English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Великобритания
Проект номер: 4572
- 1 вакантно място (Начало на проекта: март 2013 г)
Продължителност на проекта: 12 месеца
Дейности за доброволеца:
- да предоставя разнообразна и интересна програма
- дейности за свободното време
- придружаване на хора на микробус
- административни задачи
- развлекателни дейности за почивните дни
Държава: Чехия
Проект номер: 5036
Свободни места: Запълнени !
Deadline: 05/05/2013
Start: 01/03/2014
End: 28/02/2015

EVS - Youngsters and Seniors Together
Държава: Португалия
Проект номер: 4925
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Portugal
Държава: Австрия
Проект номер: 5027
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът трябва да има интерес в областта на телевизията, създаването на филми, предавания, както и да бъде креативен в тази област.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Държава: Австрия
Проект номер: 4964
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца в частно училище.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Чехия
Проект номер: 4973
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, добре е да има интерес в сферата на мултимедията, графичен и фото дизайн и различни видове изкуства.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Австрия
Проект номер: 4962
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в детска градина, ще организира забавни и образователни дейности за децата.

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 1-ви май 2013
Държава: Франция
Проект номер: 1132
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в асоциация, която работи с деца и младежи, ще ги мотивира да бъдат по-самостоятелни, да изразяват своите мнения и желания.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 5016
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация, работеща по проблемите на хора с психични проблеми с цел тяхната социална интеграция

Начало на проекта: септември 15.10.2013
Продължителност на проекта: 8 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Art and culture
Държава: Полша
Проект номер: 3091
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в християнско училище за деца, ще участва в организирането на различни уоркшопи на теми театър, изкуства, пеене и свирене на музикален инструмент, образователни игри, езикови курсове...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
  Страница: 50 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86