English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Унгария
Проект номер: 2106
Свободни места: Запълнени !
Теми на проекта:
Art and culture
Media and communication/Youth information
The project duration is 12 months, between the 01/02/2017 and 31/01/2018
Държава: Полша
Проект номер: 5040
Siemacha Association (2011-PL-250) – daycare centres for socially
Начало на проекта: 1ви септември 2014
Държава: Полша
Проект номер: 5008
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за социална интеграция, ща работи с хора в затруднено положение, инвалиди, бездомни, алкохолици, дълго време безработни...

Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2016
Държава: Испания
Проект номер: 5030
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с инвалиди и хора в неравностойно положение. Трябва да има поне минимални познания по испански език.

Начало на проекта: 03.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 5014
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организирането на най-различни дейности за хора с психически проблеми. От доброволеца се изискват поне минимални знания по испански.

Начало на проекта: 03.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Държава: Испания
Проект номер: 4905
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в различни проекти, свързани с младежи, деца или хора в неравностойно положение, възрастни хора и т.н.

Начало на проекта: 03.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013 г.
Държава: Унгария
Проект номер: 5043
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО - кандидатстване до 22-ри юли!!!

Доброволецът ще организира дейности в младежки център: уоркшопи, игри, културни събития, танци...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 2 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 22-ри юли 2013
Държава: Дания
Проект номер: 5038
If you can find a volunteer with the following characteristics:
- Male
- With practical skills (experience with e.g. woodwork, carpentry, tools)
- Interested in environmental issues such as e.g. sustainability or ecology
- Want a long term vacancy on a danish folk high school together with a lot of danish a foreign youngsters (18-25)
Project start august/september 2013 and end june 2014 (11month)
Държава: Франция
Проект номер: 4992
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата на информационен център, ще се включва активно в различни колективни проекти.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 5-ти април 2013
Държава: Словения
Проект номер: 4995
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център, ще организира всякакви уоркшопи, свързани с изкуства, музика, спорт, мултимедия...

Начало на проекта: 02.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 15-ти април 2013

  Страница: 49 от 86  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86