English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Полша
Проект номер: 5028
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца от бежански семейства и тяхната интеграция

Начало на проекта: 06.08.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти април 2013
Държава: Унгария
Проект номер: 4935
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще организира различни уоркшопи, събития, семинари, игри... свързани с изкуство, култура, околна среда, спорт, медия и комуникации и т.н.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 15-ти март 2013 г.

Държава: Италия
Проект номер: 5013
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за хора в неравностойно положение

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти април 2013
Държава: Унгария
Проект номер: 5018
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще участва в дейности, свързани с фермерство, креативност, подобряване на практически умения, преизползване на материали и суровини...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 5020
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация, бореща се за равенство между половете и насочена към професионалното развитие на жените.

Начало на проекта: 10.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти април 2013
Държава: Латвия
Проект номер: 5015
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи в младежки център, ще участва в различни уоркшопи

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 16-ти април 2013
Държава: Литва
Проект номер: 5021
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дневен център за деца от проблемни семейства, ще организира различни занимателни и образователни дейности за тях.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви април 2013
Държава: Румъния
Проект номер: 5022
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация, която се занимава с образователните методи на неформалното образование сред деца, младежи, безработни.

Начало на проекта: 16.09.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Anti-discrimination
Държава: Полша
Проект номер: 3055
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в специализиран образователен център за деца инвалиди и такива с психически проблеми.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви април 2013
Държава: Литва
Проект номер: 5019
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца, тийнейджъри или възрастни с различни проблеми: психически, социални, образователни...

Начало на проекта: 09.09.2013
Продължителност на проекта: 11 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
  Страница: 32 от 69  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69