English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ESC ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Германия
Проект номер: 1406
Свободни места: Запълнени !
Опазване на околната среда в северна Германия
Проекта е за природообразование:
- здравословен живот
- спорта за подобряване на здравето на членовете на обществото
- екологични образователни дейности
- органично земеделие
- устойчива еко-общност
- екодизайн
Начало на проекта: септември 2022; Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 4763
Свободни места: Запълнени !
Организацията търси доброволци, който да помагат в център за възрастни хора.
Проекта ще се проведе в изключително красивата област Тирол на Австрия.
Начало на проекта: 10ти януари 2022
Край на проекта :31ви август 2022
Държава: Австрия
Проект номер: 230
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в Montessori училище-градина.
Проекта ще се проведе в изключително красивата област Тирол на Австрия.
Начало на проекта: 10ти януари 2022
Продължителност на проекта: 6 месеца
Може да потърсите в Google "Монтесори" за да се запознаете с принципите за това образование.
Държава: Австрия
Проект номер: 5426
Свободни места: Запълнени !
зимно доброволческо приключение в Европейското дружество за дива природа. Позицията предлага пълно финансово покритие и се намира в биосферния резерват Лунгау, в сърцето на австрийските Алпи, където току -що пристигна първият сняг за тази зима. Ако сте готови за приключение сред дивата природа, не се колебайте, изпратете ни заявката си!
Очакваме вашите документи, ако:
- имате добри познания по английски или немски език
- бихте искали да допринесете за постигането на целите на организация за застъпничество за природата и околната среда
- обичате дивата природа и се радвате да прекарвате времето си на открито
Държава: Хърватска
Проект номер: 5345
Свободни места: Запълнени !
Този проект има за цел да повиши осведомеността на участниците за необходимостта от опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие, главно чрез обучение на най-младите членове на общността за ползите от такова ангажиране. Също така, проектът активно включва млади хора с по -малко възможности с цел създаване на нови условия, в които да не се чувстват изолирани и отхвърлени от своите връстници. Чрез активно включване на доброволци в процеса на проектиране и провеждане на семинари по биологично производство на храни, приготвяне на здравословни ястия, опазване на околната среда, рециклиране и др. В детските градини, училищата и градските центрове, проектът се стреми да мотивира гражданите, особено най-малките, да създават своето бъдеще : здрави и устойчиви.
Начало на проекта: 15ти октомври 2021; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 5417
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в клуб за изкуство и култура - активна и приветлива културна институция, разположена в покрайнините на Краков. Целта му е да създаде топло и креативно пространство за неговата общност. Клубът предлага дейности от всякакъв вид за всички възрасти, от най-малките до най-старите: организиране на концерти, фестивали, музика, уроци по рисуване, печат, керамика и танци, джаз концерти, срещи за семейства и много други образователни работилници. Заради голямото разнообразие от събития, които се случват в клуба, той постоянно се увеличава и се превръща все повече в централен социален център на местно ниво.
Начало на проекта: 25ти октомври 2021; Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Австрия
Проект номер: 4536
Свободни места: Запълнени !
Прект за доброволеци, които да помагат в Рудолф Щайнер училище с 300 ученици от 1ви до 12ти клас и 45 учители. Фокусът на проекта се поставя върху, артистичните обучения като музика, изкуство, драма, театрални и занаятчийски работилници, обработка на предмети като камък и дърводелство, шивачество, коване, тъкане и др. Училището е основано от родители и учители преди 40 години и е част от световната асоциация за Валдорфска педагогика /Рудолф Щайнер.
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Чехия
Проект номер: 5140
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в скаутски център за екологично образование. Доброволческата дейност се състои от различни дейности: работа и развитие на центъра, подпомагане на програми (напр. Пещерни), работа в градината и къмпинга, помощ в кухнята, почистване, грижа за гостите и работа в инфо-магазина ; проекти за опазване на природата и скаутски къмпинг
Начало на проекта : август 2021 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 3178
Свободни места: Запълнени !
Интересувате ли се от организиране на фестивали и културни събития?
Както и да работите с деца? Искате да водите семинари за местната общност?
Тогава този проект е за вас!
Посрещащата организация от Вроцлав търси 1 мотивиран доброволец, който да се присъедини към техния проект, предназначен за междукултурна комуникация. Доброволецът ще работи заедно с предварително избран доброволец от държава извън ЕС и ще живее заедно с други международни доброволци, които помагат по други проекти на организацията домакин.
Продължителност на мобилността: 9 месеца; Начало : август 2021 г.
* поради пандемични ограничения активността може да започне по-късно
Държава: Испания
Проект номер: 3826
Свободни места: Запълнени !
Място: Каталония; Заминаване за Испания: април 2021-та година
Целта на проекта: Да се насърчи социалната интеграция, равенство и солидарност между младите хора чрез социални дейности, артистични дейности, дейности свързани с опазването на околната среда, организиране на културни и спортни събития. Проекта цели интеграцията да бъде в общността на местно, национално или международно ниво.
• Да се насърчи участието на младите хора, насърчаване на толерантността, междукултурното и социална отговорност
• Да обучава гражданите да бъдат социално активни и наясно със социалните нужди на другите ; Продължителност на проекта: 7 месеца
  Страница: 11 от 88  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88