава: Германия
Проект номер: 4849
Доброволецът ще помага на инвалиди, ще ги мотивира да участват в социалния живот на града

Начало на проекта: 01.08.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ти декември 2012 г.
Държава: Германия
Проект номер: 4848
Доброволецът ще помага в център за грижи за инвалиди.

Начало на проекта: 01.08.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти декември 2012 г.

Доброволеца/доброволката трябва да говори немски.
Държава: Белгия
Проект номер: 4787
Свободни места: Запълнени !
art and culture
* Vacancy for Volunteer in Belgium
* Location: Heusden Zolder, Belgium
* Deadline: 10/12/2012
* Start: 10/09/2013
* End: 10/03/2014
Държава: Гърция
Проект номер: 4854
Доброволецът ще помага в младежки център. Ще се включва в организирането на различни дейности за деца и младежи.

Начало на проекта: 01.07.2013
Продължителност на проекта: 35 дни
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти декември 2012 г.
Държава: Франция
Проект номер: 1021
Свободни места: Запълнени !
Теми на проекта:
Youth policies
European awareness
Доброволеца ще помага в Хостел
Държава: Румъния
Проект номер: 4876
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в болница 4 дни в седмицата, ще работи предимно с деца като участва в различни занимателни игри, разказване на приказки, уроци по английски, музикални и рисувателни игри, куклен театър и т.н.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви февруари 2013 г.
  Страница: 57 от 76  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76