English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Естония
Проект номер: 4861
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация за работа с младежи с проблеми. Ще промотира дейности и ще участва активно, както и ще има възможност да организира свои собствени уоркшопи.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4860
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в детска градина

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4859
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център. Ще участва в организирането на различни уоркшопи за деца и младежи.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4858
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в спортен и културен център, ще участва в най-различни спортни и артистични дейности за деца и младежи

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4857
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за инвалиди.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Литва
Проект номер: 4998
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца в частно училище.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 8 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 22-ри април 2013

Държава: Чехия
Проект номер: 4959
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще има възможност да помага в няколко различни центрове: младежки клуб, спортни дейности, креативен клуб, семеен център

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 12-ти април 2013
Държава: Холандия
Проект номер: 5001
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на дейности за деца и младежи в младежки център.

Начало на проекта: 01.09.2013
Заминаване за Холандия: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 3763
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи със слепи хора, ще им помага в различни дейности, ще организира уоркшопи за тях.

Начало на проекта: 01.03.2014
Продължителност на проекта: 7 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 29-ти март 2013
Държава: Румъния
Проект номер: 4996
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация за работа с младежи в неравностойно положение.

Начало на проекта: 15.04.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 6-ти април 2013

  Страница: 57 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88