English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 3793
Свободни места: Запълнени !
-Art and culture
-work with kids
-immigrant young people
different activities such: radio station, sports, homework support, lenguagues, workshops at schools and different activities to promote young people participation.
Държава: Португалия
Проект номер: 5255
Свободни места: Запълнени !
Екологичен проект за доброволци в Португалия.
Налчало: 01.10.2018
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Словакия
Проект номер: 4930
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще организира различни дейности, свързани с изкуство, култура, спорт и т.н.

Начало на проекта: 01.05.2019
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 2ри октомври 2018 г.
Държава: Италия
Проект номер: 5240
Проект за доброволци в Италия.
Доброволчество в Ecovillage
Теми на проекта : Околна среда и опазване на природата
За повече информация питайте на емайл !
Доброволец в младежка организация
Държава: Македония
Проект номер: 162
Избраните доброволци ще отговарят за:
1. Оформление на списание
2. актуализиране на уеб сайт с новини, събития, статии и др;
3. търсите събития да се включат в списанието;
4. Връзка с различни списания със сходни интереси за сътрудничество;
Държава: Румъния
Проект номер: 4753
Арт проект за доброволци в Romania
Държава: Италия
Проект номер: 5228
Доброволец, който да помага за организирането на екологичен фестивал на езерото Garda (Lago di Garda).
Начало на проекта: 2019.
Продължителност на проекта: 4 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 1719
Свободни места: Запълнени !
Бъдете част от организационния екип на Културен център в университетски град в центъра на Германия. Посрещащата организация е платформа за много културни дейности, като концерти, театрални постановки, музикални продукции и много други.
Начало на проекта: март 2019
Продължителност на проекта: от шест месеца до една година (по избор на доброволеца)
Държава: Италия
Проект номер: 5232
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в център за изкуство и култура в Южна Итали, който организира изложби, посещение на територията, представления, концерти, както и други събития и инициативите свързани с изкуството. Доброволците могат да изпълняват следните дейности: приветстват и придружават художниците, артисите, изпълнителите и участниците в проектите, както и да помагат с дейности за организиране и промотирането на инициативите; посещения на училища и други
Държава: Естония
Проект номер: 706
Местоположение: Талин - столицата на Естония
Начало на проекта: септември или октомври 2018 (по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 9-12 месеца
Project for youth interested in doing EVS especially in organizations working with people with disabilities. Our local partners in this field are biggest inclusion organizations in Estonia and use modern techniques, methods in working with people with disabilities. Good practice for anyone seeking experience in social work/special pedagogy etc.
Проекта е вече одобрен - заминаването е 100% сигурно.
  Страница: 39 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88